Chuyển miền do Shopify quản lý sang cửa hàng hoặc nhà cung cấp tên miền khác

Nếu bạn sở hữu miền do Shopify quản lý và không còn muốn sử dụng miền đó cho cửa hàng Shopify, bạn có thể chuyển miền sang cửa hàng Shopify hoặc nhà cung cấp tên miền khác. Nếu có ý định vô hiệu hóa cửa hàng Shopify và vẫn muốn tiếp tục sử dụng miền do Shopify quản lý, bạn cần chuyển miền trước khi vô hiệu hóa cửa hàng.

Chuyển miền do Shopify quản lý sang cửa hàng Shopify khác

Bạn có thể chuyển miền do Shopify quản lý từ cửa hàng Shopify này sang cửa hàng Shopify khác trên trang Miền. Khi bạn chuyển miền, địa chỉ chuyển tiếp của email, bản ghi DNS và miền phụ sẽ chuyển cùng với miền.

Chỉ chủ cửa hàng và nhân viên có quyền Chuyển miền sang cửa hàng Shopify khác mới có thể chuyển miền do Shopify quản lý. Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email nhận email chuyển, hãy cập nhật địa chỉ email của cửa hàng trước khi tiếp tục.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Trong mục Miền, nhấp vào tên miền mà bạn muốn chuyển.
 3. Nhấp vào Cài đặt miền > Chuyển sang cửa hàng Shopify khác.
 4. Xác nhận rằng địa chỉ email của chủ cửa hàng đã được cập nhật, rồi nhấp vào Gửi liên kết chuyển.
 5. Khi bạn nhận được thông báo bằng email chuyển, thực hiện một trong những việc sau:
  • Nếu bạn là chủ cửa hàng khác hoặc nhân viên có quyền Chuyển miền sang cửa hàng Shopify khác, hãy nhấp vào liên kết chuyển trong nội dung email và đăng nhập vào cửa hàng Shopify mà bạn muốn chuyển miền sang.
  • Nếu bạn không phải chủ cửa hàng khác hoặc nhân viên có quyền Chuyển miền sang cửa hàng Shopify khác, hãy chuyển tiếp thư email cho người có quyền phù hợp đối với cửa hàng đó.

Để chuyển miền thành công, chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền phù hợp cần đăng nhập vào cửa hàng Shopify trực tiếp từ liên kết chuyển trong tin nhắn email. Sau khi thao tác chuyển được phê duyệt, bạn có thể phải đợi tới 24 giờ để quá trình chuyển miền hoàn tất.

Chuyển miền do Shopify quản lý sang nhà cung cấp tên miền khác

Nếu muốn chuyển miền do Shopify quản lý cho nhà cung cấp tên miền khác, bạn cần chuyển miền từ trang quản trị Shopify. Khi bạn bắt đầu quá trình chuyển, miền của bạn sẽ tự động mở khóa. Để hoàn tất quá trình chuyển, hãy cung cấp mã ủy quyền miền cho nhà cung cấp tên miền mới.

Trước khi chuyển miền cho nhà cung cấp tên miền khác, hãy xem lại những thông tin sau:

 • Để bắt đầu chuyển miền, bạn phải là chủ cửa hàng.
 • Nếu bạn chuyển miền sang nền tảng không sử dụng HTTPS thì trong 90 ngày tiếp theo, thông báo lỗi sẽ hiển thị trong trình duyệt khi có bất cứ ai cố truy cập miền của bạn. Tìm hiểu thêm về chính sách Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS) của Shopify và cách khắc phục lỗi bảo mật.
 • Để miền đủ điều kiện chuyển, bạn cần đợi 60 ngày sau khi thực hiện các việc sau:
  • mua miền
  • chuyển miền sang Shopify
  • thay đổi thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, tham khảo phần Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (ICANN).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Trong mục Miền, nhấp vào tên miền mà bạn muốn chuyển.
 3. Nhấp vào Cài đặt miền > Chuyển sang nhà cung cấp khác.
 4. Xem lại thông tin rồi nhấp vào Xác nhận. Mã ủy quyền miền hiển thị trên trang thông tin miền của bạn.
 5. Cung cấp mã ủy quyền miền cho nhà cung cấp tên miền mới của bạn để xác nhận chuyển.

Nếu bạn không hoàn tất quá trình chuyển miền trong vòng 30 ngày, miền của bạn sẽ lại bị khóa. Để hoàn tất chuyển miền sau 30 ngày, bạn cần hủy quá trình chuyển hiện tại để bắt đầu lại.

Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS)

Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS) là cơ chế bảo mật web nhằm đảm bảo các trình duyệt chỉ kết nối với cửa hàng trực tuyến của bạn thông qua kết nối HTTPS an toàn. Việc sử dụng kết nối an toàn giúp ngăn chặn một số hình thức tấn công mạng nhất định, đồng thời giúp đảm bảo an toàn dữ liệu cho bạn và khách hàng. Cơ chế HSTS luôn hoạt động trên miền của bạn với điều kiện miền đó kết nối với cửa hàng Shopify.

Nếu bạn xóa miền hoặc hoàn toàn rời khỏi Shopify, chính sách HSTS của Shopify vẫn có hiệu lực trên miền trong 90 ngày tiếp theo. Nếu bạn chuyển miền sang nền tảng khác mà nền tảng đó sử dụng HTTPS, bạn sẽ không cần thực hiện thêm bất kỳ quy trình nào.

Nếu bạn chuyển miền sang nền tảng không sử dụng HTTPS thì trong 90 ngày tiếp theo, thông báo lỗi sẽ hiển thị trong trình duyệt khi có bất cứ ai cố truy cập miền của bạn. Thông báo lỗi có thể nói rằng trang web không đáng tin cậy hoặc chứng chỉ không hợp lệ. Trong trường hợp đó, bạn có thể thực hiện một trong những việc sau:

 • Chờ đến khi hết thời hạn 90 ngày.
 • Chuyển miền sang nền tảng cung cấp chứng chỉ TLS mới.
 • Mua chứng chỉ TLS từ tổ chức phát hành chứng chỉ.

Nếu bạn có thắc mắc về HSTS, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí