Skapa och hantera Shop Campaigns

Du kan hantera Shop Campaigns från sidan Annonsering i Shop-kanalen. Innan du skapar en Shop Campaign bör du läsa mer om att betala för Shop Campaigns så att du förstår Shop Campaigns-budgetar och hur du faktureras för Shop Campaigns.

Förstå Shop Campaigns-annonser

Det finns två typer av annonser kopplade till Shop Campaigns:

 • Annonser i Shop omfattar Shop Cash-erbjudanden, som tillfälligt ökar värdet på en kunds Shop Cash för att motivera kunder att spendera Shop Cash i din butik. När du har skapat en Shop Campaign visas Shop Cash-erbjudandet för potentiella nya kunder i Shop-appen och Shop på webben. Kunder som har handlat från din butik tidigare kan inte lösa in ett Shop-erbjudande.
 • Annonser på andra plattformar är valfria. Om du väljer Annonser på andra plattformar när du skapar en Shop Campaign kan Shop visa annonser för din Shop Campaign på tredjepartsplattformar, till exempel Shop-konton på Facebook och Instagram .

Skapa en Shop-kampanj

Du måste vara butiksägare eller ha behörigheterna Shop-kanal och Marknadsföring om du ska kunna skapa och redigera en Shop Campaign. Läs mer om personalbehörigheter. Du kan ha en aktiv kampanj åt gången.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Annonsering och sedan på Skapa kampanj.

 5. Ange namnet på din kampanj.

 6. Valfritt: Om du vill annonsera på tredjepartsplattformar ska du aktivera växlingsknappen Annonser på andra plattformar i avsnittet Taktiker.

 7. I avsnittet Budget anger du din kostnad för kundförvärv.

 8. Ange din målavkastning för annonsutgifter.

 9. Ange Daglig budget.

 10. I avsnittet Schema anger du startdatumet och tiden för när din kampanj ska börja.

 11. Valfritt: Markera kryssrutan Ange slutdatum för din kampanj för att ange en sluttid för din kampanj.

 12. Godkänn användarvillkoren för Shop Campaigns i avsnittet Fakturering och villkor och klicka sedan på Spara.

Förhandsgranska en Shop-kampanjs beräknade resultat

När du skapar en Shop Campaign kan du förhandsgranska de beräknade veckovisa resultaten i avsnittet Uppskattade resultat per vecka. Uppskattade resultat per vecka baseras på följande information:

 • valda annonstyper
 • kostnad för kundförvärv
 • avkastning på annonsutgifter
 • daglig budget
 • butikens genomsnittliga ordervärde
 • tidigare kampanjresultat

Dessa siffror är endast uppskattningar för att förutspå en kampanjs resultat och garanterar inte resultat.

Redigera en Shop-kampanj

När du har skapat en Shop Campaign kan du göra ändringar i din dagliga budget och kampanjens slutdatum. Du kan inte ändra kostnad för kundförvärv eller målavkastning på utgifter efter att en kampanj har aktiverats. Du kan dock avsluta en kampanj när som helst och sedan skapa en ny.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Annonsering och sedan på din kampanj.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra din dagliga budget klickar du på Redigera kampanj, anger det nya beloppet i fältet Daglig budget och klickar sedan på Spara.
  • Om du vill ändra slutdatum för kampanjen klickar du på Redigera kampanj, justerar fältet Slutdatum eller Sluttid och klickar sedan på Spara.
  • Pausa kampanjen genom att klicka på Pausa kampanj och klicka sedan Pausa kampanj igen i bekräftelsedialogrutan.
  • Om du vill avsluta din kampanj omedelbart så klickar du på Avsluta kampanj och sedan på Avsluta kampanj igen i bekräftelsedialogrutan.

Visa mätvärden för Shop Campaign

Från Shopify-admin kan du visa följande mätvärden för din Shop Campaign och se hur väl dina kampanjer presterar:

Mätvärden för Shop-kampanj
Mätvärden Beskrivning
Försäljning Bruttoförsäljning från transaktioner för en Shop Campaign, inklusive återbetalade eller annullerade ordrar.
Nya kunder Antalet nya kunder som lade sin första order med hjälp av erbjudandet från en Shop Campaign.
Retur på annonskostnad Bruttoförsäljningen som genererats från Shop-kampanjannonser dividerat med den totala annonskostnaden.
Genomsnittligt ordervärde Bruttoförsäljning delat med antal ordrar från en Shop Campaign.
Intryck Det antal gånger som kunder har tittat på en Shop-kampanj var som helst i Shop-appen, inklusive butiks- och produktinformationssidor. Beräkningen omfattar inte visningar på tredjepartsplattformar.
Spendera Total kostnad delat med total bruttoförsäljning från en Shop Campaign.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Annonsering

 5. Välj den kampanj som du vill granska.

 6. Använd tabellen med mätvärden för Shop Campaigns och lär dig mer om vad varje kampanjmätvärde betyder.

Visa kundsegment

Om en kund lägger en order med hjälp av ett erbjudande från din Shop-kampanj så tillämpas kundtaggen Köpt med Shop Cash-erbjudande på deras profil.

Kunder som du har fått genom dina Shop Campaigns grupperas i kundsegment. Du kan se ett kundsegment från sidan Annonsering i Shop-kanalen.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Annonsering.

 5. Gör något av följande för att visa ett kundsegment för en viss Shop Campaign eller för alla Shop Campaigns:

  • På sidan Annonsering klickar du på Fler åtgärder > Visa segment för att se kundsegmentet för alla Shop-kampanjer över tid.
  • Om du vill visa ett kundsegment för en specifik Shop-kampanj så klickar du på en Shop-kampanj och sedan på Fler åtgärder > Visa segment.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis