ตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการขายสินค้าประเภทกัญชงบน Shopify

Shopify Payments ไม่รองรับการขายสินค้าประเภทกัญชง แคนนาบิไดออล (CBD) และเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) หากต้องการประมวลผลการขายสินค้าประเภทกัญชงหรือสินค้าที่ได้จากกัญชงผ่านร้านค้า Shopify ของคุณ คุณสามารถใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกที่ใช้งานได้กับ Shopify และรองรับการขายสินค้าเหล่านี้

ธุรกรรมกัญชง

ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกมีแนวโน้มที่จะมีกระบวนการตรวจสอบที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับร้านค้าที่สมัครขายสินค้าประเภทกัญชงผ่านบริการของตน ผู้ให้บริการชำระเงินแต่ละรายอาจพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของสินค้า วันที่สร้างธุรกิจ ประวัติการทำธุรกรรม ปริมาณ และการผสมผสานสินค้าเมื่ออนุมัติการชำระเงินและอัตราสำหรับร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทกัญชง การตัดสินใจอนุมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่องทางการชำระเงินผู้ให้บริการภายนอกแต่ละแห่ง และ Shopify ไม่สามารถรับประกันการอนุมัติร้านค้าของคุณได้

Shopify Payments และผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก

ขณะนี้ Shopify Payments ไม่รองรับการขายสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จาก CBD และ THC อย่างไรก็ตาม Shopify ได้ร่วมมือกับช่องทางการชำระเงินผู้ให้บริการภายนอกที่ผสานการทำงานที่รองรับการขายสินค้าเหล่านี้ คุณสามารถใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกที่ผสานการทำงานที่เข้ากันได้กับ Shopify และรองรับการขายสินค้าประเภทกัญชง ตัวอย่างของช่องทางผู้ให้บริการภายนอกที่คุณสมัครใช้ได้คือ DigiPay และ Bankful

ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกมีนโยบายของตนเองเกี่ยวกับสินค้าที่พวกเขารองรับ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการยืนยันกับช่องทางการชำระเงินรายใดรายหนึ่งว่าพวกเขารองรับการขายสินค้าประเภทกัญชงหรือไม่ เนื่องจากช่องทางการชำระเงินผู้ให้บริการภายนอกบางรายการที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Shopify ไม่สามารถใช้ร่วมกับการขายสินค้าประเภทกัญชงได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินที่ผสานการทำงานกับ Shopify โปรดดูที่ข้อมูลการชำระเงินตามประเทศหรือภูมิภาค

ผู้ใช้ Shopify Payments ที่มีอยู่

หากคุณใช้ Shopify Payments อยู่แล้ว และต้องการเพิ่มสินค้าประเภทกัญชงไปยังร้านค้าของคุณ คุณจะมีตัวเลือกสองสามตัวเลือก คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการชำระเงินเพื่อใช้ผู้ให้บริการชำระเงินภายนอก เปิดร้านค้าที่สองสำหรับสินค้าประเภทกัญชงโดยเฉพาะโดยใช้ผู้ให้บริการชำระเงินภายนอก หรือลบสินค้าประเภทกัญชงออกจากร้านค้าที่คุณมีอยู่ได้

การใช้ Shopify หลังจากถูกลบออกจาก Shopify Payments

หาก Shopify Payments ถูกลบออกจากร้านค้าของคุณเนื่องจากการขายสินค้าประเภทกัญชง คุณจะยังคงสามารถใช้ Shopify เพื่อโฮสต์ร้านค้าของคุณในขณะที่ประมวลผลการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินผู้ให้บริการภายนอกอื่น แต่คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับกับธุรกิจของคุณเมื่อขายสินค้าประเภทกัญชงบน Shopify

การขายสินค้าประเภทกัญชงในร้านเดียวกัน

หากช่องทางการชำระเงินที่คุณเลือกอนุญาตให้ขายสินค้าประเภทกัญชง คุณสามารถขายสินค้าเหล่านี้ควบคู่ไปกับสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าเดียวกันได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี