การลบโดเมนจากภายนอกออก

หากคุณไม่ต้องการให้โดเมนจากภายนอกเชื่อมโยงกับร้านค้าออนไลน์ของคุณอีกต่อไป คุณสามารถลบโดเมนดังกล่าวได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากโดเมนผู้ให้บริการภายนอกเป็นโดเมนหลักของคุณ คุณจะต้องเปลี่ยนโดเมนหลักก่อนที่คุณจะลบโดเมนผู้ให้บริการภายนอกออก

หลังจากที่คุณลบโดเมนของผู้ให้บริการภายนอกออกแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า DNS ในบัญชีผู้ให้บริการโดเมนผู้ให้บริการภายนอกของคุณเพื่อให้ชี้ไปยังเว็บไซต์อื่นได้

หากคุณต้องการใช้โดเมนของผู้ให้บริการภายนอกให้กับร้านค้า Shopify ของคุณอีกครั้งหลังจากที่คุณลบออกแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อโดเมนอีกครั้งได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี