Zarządzanie subskrypcjami

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu aplikacji subskrypcyjnej firmy zewnętrznej w sklepie może być konieczne wyszukanie zamówień lub klientów w celu zarządzania informacjami o nadchodzących zamówieniach lub płatnościach.

Aby posortować klientów w celu znalezienia aktywnych, wstrzymanych, anulowanych i wygasłych subskrypcji, możesz użyć filtra statusu subskrypcji. Możesz go także wykorzystać do wyszukania i zaktualizowania zapisanych informacji o płatnościach klienta, jeśli jego metoda płatności wygasła lub jeśli chce dodać nową.

Oferowanie produktu subskrypcyjnego oznacza złożenie przez klientów cyklicznych zamówień. Możesz sortować takie zamówienia, zarządzać nimi, aktualizować informacje o subskrypcjach klientów oraz zarządzać zaplanowanymi realizacjami w panelu administracyjnym Shopify.

Zarządzanie klientami

W przypadku oferowana klientom subskrypcji konieczne może być wyszukiwanie, sortowanie i edytowanie profili klientów. Na przykład, jeśli klienci muszą zaktualizować informacje o płatnościach, aby kontynuować subskrypcję, możesz wyfiltrować klientów według nieudanej płatności w celu jej sprawdzenia.

Statusy subskrypcji

 • Aktywna subskrypcja produktu
 • Wstrzymana subskrypcja produktu
 • Anulowana subskrypcja produktu
 • Wygasła subskrypcja produktu
 • Nigdy nie subskrybowano
 • Płatność nieudana

Filtrowanie listy klientów

Możesz sortować listę klientów według statusu subskrypcji za pomocą segmentów klientów.

Na przykład filtrowanie klientów w celu wyświetlenia tylko tych, którzy mają aktywną subskrypcję, wymaga użycia filtra product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Klienci.
 2. Kliknij Filtry, a następnie opcję Status subskrypcji produktu.
 3. Kliknij edytor segmentu klientów i dodaj Is equal to.
 4. Wybierz status subskrypcji, według którego chcesz filtrować klientów.
 5. Kliknij opcję Zastosuj filtr.
 6. Opcjonalnie: Możesz wykonać dowolną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz zapisać filtr jako segment klientów, kliknij opcję Zapisz segment.
  • Jeśli chcesz wyczyścić wybór filtra, kliknij opcję Odrzuć.

Wyświetl subskrypcje klientów

Po zakupie produktu subskrypcyjnego przez klienta informacje o subskrypcji są wyświetlane w jego profilu. Możesz wyświetlić produkty, które subskrybuje klient, oraz informacje o planowanej dacie kolejnego zamówienia w sekcji Aktywne subskrypcje produktów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Klienci.
 2. Kliknij klienta, dla którego chcesz wyświetlić informacje o subskrypcji.
 3. W sekcji Aktywne subskrypcje produktów kliknij informacje, które chcesz wyświetlić:
  • Aby przejść do zamówienia na subskrypcję złożonego przez klienta, kliknij opcję Wyświetl zamówienie.
  • Aby przejść do informacji o subskrypcji w aplikacji subskrypcyjnej, kliknij opcję Wyświetl subskrypcję.

Zarządzanie metodami płatności klientów

Jeśli sprzedajesz produkty subskrypcyjne i chcesz, aby klient zaktualizował informacje o płatności z powodu nieudanej płatności, możesz zaktualizować profil klienta w panelu administracyjnym Shopify.

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
 2. Kliknij klienta, dla którego chcesz wyświetlić informacje o płatności.
 3. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Więcej czynności.
 4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz, aby klient samodzielnie zaktualizował informacje o płatności, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Wyślij link do aktualizacji karty.
  2. Wybierz adres e-mail, z którego chcesz wysłać e-mail.
  3. Kliknij opcję Wyślij e-mail.
 5. Opcjonalnie: W przypadku niektórych metod płatności, jeśli chcesz ręcznie zaktualizować metodę płatności klienta, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Wymień kartę.
  2. Wypełnij formularz Wymień kartę kredytową.
  3. Kliknij opcję Potwierdź.
 6. Opcjonalnie: Aby usunąć metodę płatności klienta, kliknij opcję Usuń kartę.

Klienci mogą zostać poproszeni o potwierdzenie metody płatności w celu dodatkowego zabezpieczenia. Bank Twojego klienta może zakwestionować powtarzające się próby rozliczenia, co oznacza, że klient musi ręcznie potwierdzić swoją metodę zakupu i płatności.

Jeśli klient musi potwierdzić metodę płatności za zamówienie, Shopify wysyła klientowi wiadomość e-mail, która zawiera:

 • Temat „Potwierdź płatność za subskrypcję”.
 • Link do Twojego sklepu umożliwiający potwierdzenie informacji o płatności.
 • Podsumowanie zamówienia dotyczące zakupu subskrypcji.

Wiadomość zawiera logo i kolor akcentu, ale nie można jej dodatkowo dostosować.

Zarządzanie zamówieniami

Możesz zarządzać zamówieniami z płatnością za każdą dostawę i przedpłaconymi zamówieniami subskrypcyjnymi w panelu administracyjnym Shopify.

Zamówienia z płatnością przy każdej dostawie mają tylko jedną pozycję subskrypcji na zamówienie. W regularnych odstępach czasu aplikacja subskrypcyjna tworzy nowe zamówienia z płatnością za każdą dostawę, które pojawiają się na liście Zamówienia. Zamówienia z płatnością przy każdej dostawie są obsługiwane i realizowane tak samo, jak zamówienia niedotyczące subskrypcji.

Przedpłacone zamówienia subskrypcji są opłacane ryczałtem z góry, ale mają wiele zaplanowanych realizacji w ustalonym okresie. Przedpłacone zamówienia subskrypcji są wyświetlane jako pojedyncze zamówienie ze statusem Zaplanowane do dnia realizacji. W dacie realizacji status zamówienia jest aktualizowany na Niezrealizowane i można je realizować. Status zamówienia zmienia się następnie z powrotem na Zaplanowane i pozostaje taki do kolejnej daty realizacji. Następnie cykl rozpoczyna się ponownie. Gdy zamówienie ma status Zaplanowane, możesz je śledzić na stronie Zamówienia, ale nie musisz podejmować żadnych działań.

W zamówieniu możesz sprawdzić wszystkie pozycje przedpłaconych zamówień subskrypcji, posortowane według kart realizacji Zrealizowane, Niezrealizowane i Zaplanowane. Następna zaplanowana realizacja zamówienia znajduje się na karcie realizacji Zaplanowane. Kliknij opcję Wyświetl wszystkie realizacje, aby wyświetlić wszystkie zaplanowane realizacje.

Filtrowanie i sortowanie przedpłaconych zamówień na subskrypcje

Stronę Zamówienia można przefiltrować według statusu realizacji Zaplanowane, aby wyświetlić nadchodzące prace realizacyjne, które nie wymagają wykonania natychmiastowych działań.

Aby wyświetlić przedpłacone zamówienia subskrypcji, które są gotowe do realizacji, przefiltruj stronę Zamówienia według statusu Niezrealizowane. Domyślnie strona Zamówienia jest posortowana według daty. Oznacza to, że przedpłacone zamówienia subskrypcji, które są gotowe do realizacji, mogą spaść na dół listy niezrealizowanych zamówień. Aby wyświetlić te zamówienia, możesz posortować stronę Zamówienia według najwcześniejszej daty.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zamówienia.
 2. Aktywuj opcję Wyszukaj i przefiltruj, klikając przycisk z ikoną lupy i trójznaku.
 3. Kliknij opcję Dodaj filtr +.
 4. Kliknij opcję Status realizacji, a następnie wybierz Niezrealizowane.
 5. Kliknij , aby otworzyć menu Sortuj.
 6. Wybierz Datę i opcję ↑ Od najstarszych do najnowszych.
 7. Opcjonalnie: Kliknij opcję Zapisz jako, aby nazwać i zapisać ten widok listy zamówień.

Edycja przedpłaconych zamówień na subskrypcje

Możesz edytować zamówienie, które zawiera pozycję zaplanowanej realizacji, aby dodawać i usuwać niezaplanowane pozycje, ale nie możesz edytować pozycji z zaplanowanymi realizacjami. Na przykład, jeśli zamówienie zawiera produkt subskrypcyjny i produkt bez subskrypcji, możesz edytować produkt bez subskrypcji, ale nie możesz edytować produktu subskrypcyjnego.

Nie można zduplikować przedpłaconego zamówienia na subskrypcję.

Anulowanie i zwrot kosztów przedpłaconych zamówień na subskrypcje

Możesz anulować przedpłacone zamówienie subskrypcji, które nie zostało jeszcze zrealizowane. Jeśli wszystkie zaplanowane pozycje zostały zrealizowane, nie możesz anulować zamówienia, ale możesz wypłacić pełne i częściowe zwroty kosztów zrealizowanych i zaplanowanych pozycji.

Jeśli klient anuluje zamówienie, nadal może być konieczne ręczne dokonanie zwrotu kosztów zamówienia. W takim przypadku w zamówieniu pojawia się wiadomość.

Po dokonaniu zwrotu kosztów zamówienia na stronie Zamówienia może również zaistnieć konieczność anulowania zamówienia w aplikacji subskrypcyjnej.

Rezerwowanie zapasów

Zapasy dla każdego cyklu przedpłaconego zamówienia na subskrypcję są rezerwowane w dacie realizacji. Zapasy dla całego zamówienia na subskrypcję nie są rezerwowane podczas tworzenia zamówienia. Aby zarezerwować zapasy dla zaplanowanej realizacji przed datą realizacji, możesz wcześniej zrealizować zaplanowane zamówienie.

Realizacja zamówień na subskrypcję

Realizacja zamówień na subskrypcję może być podzielona na jedno zamówienie na podstawie lokalizacji realizacji produktu albo profilu wysyłki.

Realizacja przedpłaconego zamówienia na subskrypcję

Status zamówienia jest aktualizowany na Niezrealizowane w dacie realizacji zaplanowanego zamówienia. Możesz wówczas zrealizować zamówienie.

Wcześniejsza realizacja przedpłaconego zamówienia na subskrypcję

Nie możesz zmienić harmonogramu zaplanowanych realizacji, ale możesz wcześniej zrealizować zamówienie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zamówienia.
 2. Wybierz zamówienie, które chcesz zrealizować wcześniej.
 3. W sekcji Zaplanowane kliknij opcję Zrealizuj wcześniej.
 4. Przejrzyj informacje o realizacji zamówienia, a następnie kliknij opcję Oznacz jako niezrealizowane. Status zamówienia jest aktualizowany na Niezrealizowane i możesz realizować pozycje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo