Opprette og administrere Shop Campaigns

Du kan administrere Shop Campaigns fra siden Annonsering i Shop-kanalen. Før du oppretter en Shop Campaign, kan du se Betale for Shop Campaigns for å forstå Shop Campaigns-budsjetter og hvordan du faktureres for Shop Campaigns.

Forstå Shop Campaign-annonser

Det er to typer annonser knyttet til Shop Campaigns:

 • Annonser i Shop inkluderer Shop Cash-tilbud, som midlertidig øker verdien av en kundes Shop Cash for å gi kundene et insentiv til å bruke Shop Cash i butikken din. Når du har opprettet en Shop Campaign, vises Shop Cash-tilbudet til potensielle nye kunder i Shop-appen og Shop på nettet. Kunder som har handlet i butikken tidligere kan ikke innløse et Shop-tilbud.
 • Annonser på andre plattformer er valgfrie. Hvis du velger Annonser på andre plattformer når du oppretter en Shop Campaign, kan Shop kjøre annonser som promoterer en Shop Campaign gjennom tredjepartsplattformer, for eksempel på Shops Facebook- og Instagram-kontoer.

Opprett en Shop Campaign

For å opprette og redigere en Shop Campaign, må du være butikkeier, eller ha tillatelsene Shop-kanal og Markedsføring. Finn ut mer om Personaltillatelser. Du kan ha én aktiv kampanje av gangen.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shop fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Annonsering, og klikk deretter på Opprett kampanje.

 5. Angi navnet på kampanjen.

 6. Valgfritt: Hvis du ønsker å annonsere på tredjepartsplattformer, må du aktivere veksleknappen Annonser på andre plattformer i seksjonen Taktikker.

 7. Angi Kostnad for kundeanskaffelse i seksjonen Budsjett.

 8. Oppgi Målavkastning på annonseforbruk.

 9. Angi Dagsbudsjett.

 10. Angi startdato og -klokkeslett når kampanjen skal starte i seksjonen Tidsplan.

 11. Valgfritt: For å angi en sluttid for kampanjen, velger du avmerkingsboksen Angi sluttid.

 12. Godta vilkår for bruk av Shop Campaigns i seksjonen Fakturering og vilkår, og klikk deretter på Lagre.

Forhåndsvis estimerte resultater for en Shop Campaign

Når du oppretter en Shop Campaign, kan du forhåndsvise estimerte ukentlige resultater i seksjonen Estimerte ukentlige resultater. Estimerte ukentlige resultater er basert på følgende informasjon:

 • valgte annonsetyper
 • kostnad for kundeanskaffelse
 • avkastning på annonseforbruk
 • daglig budsjett
 • butikkens gjennomsnittlige bestillingsverdi
 • tidligere kampanjeresultater

Disse tallene er bare estimater for å utarbeide prognoser for resultatene fra en kampanje, og garanterer ikke resultatene.

Rediger en Shop Campaign

Når du har opprettet en Shop Campaign, kan du gjøre endringer i dagsbudsjettet og kampanjens sluttdato. Du kan ikke endre kostnad for kundeanskaffelse eller målavkastning på forbruk etter at en kampanje er aktivert. Du kan imidlertid når som helst avslutte en kampanje og opprette en ny.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shop fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Annonsering, og klikk deretter på kampanjen.

 5. Gjør en av følgende:

  • For å endre dagsbudsjettet, klikker du på Rediger kampanje, oppgir det nye beløpet i feltet Dagsbudsjett og klikker på Lagre.
  • For å endre kampanjens avslutning, klikker du på Rediger kampanje, justerer feltet Sluttdato eller Sluttid, og klikker deretter på Lagre.
  • Hvis du vil stanse kampanjen midlertidig, klikker du på Stans kampanjen midlertidig, og klikker deretter på Stans kampanjen midlertidig på nytt i bekreftelsesboksen.
  • For å avslutte kampanjen umiddelbart, klikker du på Avslutt kampanje, og klikker deretter på Avslutt kampanje på nytt i bekreftelsesboksen.

Se resultater for en Shop Campaign

For å måle resultatene fra kampanjer, kan du se følgende resultater om Shop Campaign-resultatene i Shopify-administrator:

Shop Campaign-beregninger
Metrisk Beskrivelse
Salg Bruttosalg fra transaksjoner for en Shop Campaign, inkludert refunderte eller kansellerte bestillinger.
Nye kunder Antall nye kunder som har lagt inn sin første bestilling gjennom tilbudet fra en Shop Campaign.
Avkastning på annonsebetaling Bruttosalget som genereres fra Shop Campaign-annonser, delt på totalkostnaden for annonsene.
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Bruttosalg delt på antall bestillinger fra en Shop Campaign.
Visninger Antall ganger kunder har sett en Shop Campaign fra hvor som helst i Shop-appen, inkludert butikk- og produktdetaljer-sider. Denne beregningen inkluderer ikke visninger på tredjepartsplattformer.
Bruk Totalkostnaden delt på totalt bruttosalg fra en Shop Campaign.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shop fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Annonsering

 5. Velg kampanjen du vil gjennomgå.

 6. Bruk tabellen for Shop Campaign-resultater for å finne ut mer om hva hvert enkelt kampanjeresultat betyr.

Vis kundesegmenter

Hvis en kunde legger inn en bestilling gjennom et tilbud fra en Shop Campaign, legges kundetaggen Shop Cash-tilbud anskaffet til i profilen deres.

Kunder du har anskaffet gjennom Shop Campaigns grupperes i kundesegmenter. Du kan se et kundesegment fra siden Annonsering i Shop-kanalen.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shop fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Annonsering.

 5. Gjør ett av følgende trinn for å vise et kundesegment for en bestemt Shop Campaign, eller for alle Shop Campaign:

  • For å se kundesegmenter for alle Shop Campaigns over tid, klikker du på Flere handlinger > Vis segment på siden Annonsering.
  • For å se et kundesegment for en bestemt Shop Campaign, klikker du på en Shop Campaign og deretter på Flere handlinger > Vis segment.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis