Avrupa Birliği'ndeki satıcılar için Tamamlayıcı Shop Yönergeleri

Shop, müşterilerin iOS, Android ve web üzerinden kullanabileceği bir alışveriş hedefi ve teslimat takibi uygulamasıdır. Shop'un satıcılar ve müşteriler için tutarlı bir deneyim sağlama misyonuna uygun olmayan belirli faaliyetler vardır. Şartlarımızı, Shop Satıcı Yönergeleri'nde açıklanan yönergelerle ilgili tüm hüküm ve politikalar aracılığıyla uygularız. Bu hüküm ve politikalar şunları içerir:

Bu hükümler, sizinle hem Shopify'ı hem de Shop'u (Shopify'ın bir kuruluşu) içeren ilgili Shopify kuruluşu arasında bir anlaşma oluşturur. İhlalin niteliğine bağlı olarak Shopify veya Shop tarafından yaptırımlar uygulanabilir ve tedbirler alınabilir. Avrupa Birliği'nde bir satıcıysanız Shop'un kısıtlamaları ve şartlarımızı ihlal etmenin olası sonuçları hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi gözden geçirebilirsiniz.

Shop'un Avrupa Birliği'ndeki (AB) kısıtlamalarını anlama

Shop'ta satış yapan satıcılar, Shop Satıcı Yönergeleri'ne uygun şekilde faaliyet göstermelidir. Yasa ve düzenlemelerin karmaşık olabileceğini ve bazen yanlış anlaşılmalardan dolayı sorunların ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, uyguladığımız kısıtlamalar, kötü niyet içermeyen basit hatalarla kasıtlı ihlaller arasında ayrım yapacak şekilde, hassasiyetle düzenlenmiştir. Shop'un şartlarını ihlal ederseniz Shop, Shopify şartlarına ek olarak, Shop mağazanızı etkileyen aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:

  • Bir ürünü Shop listesinden kaldırma
  • Mağazanızı Shop'a uygun olmayan mağaza olarak sınıflandırma

Shopify, hüküm ihlallerini tespit etmek ve bu ihlallere karşı eylemde bulunmak için otomatik ve insana dayalı süreçlerin bir birleşimini kullanır. Her itiraz bir Shopify ekip üyesi tarafından incelenir.

Hüküm ihlallerini düzeltmek için Shopify ile çalışma

Shop'ta satış yapıyorsanız platformları kullanırken ortaya çıkabilecek olan hüküm ihlallerinin nasıl ele alınacağını ve çözümleneceğini bilmeniz önemlidir.

Ürünlerin kaldırılması

Shopify, bir ürünün satışının yasa dışı olması veya Shop Yasaklı Ürün Yönergeleri'ni ihlal etmesi gibi belirli durumlarda, ürünleri Shop'tan kaldırabilir.

Bir ürünün kaldırıldığına dair bir bildirim alırsanız aldığınız e-postadaki veya Shopify yöneticisi bildirimindeki talimatları incelemeniz önemlidir. Bu talimatlar, atmanız gereken sonraki adımlar konusunda size yol gösterir veya özel durumunuzla ilgili ek bilgiler sağlar.

Hesabın Shop'a uygun olmaması

Hesabınız, Shop'a uygun olmayan hesap olarak sınıflandırıldıysa ve bunun bir hata olduğunu düşünüyorsanız Shopify, bu kısıtlamaya itiraz edebileceğiniz bir süreç sunar. E-postayla gönderilen bildirimde, itiraz etmek için atılacak adımlar ana hatlarıyla açıklanmıştır. Shopify itirazınızı inceler ve tekrar Shop'a uygun olduğunuz belirlenirse e-posta ile sizi bilgilendirir.

Otomatik işlemler ve hesap kısıtlamaları

Shopify, Shop'un Yasaklı Ürün Yönergelerinin ihlalini tespit etmek ve bunlara karşı önlem almak için otomatik ve insana dayalı inceleme süreçlerinin bir kombinasyonunu kullanır. Shopify tarafından, hesabınızı etkileyen bir işlem yapılırsa bu karara itiraz etme hakkınız vardır. Her itiraz bir Shopify ekip üyesi tarafından incelenir.

Hesap kısıtlamalarına itiraz etme

Hesabınız hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle kısıtlanırsa Shopify sizi e-posta veya Shopify yöneticiniz aracılığıyla bilgilendirir. Bir hata olduğunu düşünüyorsanız bildirimde sağlanan talimatları uygulayarak itirazda bulunabilirsiniz. Sağladığınız bilgileri göz önünde bulundururuz ve ek ayrıntılar veya belgeler için sizinle iletişime geçebiliriz. Shopify daha sonra itirazınızın onaylanıp onaylanmadığını size e-posta yoluyla bildirir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene