Betale for Shop Campaigns

Hver gang det legges inn en bestilling som et resultat av en Shop Campaign, blir den tilskrevet Shop Campaigns og du blir fakturert i henhold til dette. Bruk denne siden for å få mer informasjon om budsjetter og fakturering for Shop Campaigns.

Forstå Shop Campaign-budsjetter

Når du oppretter en Shop Campaign, må du angi et budsjett som inkluderer kostnad for kundeanskaffelse, dagsbudsjett og målavkastning på annonseforbruk.

Kostnad for kundeanskaffelse

Kostnad for kundeanskaffelse er beløpet du er villig til å betale for å anskaffe en ny kunde i én transaksjon. Dette er kostnaden du blir belastet for hver nye kunde som enten legger inn en bestilling og innløser tilbudet, eller legger inn en bestilling i butikken din etter å ha sett en Shop Campaign-annonse. Minimums- og anbefalte kostnader for kundeanskaffelse er basert på butikkens gjennomsnittlige bestillingsverdi.

Maksimumsøkningen i verdi til en ny kundes Shop Cash-saldo for et Shop Cash-tilbud er basert på kostnaden for kundeanskaffelse. En høyere kostnad for kundeanskaffelse fører til et mer generøst tilbud til kundene.

Kundenes anskaffelseskostnad for en kunde er det samme beløpet hvorvidt en kunde innløser et Shop Cash-tilbud, eller gjør et kjøp i Shop etter å ha klikket på en annonse. For noen bestillinger, blir du bare belastet en del av kostnaden for kundeanskaffelse, og for andre bestillinger blir du belastet hele kostnaden for kundeanskaffelse. Du blir aldri belastet mer enn den maksimalt angitte kostnaden for kundeanskaffelse.

Daglig budsjett

Dagsbudsjettet er det totale beløpet du ønsker å bruke hver dag din Shop Campaign kjører.

Hvis du ikke når dagsbudsjettet på en enkeltdag, vil det gjenværende budsjettet for dagen videreføres til de påfølgende dagene for å optimalisere tilbudsforbruket under din Shop Campaign.

Shop Campaigns videreføres fra søndag til lørdag hver uke, og videreføringsbeløpet tilbakestilles til 0 USD hver søndag. Noen dager kan du bruke mindre enn dagsbudsjettet, og andre dager kan du bruke mer, men du vil ikke overstige totalbudsjettet for kalenderuken. Hvis dagsbudsjettet for eksempel er 100 USD, vil ikke tilbudsforbruket overstige 700 USD totalt for kalenderuken.

Målavkastning på annonseforbruk

Målavkastning på annonseforbruk er den spesifikke avkastningen på annonseforbruk som du angir for annonsekampanjer. Når du angir målavkastning på annonseforbruk, representerer det ønsket omsetningsandel du tjener, sammenlignet med hva du bruker på annonsering av en Shop Campaign.

Hvis andelen for målavkastning på annonseforbruk for eksempel er 2,0, vil Shop Campaigns sikre at kampanjen genererer minst 2 USD i omsetning for hver 1 USD du bruker på annonser. Det betyr at hvis du angir annonsebudsjettet til 1000 USD per uke, genererer kampanjen minst 2000 USD i omsetning per uke.

Bestillingsattribusjon for Shop Campaigns

Når en bestilling tilskrives Shop Campaigns, legges taggen Shop Cash-tilbud anskaffet i både kunden og bestillingen.

En bestilling tilskrives Shop Campaigns i følgende tilfeller:

  • En førstegangskunde innløser et Shop Cash-tilbud for et kjøp fra butikken din på Shop eller Shop på nettet.
  • En førstegangskunde gjør et kjøp fra butikken din på Shop eller Shop på nettet etter å ha sett en Shop Campaign-annonse for Shop Cash-tilbudet, -butikken eller -produktene dine.

Shop Campaign-fakturering

Hver gang en bestilling tilskrives en Shop Campaign blir belastningen trukket fra saldoen for Shopify Payments-utbetalinger. Disse belastningene fremkommer i utbetalingen som en faktureringsdebitering for en Shop Cash-kampanje. Dette fortsetter inntil det totale kampanjebudsjettet er nådd. Hvis dagsbudsjettet nås og det ikke finnes noe tilgjengelig videreført budsjett, stanses tilbudet midlertidig, og det vises ikke lenger i Shop-appen resten av dagen. Budsjettet nullstilles, og tilbudet fortsetter neste dag.

Det kreves ingen forhåndsbetaling for å opprette en Shop Campaign. Hvis utbetalingssaldoen for Shopify Payments ikke har tilstrekkelige midler til å dekke kampanjekostnadene, forsøkes trekket på nytt inntil belastningen er vellykket. I denne perioden vil Shop Cash-delen av bestillingsutbetalingen holdes tilbake inntil kampanjekostnadene er belastet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis