Tworzenie kampanii Shop Campaigns i zarządzanie nimi

Możesz zarządzać kampaniami Shop Campaigns na stronie Reklama w kanale Shop. Zanim utworzysz kampanię Shop Campaign, zapoznaj się z tematem Płatności za Shop Campaigns, aby poznać budżety kampanii Shop Campaign i sposób naliczania za nie opłat.

Opis reklam Shop Campaign

Istnieją dwa typy reklam powiązanych z kampaniami Shop Campaigns:

 • Reklamy w aplikacji Shop obejmują oferty Shop Cash, które tymczasowo zwiększają wartość Shop Cash klienta, aby zachęcić go do wydawania środków Shop Cash w sklepie. Po utworzeniu kampanii Shop Campaign oferta Shop Cash jest wyświetlana potencjalnym nowym klientom w aplikacji Shop i w internetowej wersji Shop. Klienci, którzy dokonali wcześniej zakupu w Twoim sklepie, nie mogą skorzystać z oferty Shop.
 • Reklamy na innych platformach są opcjonalne. Jeśli wybierzesz Reklamy na innych platformach podczas tworzenia kampanii Shop Campaign, Shop może wyświetlać reklamy promujące kampanię Shop Campaign za pośrednictwem platform firm zewnętrznych, takich jak konta Shop na Facebooku i Instagramie.

Utwórz kampanię Shop Campaign

Aby utworzyć i edytować kampanię Shop Campaign, musisz być właścicielem sklepu lub posiadać uprawnienia Kanał Shop i Marketing. Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników. Jednocześnie możesz mieć tylko jedną aktywną kampanię.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Reklama, a następnie Utwórz kampanię.

 5. Wprowadź nazwę swojej kampanii.

 6. Opcjonalnie: Jeśli chcesz reklamować się na platformach firm zewnętrznych, w sekcji Taktyka włącz przycisk przełączania Reklamy na innych platformach.

 7. W sekcji Budżet wprowadź Koszt pozyskania klienta.

 8. Wprowadź Docelowy zwrot z wydatków na reklamę.

 9. Wprowadź Dzienny budżet.

 10. W sekcji Harmonogram wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia kampanii.

 11. Opcjonalnie: Aby ustawić czas zakończenia kampanii, zaznacz pole wyboru Ustaw datę zakończenia.

 12. W sekcji Rozliczenie i warunki zaakceptuj Warunki świadczenia usług Shop Campaigns, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl podgląd szacowanych wyników kampanii Shop Campaign

Po utworzeniu kampanii Shop Campaign możesz wyświetlić podgląd szacowanych tygodniowych wyników w sekcji Szacowane wyniki tygodniowe. Szacowane wyniki tygodniowe opierają się na poniższych informacjach:

 • wybrane typy reklam
 • koszt pozyskania klienta
 • zwrot z wydatków na reklamę
 • dzienny budżet
 • średnia wartość zamówienia w sklepie
 • skuteczność wcześniejszej kampanii

Liczby te są jedynie szacunkami pozwalającymi przewidzieć skuteczność kampanii i nie gwarantują konkretnych wyników.

Edytuj kampanię Shop Campaign

Po utworzeniu kampanii Shop Campaign możesz wprowadzić zmiany w swoim dziennym budżecie i dacie zakończenia kampanii. Po aktywacji kampanii nie możesz zmienić kosztu pozyskania klienta ani docelowego zwrotu z wydatków. Możesz jednak zakończyć kampanię w dowolnym momencie, a następnie utworzyć nową.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Reklama, a następnie swoją kampanię.

 5. Wykonaj którąkolwiek z poniższych czynności:

  • Aby zmienić dzienny budżet, kliknij opcję Edytuj kampanię, wprowadź nową kwotę w polu Dzienny budżet, a następnie kliknij opcję Zapisz.
  • Aby zmienić datę lub godzinę zakończenia kampanii, kliknij opcję Edytuj kampanię, dostosuj pole Data zakończenia lub Godzina zakończenia, a następnie kliknij opcję Zapisz.
  • Aby wstrzymać kampanię, kliknij opcję Wstrzymaj kampanię, a następnie kliknij ponownie opcję Wstrzymaj kampanię w oknie dialogowym potwierdzenia.
  • Aby natychmiast zakończyć kampanię kliknij opcję Zakończ kampanię, a następnie kliknij ponownie opcję Zakończ kampanię w oknie dialogowym potwierdzenia.

Wyświetl wskaźniki kampanii Shop Campaign

Możesz wyświetlać poniższe wskaźniki skuteczności kampanii Shop Campaign w panelu administracyjnym Shopify, aby zmierzyć efektywność kampanii:

Wskaźniki Shop Campaign
Wskaźnik Opis
Sprzedaż Sprzedaż brutto z tytułu transakcji w ramach kampanii Shop Campaign, z uwzględnieniem zamówień ze zwrotem kosztów lub anulowanych zamówień.
Nowi klienci Liczba nowych klientów, którzy złożyli swoje pierwsze zamówienie, korzystając z oferty w ramach kampanii Shop Campaign.
Zwrot z wydatków na reklamę Sprzedaż brutto wygenerowana przez reklamy w ramach kampanii Shop Campaign podzielona przez całkowity koszt tych reklam.
Średnia wartość zamówienia Sprzedaż brutto podzielona przez liczbę zamówień z kampanii Shop Campaign.
Wyświetlenia Liczba przypadków obejrzenia kampanii Shop Campaign przez klientów w dowolnym miejscu w aplikacji Shop, w tym na stronach szczegółów sklepu i produktów. Nie obejmuje wyświetleń na platformach firm zewnętrznych.
Wydatek Całkowity koszt podzielony przez całkowitą sprzedaż brutto wygenerowaną przez kampanię Shop Campaign.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Reklama

 5. Wybierz kampanię, którą chcesz przejrzeć.

 6. Skorzystaj z tabeli wskaźników Shop Campaign, aby dowiedzieć się więcej o znaczeniu każdego wskaźnika kampanii.

Wyświetl segmenty klientów

Jeśli klient złoży zamówienie, korzystając z oferty z kampanii Shop Campaign, do jego profilu zostanie dodany tag klienta Pozyskano dzięki ofercie Shop Cash.

Klienci pozyskani w ramach Shop Campaigns są pogrupowani w segmenty klientów. Możesz wyświetlić segment klientów na stronie Reklama w kanale Shop.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Reklama.

 5. Aby wyświetlić segment klientów dla określonej kampanii Shop Campaign lub dla wszystkich kampanii Shop Campaign, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wyświetlić segment klientów dla historii wszystkich kampanii Shop Campaigns, na stronie Reklama kliknij opcje: Więcej czynności > Wyświetl segment.
  • Aby wyświetlić segment klientów dla określonej kampanii Shop Campaign, kliknij kampanię Shop Campaign, a następnie opcje: Więcej czynności > Wyświetl segment.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo