การอัปเดตธีม

Shopify และโปรแกรมออกแบบธีมอื่นๆ มักจะเปิดตัวธีมเวอร์ชันที่อัปเดตแล้วซึ่งเผยแพร่ในร้านค้าธีมของ Shopifyโดยปกติแล้วเวอร์ชันที่อัปเดตแล้วเหล่านี้จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ การออกแบบ การปรับปรุงใหม่ และแก้ไขจุดบกพร่อง

การอัปเดตด้วยตนเอง

คุณสามารถตรวจสอบยืนยันสถานะของธีมได้โดยคลิกที่หมายเลขเวอร์ชันที่อยู่ใต้ธีมแต่ละอันในส่วน Shopify Admin ของคุณ เมื่อธีมของคุณพร้อมใช้งานเวอร์ชันล่าสุด คุณจะเห็นไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียวที่มีสถานะธีมนี้เป็นปัจจุบันแล้ว

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่มีธีม Dawn ที่อัปเดตเป็นปัจจุบัน

เมื่อมีการอัปเดตธีมที่สามารถดำเนินการได้ การแจ้งเตือนจะเข้ามาแทนที่หมายเลขเวอร์ชันของธีมใน Shopify Admin คลิกที่การแจ้งเตือนเพื่อเปิดป๊อปอัปรายละเอียด จากนั้นคลิกเพิ่มไปยังไลบรารีธีมเพื่อเพิ่มเวอร์ชันที่อัปเดตแล้วไปยังไลบรารีธีมของคุณหรือดูเอกสารเผยแพร่เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่มีธีม Dawn ที่ตรวจสอบยืนยันแล้วพร้อมให้อัปเดต

การปรับแต่งที่คุณทำกับธีมโดยใช้ตัวแก้ไขธีมจะถูกคัดลอกและนำไปใช้กับธีมที่อัปเดตแล้ว โดยการปรับแต่งเหล่านี้ได้แก่:

 • การเปลี่ยนการตั้งค่าธีม
 • การเปลี่ยนเลย์เอาต์ของหน้า เช่น การเพิ่ม การจัดลำดับใหม่ การลบ หรือการซ่อนส่วนหรือบล็อก
 • การเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนหรือบล็อก รวมถึงการเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และแหล่งที่มาของข้อมูล
 • การเพิ่มเทมเพลตใหม่
 • การเพิ่ม การลบ หรือการเปลี่ยนการตั้งค่าแอปที่ติดตั้งภายในหรือส่วนขยายแอป
 • การแก้ไขการแปลโดยใช้เครื่องมือแก้ไขภาษา

หากคุณหรือแอปที่ติดตั้งทำการเปลี่ยนแปลงโค้ดใดๆ ในธีมของคุณ คุณจะได้รับแจ้งว่ากรเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในเวอร์ชันที่อัปเดตแล้ว หากคุณต้องการคงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไว้ คุณต้องคัดลอกโค้ดของคุณไปยังเวอร์ชันใหม่หรือตั้งค่าแอปบางรายการใหม่

การเปลี่ยนแปลงโค้ดประกอบด้วย:

 • การเปลี่ยนแปลงโค้ดด้วยตนเองจะเปลี่ยนไฟล์ธีมของคุณผ่านเครื่องมือแก้ไขโค้ด (ยกเว้นไฟล์ในโฟลเดอร์ /templates และ settings_data.json)
 • การเปลี่ยนแปลงโค้ดที่แอปติดตั้งในร้านค้าของคุณทำการเปลี่ยนแปลงธีมในนามของคุณ
ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่มีธีม Dawn ที่เปลี่ยนแปลงโค้ดแล้วพร้อมให้อัปเดต

หลังจากเพิ่มธีมที่อัปเดตแล้วไปยังไลบรารีธีมของคุณแล้ว ให้อ่านเอกสารเผยแพร่และตรวจสอบว่าร้านค้าออนไลน์ของคุณมีคุณมีรูปลักษณ์และการใช้งานตามที่คุณต้องการ และเผยแพร่ธีมเมื่อคุณพร้อม

การอัปเดตอัตโนมัติ

เมื่อใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติกับธีมของคุณโดย Shopify แล้ว การแจ้งเตือนจะเข้ามาแทนที่หมายเลขเวอร์ชันของธีมใน Shopify Admin

Shopify จะยังคงใช้การอัปเดตอัตโนมัติต่อไปเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องหรือปัญหาด้านความปลอดภัยในธีมของคุณ การอัปเดตเหล่านี้จะไม่แก้ไขรูปลักษณ์และการใช้งานของธีม เนื้อหา หรือการตั้งค่าของคุณ คุณสามารถดูเอกสารเผยแพร่ของการอัปเดตเหล่านี้ได้โดยคลิกที่ดูเอกสารเผยแพร่ในสถานะของธีม

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่มีธีม Dawn ซึ่งถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ไม่รองรับการอัปเดต

เฉพาะธีมที่ติดตั้งผ่านร้านค้าธีมของ Shopify เท่านั้นที่รองรับการอัปเดต หากคุณซื้อธีมแบบมีค่าใช้จ่ายจากผู้ออกแบบธีมจากภายนอก ให้ติดต่อนักออกแบบเพื่ออัปเดต

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่มีธีมที่ไม่รองรับการอัปเดตเนื่องจากไม่ใช่ธีมจากร้านค้า

เฉพาะธีม Online Store 2.0 เท่านั้นที่รองรับการอัปเดต หากคุณใช้งานธีมเวอร์ชันวินเทจของ Shopify ธีมนั้นจะถูกยุติและไม่มีการอัปเดตโดย Shopify อีกต่อไป ลองอัปเกรดเป็นธีม Online Store 2.0 หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านธีมเพื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ล่าสุดของ Shopify

หากคุณใช้ธีมวินเทจแบบมีค่าใช้จ่าย ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านธีมเพื่ออัปเกรดเป็น Online Store 2.0 และมีสิทธิ์รับการอัปเดตภายในผู้ดูแลระบบ

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่มีธีมที่ไม่รองรับการอัปเดตเนื่องจากเป็นธีมวินเทจ

เพิ่มการอัปเดตไปยังคลังธีมของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มธีมที่อัปเดตแล้ว ธีมเวอร์ชันใหม่จะถูกเพิ่มไปยังไลบรารีร้านค้าออนไลน์ของคุณ การปรับแต่งใดๆ ที่คุณได้สร้างในร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วยเครื่องมือแก้ไขธีมจะถูกคัดลอกไปยังธีมเวอร์ชันอัปเดตแล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ “ธีม

 5. ค้นหาธีมที่คุณต้องการอัปเดตจากนั้นคลิกที่การแจ้งเตือนเวอร์ชัน

 6. คลิก เพิ่มไปยังไลบรารีธีม การคลิกจะสร้างสําเนาของธีมเดิมของคุณ (โดยตั้งชื่อว่า [theme name]) ดาวน์โหลดเวอร์ชันธีมที่อัปเดตแล้ว จากนั้นให้ปรับใช้การปรับแต่งแก้ไขธีมของคุณ

เมื่อเพิ่มธีมที่อัปเดตแล้วไปยังไลบรารีธีมของคุณแล้ว โปรดคลิก “ตรวจสอบธีม” เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้าออนไลน์ของคุณมีรูปลักษณ์และการใช้งานตามที่คุณต้องการ หากคุณได้เพิ่ม CSS แบบกำหนดเองไปยังธีม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกที่คุณกำหนดเป้าหมายไว้ยังคงมีอยู่ในธีมเวอร์ชันล่าสุด และมีการปรับใช้ CSS ตามที่คุณคาดไว้เมื่อคุณพร้อมเผยแพร่ธีมเวอร์ชันใหม่ ให้คลิกที่ “เผยแพร่

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่ธีมที่อัปเดตแล้วที่พร้อมรับการตรวจสอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ธีม

หากฟีเจอร์การอัปเดตไม่พร้อมใช้งานกับธีมหรือคุณได้เปลี่ยนแปลงโค้ด คุณจะไม่สามารถอัปเดตธีมของคุณโดยอัตโนมัติได้ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเวอร์ชันล่าสุดได้โดยติดตั้งสําเนาใหม่ของธีมของคุณจากร้านค้าธีมของ Shopify จากนั้นจึงใช้การตั้งค่าและการปรับแต่งทั้งหมดด้วยตนเอง

เมื่อไม่มีการอัปเดตธีมหรือคุณใช้งานธีมเวอร์ชันล่าสุด คุณจะเห็นวันที่บันทึกล่าสุดของธีมของคุณ

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่ไม่มีการอัปเดตธีม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี