Oprettelse og administration af Shop Campaigns

Du kan administrere dine Shop Campaigns fra siden Annoncering i Shop-kanalen. Se Betaling for Shop Campaigns, inden du opretter en Shop Campaign for at forstå budgetter for Shop Campaigns, og hvordan du debiteres for Shop Campaigns.

Forstå Shop Campaign-annoncer

Der findes to typer annoncer, der er knyttet til Shop Campaigns:

 • Annoncer i Shop omfatter Shop Cash-tilbud, som midlertidigt øger værdien af en kundes Shop Cash for at motivere kunderne til at bruge deres Shop Cash i din butik. Når du har oprettet en Shop Campaign, vises Shop Cash-tilbuddet til nye potentielle kunder i Shop-appen og i Shop på internettet. Kunder, der tidligere har købt fra din butik, kan ikke indløse Shop-tilbud.
 • Funktionen Annoncer på andre platforme er valgfri. Hvis du vælger Annoncer på andre platforme, når du opretter en Shop Campaign, kan Shop køre annonce, der promoverer din Shop Campaign via tredjepartsplatforme, som f.eks. Shops Facebook- og Instagram-konti.

Opret en Shop Campaign

Hvis du vil oprette og redigere en Shop Campaign, skal du være butiksejeren eller have tilladelserne Shop-kanal og Markedsføring. Få mere at vide om Medarbejdertilladelser. Du kan kun have én aktiv kampagne ad gangen.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på ShopApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Annoncering, og klik derefter på Opret kampagne.

 5. Angiv kampagnens fulde navn.

 6. Valgfrit: Hvis du vil annoncere på tredjepartsplatforme, skal du slå til/fra-knappen Annoncer på andre platforme til i afsnittet Taktikker.

 7. Angiv dine omkostninger for kundeerhvervelse i afsnittet Budget.

 8. Angiv din målsætning for afkast af annonceudgifter.

 9. Angiv et Dagligt budget.

 10. Angiv startdato og starttidspunktet for din kampagne i afsnittet Planlæg.

 11. Valgfrit: Markér afkrydsningsfeltet Angiv slutdato for at angive et sluttidspunkt for din kampagne.

 12. Acceptér servicevilkårene for Shop Campaigns i afsnittet Fakturering og vilkår, og klik derefter på Gem.

Se en forhåndsvisning af de estimerede resultater for en Shop Campaign

Når du opretter en Shop Campaign, kan du se en forhåndsvisning af de estimerede ugentlige resultater i afsnittet Estimerede ugentlige resultater. De estimerede ugentlige resultater baseres på følgende oplysninger:

 • Valgte annoncetyper
 • Omkostninger for kundeerhvervelse
 • afkast af annonceudgifter
 • Dagligt budget
 • Din butiks gennemsnitlige ordreværdi
 • Tidligere kampagneresultater

Disse tal er kun estimater, der giver en idé om en kampagnes resultater. De garanterer ikke nogen resultater.

Rediger en Shop Campaign

Når du har oprettet en Shop-kampagne, kan du foretage ændringer af dit daglige budget og kampagnens slutdato. Du kan ikke ændre omkostningen for kundeerhvervelse eller målsætningen for afkast af annonceudgifter, når en kampagne er blevet aktiveret. Du kan dog afslutte en kampagne når som helst og oprette en ny.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på ShopApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Annoncering, og klik derefter på din kampagne.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil ændre dit daglige budget, skal du klikke på Rediger kampagne, angive det nye beløb i feltet Dagligt budget og derefter klikke på Gem.
  • Hvis du vil ændre, hvornår kampagnen slutter, skal du klikke på Rediger kampagne, justere feltet Slutdato eller Sluttidspunkt og derefter klikke på Gem.
  • Hvis du vil sætte kampagnen på pause, skal du klikke på Sæt kampagne på pause og derefter klikke på Sæt kampagne på pause igen i bekræftelsesdialogen.
  • Hvis du vil afslutte din kampagne øjeblikkeligt, skal du klikke på Afslut kampagne og derefter klikke på Afslut kampagne igen i bekræftelsesdialogen.

Se Shop Campaign-parametre

Du kan se følgende parametre for dine Shop Campaign-resultater i Shopify-administratoren for at måle effektiviteten af dine kampagner:

Shop Campaign-parametre
Metrisk Beskrivelse
Salg Bruttoomsætningen fra transaktioner for en Shop Campaign, herunder refunderede og annullerede ordrer.
Nye kunder Antallet af nye kunder, som har afgivet deres første ordre ved hjælp af tilbuddet fra en Shop Campaign.
Afkast af annonceudgifter Bruttoomsætningen, der genereres fra Shop Campaign-annoncer, divideret med de samlede omkostninger for disse annoncer.
Gennemsnitlig ordreværdi Bruttoomsætningen divideret med antallet af ordrer fra en Shop Campaign.
Visninger Det antal gange, som kunder har set en Shop-kampagne fra et sted i Shop-appen, herunder butikken og sider med produktoplysninger. Denne beregning omfatter ikke visninger på tredjepartsplatforme.
Forbrug De samlede udgifter divideret med den samlede bruttoomsætning fra en Shop Campaign.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på ShopApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Annoncering

 5. Vælg den kampagne, du vil gennemgå.

 6. Brug tabellen med Shop Campaign-parametre til at få mere at vide om, hvad de enkelte kampagneparametre betyder.

Se kundesegmenter

Hvis en kunde afgiver en ordre ved hjælp af et tilbud fra din Shop Campaign, føjes kundetagget Erhvervet via Shop Cash-tilbud til kundens profil.

Kunder, som du har erhvervet via dine Shop Campaigns, grupperes i kundesegmenter. Du kan se kundesegmenter fra siden Annoncering i Shop-kanalen.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på ShopApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Annoncering.

 5. Hvis du vil se et kundesegment for en specifik Shop Campaign eller for alle Shop Campaigns, skal du gøre ét af følgende:

  • Klik på Flere handlinger > Se segment på siden Annoncering for at se kundesegmentet for alle Shop Campaigns over tid.
  • Hvis du vil se et kundesegment for en specifik Shop Campaign, skal du klikke på en Shop Campaign og derefter klikke på Flere handlinger > Se segment.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis