Tạo và quản lý Chiến dịch Shop

Bạn có thể quản lý Chiến dịch Shop trên trang Quảng cáo của kênh Shop. Trước khi tạo Chiến dịch Shop, tham khảo Thanh toán cho Chiến dịch Shop để hiểu rõ về ngân sách của Chiến dịch Shop và cách bạn sẽ thanh toán cho Chiến dịch Shop.

Tìm hiểu về quảng cáo Chiến dịch Shop

Có hai loại quảng cáo liên quan đến Chiến dịch Shop:

 • Quảng cáo trên Shop bao gồm ưu đãi Shop Cash tạm thời gia tăng giá trị Shop Cash của khách hàng để khích lệ khách hàng chi tiêu Shop Cash cho cửa hàng của bạn. Sau khi bạn tạo Chiến dịch Shop, ưu đãi Shop Cash sẽ hiển thị với khách hàng tiềm năng mới trên ứng dụng Shop và trang web Shop. Khách hàng đã mua từ cửa hàng của bạn trước đó thì sẽ không thể đổi ưu đãi Shop.
 • Quảng cáo trên các nền tảng khác là tùy chọn không bắt buộc. Nếu bạn chọn Quảng cáo trên các nền tảng khác khi tạo Chiến dịch Shop thì Shop có thể chạy quảng cáo thúc đẩy Chiến dịch Shop của bạn qua các nền tảng bên thứ ba, ví dụ như tài khoản FacebookInstagram của Shop.

Tạo chiến dịch Shop

Để tạo và chỉnh sửa Chiến dịch Shop, bạn phải là chủ cửa hàng hoặc có quyền kênh Shop và quyền Tiếp thị. Tìm hiểu thêm về Quyền nhân viên. Bạn có thể chạy một chiến dịch tại một thời điểm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Quảng cáo, sau đó nhấp vào Tạo chiến dịch.

 5. Nhập tên chiến dịch.

 6. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn quảng cáo trên nền tảng bên thứ ba thì trong mục Chiến thuật, bật nút chuyển Quảng cáo trên các nền tảng khác.

 7. Trong mục Ngân sách, nhập Chi phí thu nạp khách hàng.

 8. Nhập mục tiêu doanh thu trên chi tiêu quảng cáo.

 9. Nhập Ngân sách hằng ngày.

 10. Trong mục Lên lịch, nhập ngày và thời gian bắt đầu chiến dịch.

 11. Không bắt buộc: Để thiết lập thời gian kết thúc cho chiến dịch, chọn hộp kiểm Thiết lập ngày kết thúc.

 12. Trong mục Thanh toán và điều khoản, chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Shop Campaigns rồi nhấp vào Lưu.

Xem trước kết quả ước tính của Chiến dịch Shop

Khi tạo Chiến dịch Shop, bạn có thể xem trước kết quả ước tính hằng tuần trong mục Kết quả ước tính hằng tuần. Kết quả ước tính hằng tuần dựa trên các thông tin sau:

 • loại quảng cáo đã chọn
 • chi phí thu nạp khách hàng
 • doanh thu trên chi tiêu quảng cáo
 • ngân sách hằng ngày
 • giá trị đơn hàng trung bình của cửa hàng
 • hiệu suất chiến dịch cũ

Những con số này chỉ là ước tính để dự báo hiệu suất của chiến dịch và không đảm bảo về kết quả.

Chỉnh sửa chiến dịch Shop

Sau khi tạo chiến dịch Shop, bạn có thể thay đổi ngân sách hằng ngày và ngày kết thúc chiến dịch. Bạn không thể thay đổi chi phí thu nạp khách hàng hoặc mục tiêu doanh thu trên chi tiêu sau khi kích hoạt chiến dịch. Tuy nhiên, bạn có thể kết thúc chiến dịch bất kỳ lúc nào rồi tạo chiến dịch mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Quảng bá rồi nhấp vào chiến dịch.

 5. Thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Để thay đổi ngân sách hằng ngày, nhấp vào Chỉnh sửa chiến dịch, nhập số tiền mới vào trường Ngân sách hằng ngày rồi nhấp vào Lưu.
  • Để thay đổi thời điểm kết thúc chiến dịch, nhấp vào Chỉnh sửa chiến dịch, điều chỉnh trường Ngày kết thúc hoặc Thời điểm kết thúc, sau đó nhấp vào Lưu.
  • Để tạm dừng chiến dịch, nhấp vào Tạm dừng chiến dịch, sau đó nhấp lại vào Tạm dừng chiến dịch trong hộp thoại xác nhận.
  • Để kết thúc chiến dịch ngay lập tức, nhấp vào Kết thúc chiến dịch, sau đó nhấp lại vào Kết thúc chiến dịch trong hộp thoại xác nhận.

Xem số liệu của Chiến dịch Shop

Bạn có thể xem số liệu sau về hiệu suất Chiến dịch Shop trên trang quản trị Shopify để đánh giá mức độ thành công của các chiến dịch:

Số liệu Chiến dịch Shop
Số liệu Mô tả
Doanh số Doanh số gộp từ các giao dịch cho một Chiến dịch Shop, bao gồm các đơn hàng bị hoàn tiền hoặc hủy.
Khách hàng mới Số lượng khách hàng mới đã đặt đơn hàng đầu tiên bằng ưu đãi từ Chiến dịch Shop.
Doanh thu trên chi tiêu quảng cáo Doanh số gộp thu được từ các quảng cáo Chiến dịch Shop chia cho tổng chi phí của những quảng cáo đó.
Giá trị đơn hàng trung bình Doanh số gộp chia cho số lượng đơn hàng từ Chiến dịch Shop.
Số lần hiển thị Số lần khách hàng xem Chiến dịch Shop từ bất cứ đâu trong ứng dụng Shop, bao gồm trang cửa hàng và trang chi tiết sản phẩm. Phép tính này không bao gồm số lần hiển thị trên nền tảng bên thứ ba.
Chi tiêu Tổng chi phí chia cho tổng doanh số gộp từ Chiến dịch Shop.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Quảng cáo

 5. Chọn chiến dịch bạn muốn xem lại.

 6. Sử dụng bảng số liệu của Chiến dịch Shop để tìm hiểu thêm ý nghĩa của từng số liệu chiến dịch.

Xem phân khúc khách hàng

Nếu khách hàng đặt đơn hàng bằng ưu đãi từ Chiến dịch Shop, thẻ khách hàng Đã hưởng ưu đãi Shop Cash sẽ áp dụng cho hồ sơ của họ.

Khách hàng bạn có được qua các chiến dịch Shop được nhóm vào phân khúc khách hàng. Bạn có thể xem phân khúc khách hàng từ trang Quảng cáo của kênh Shop.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Quảng bá.

 5. Để xem phân khúc khách hàng cho một chiến dịch Shop cụ thể hoặc tất cả Chiến dịch Shop, thực hiện một trong những bước sau:

  • Để xem phân khúc khách hàng cho tất cả các chiến dịch Shop theo thời gian, trên trang Quảng cáo, nhấp vào Thao tác khác > Xem phân khúc.
  • Để xem phân khúc khách hàng cho một Chiến dịch Shop cụ thể, nhấp vào một Chiến dịch Shop, sau đó nhấp vào Thao tác khác > Xem phân khúc.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí