Płatności za Shop Campaigns

Za każdym razem, gdy zamówienie jest składane w wyniku kampanii Shop Campaign, jest ono przypisywane do kampanii Shop Campaigns i naliczane są odpowiednie opłaty. Użyj tej strony, aby dowiedzieć się więcej o budżetach i rozliczeniach kampanii Shop Campaign.

Opis budżetów Shop Campaign

Podczas tworzenia kampanii Shop Campaign musisz ustalić budżet, który obejmuje koszt pozyskania klienta, dzienny budżet i docelowy zwrot z wydatków na reklamę.

Koszt pozyskania klienta

Koszt pozyskania klienta to kwota, którą chcesz wydać na pozyskanie nowego klienta w ramach jednej transakcji. Jest to koszt naliczany Ci za każdego nowego klienta, który złoży zamówienie w Twoim sklepie, korzystając z Twojej oferty lub po wyświetleniu reklamy Shop Campaign. Minimalny i zalecany koszt pozyskania klienta jest oparty na średniej wartości zamówienia w Twoim sklepie.

Na koszcie pozyskania klienta oparty jest maksymalny wzrost wartości salda Shop Cash nowego klienta dla oferty Shop Cash. Wyższy koszt pozyskania klienta skutkuje większą wartością oferty dla klientów.

Koszt pozyskania klienta jest taki sam niezależnie od tego, czy klient skorzystał z oferty Shop Cash, czy dokonał zakupu w aplikacji Shop po kliknięciu reklamy. W przypadku niektórych zamówień naliczana jest tylko część kosztu pozyskania klienta, a w przypadku innych zamówień naliczany jest pełny koszt pozyskania klienta. Naliczona kwota nigdy nie przekracza ustawionego maksymalnego kosztu pozyskania klienta.

Dzienny budżet

Dzienny budżet to łączna kwota, którą chcesz wydać na kampanię Shop danego dnia.

Jeśli nie wykorzystasz dziennego budżetu w ciągu jednego dnia, pozostały budżet na ten dzień zostanie przeniesiony na kolejne dni, aby zoptymalizować wydatki na kampanię Shop Campaign.

Niewykorzystane kwoty na kampanie Shop Campaigns są przenoszone od niedzieli do soboty, a w każdą niedzielę przeniesiona kwota jest resetowana do 0 USD. W niektóre dni możesz wydać mniej niż wynosi Twój budżet dzienny, a w inne możesz wydać więcej, ale nie wydasz więcej niż wynosi Twój całkowity budżet na dany tydzień kalendarzowy. Na przykład, jeśli dzienny budżet wynosi 100 USD, wydatki na ofertę nie przekroczą łącznie 700 USD w tygodniu kalendarzowym.

Docelowy zwrot z wydatków na reklamę

Docelowy zwrot z wydatków na reklamę to określony zwrot z wydatków na reklamę, który został ustalony dla kampanii reklamowych. Ustalony docelowy zwrot z wydatków na reklamę to pożądany stosunek osiągniętych przychodów do wydatków na reklamę w ramach kampanii Shop Campaign.

Na przykład, jeśli docelowy wskaźnik zwrotu z wydatków na reklamę wynosi 2,0, Shop Campaigns zapewnia, że za każdego 1 USD wydanego na reklamy kampania wygeneruje co najmniej 2 USD przychodu. Oznacza to, że jeśli ustawisz budżet wydatków na reklamę na 1000 USD tygodniowo, Twoja kampania wygeneruje przychód w wysokości co najmniej 2000 USD tygodniowo.

Przypisanie zamówienia do kampanii Shop Campaigns

Gdy zamówienie jest przypisywane do kampanii Shop Campaigns, tag Pozyskano dzięki ofercie Shop Cash jest stosowany zarówno do klienta, jak i zamówienia.

Zamówienie jest przypisywane do kampanii Shop Campaigns w poniższych przypadkach:

  • Nowy klient korzysta z oferty Shop Cash w celu dokonania zakupu w Twoim sklepie w aplikacji Shop lub w internetowej wersji sklepu.
  • Nowy klient dokonuje zakupu w Twoim sklepie w aplikacji Shop lub w internetowej wersji Shop po wyświetleniu reklamy Shop Campaign dla oferty Shop Cash, sklepu lub produktów.

Rozliczanie kampanii Shop Campaign

Za każdym razem, gdy zamówienie jest przypisywane kampanii Shop Campaign, z Twojego konta wypłat Shopify Payments pobierane są opłaty. Opłaty te wyświetlają się w zestawieniu wypłat jako obciążenie z tytułu rozliczenia kampanii Shop Cash. Jest to kontynuowane do momentu wyczerpania całkowitego budżetu kampanii. Jeśli budżet dzienny zostanie osiągnięty, a budżet przeniesiony z innego okresu nie będzie dostępny, oferta zostanie wstrzymana i nie będzie wyświetlana w aplikacji Shop do końca dnia. Budżet zostanie zresetowany, a oferta wznowiona następnego dnia.

Utworzenie kampanii Shop Campaign nie wymaga wcześniejszego wpłacenia środków. Jeśli na Twoim koncie wypłat Shopify Payments nie będzie wystarczających środków na pokrycie opłat za kampanię, próby potrącenia będą ponawiane aż do pokrycia takich opłat. W tym czasie część wypłat za zamówienia dotycząca Shop Cash zostanie wstrzymana do czasu pobrania wszystkich opłat za kampanię.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo