Administrere abonnementer

Når du har installert en abonnementsapp og konfigurert den i butikken, kan det være at du må søke opp bestillinger eller kunder for å administrere informasjon om kommende bestillinger eller betalingsinformasjon.

Du kan bruke filteret for abonnementsstatus til å sortere kundene og finne aktive, pausede, kansellerte og utløpte abonnementer. Du kan også bruke filteret for abonnementsstatus til å søke etter og oppdatere lagret betalingsinformasjon for en kunde, dersom betalingsmåten deres har utløpt eller hvis de ønsker å legge til ny.

Ved å tilby et abonnementsprodukt kan kundene dine ha bestillinger som gjentas på fast basis. Du kan sortere og administrere bestillingene, oppdatere kundenes abonnementsinformasjon og administrere planlagte innfrielser i Shopify-administrator.

Administrere kunder

Når du tilbyr abonnementer til kundene kan det være at du har behov for å søke, sortere og redigere kundeprofiler. Du kan for eksempel filtrere kundene etter Mislykket betaling for å kontrollere om noen kunder må oppdatere betalingsinformasjonen sin for å fortsette abonnementet.

Abonnementsstatuser

 • Aktivt produktabonnement
 • Pauset produktabonnement
 • Kansellert produktabonnement
 • Utløpt produktabonnement
 • Aldri abonnert
 • Mislykket betaling

Filtrere kundelisten

Du kan sortere kundelisten etter abonnementsstatus.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Kunder.

 2. I filterseksjonen klikker du Flere filtre > Produktabonnementer.

 3. Velg abonnementsstatusen du vil filtrere kundene etter.

 4. Valgfritt: Hvis du vil fjerne filtervalget, klikker du på Fjern.

Vis kundenes abonnementer

Når en kunde kjøper et abonnementsprodukt vil abonnementsinformasjonen deres bli vist i kundeprofilen. Du kan vise produktene en kunde abonnerer på og når deres neste bestilling er planlagt for i Aktive abonnementer-seksjonen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Kunder.

 2. Klikk på kunden du vil vise abonnementsinformasjon for.

 3. I Aktive produktabonnementer-seksjonen klikker du på informasjonen du vil vise:

Administrere kundenes betalingsmåter

Hvis du selger abonnementsprodukter og har behov for at en kunde oppdaterer betalingsinformasjonen sin på grunn av en mislykket betaling, kan du oppdatere kundeprofilen i Shopify-administrator.

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på kundens navn.

 3. Klikk på Flere handlinger i seksjonen Betalingsmåter.

 4. Gjør dette hvis du ønsker at kunden skal kunne oppdatere betalingsinformasjonen sin selv:

 5. For noen betalingsmåter gjør du følgende hvis du vil oppdatere kundens betalingsmåte manuelt:

 6. Hvis du ønsker å fjerne kundens betalingsmåte klikker du Slett kort.

Kundene kan bli bedt om å bekrefte betalingsmåten sin for ekstra sikkerhet. Kundens bank kan utfordre gjentakende faktureringsforsøk, som betyr at kunden må manuelt bekrefte kjøpet og betalingsmåten sin.

Hvis en kunde må bekrefte betalingsmåten for en bestilling, sender Shopify en e-post til kunden med en kobling til butikken slik at betalingen kan bekreftes.

Administrere bestillinger

Du kan administrere betal-per-levering-bestillinger og forhåndsbetalte abonnementsbestillinger fra Shopify-administrator.

Betal-per-levering-bestillinger har bare ett abonnementsprodukt per bestilling. Nye betal-per-levering-bestillinger opprettes av abonnementsappen din med faste mellomrom, og vises i Bestillinger-listen. Betal-per-levering-bestillinger administreres og innfris på samme måte som ikke-abonnementsbestillinger.

Forhåndsbetalte abonnementsbestillinger er forhåndsbetalt, men har planlagte innfrielser over en gitt periode. Forhåndsbetalte abonnementsbestillinger har Planlagt-status inntil innfrielsesdatoen nås. Når innfrielsesdatoen nås oppdateres bestillingsstatusen til Ikke-behandlet, og du kan innfri bestillingen. Bestillingens status endres deretter tilbake til Planlagt frem til neste innfrielsesdato, og syklusen starter på nytt. Når en bestilling har Planlagt-status kan du spore bestillingen på Bestillinger-siden, men ingen handlinger er nødvendig.

I bestillingen kan du gjennomgå alle varer for forhåndsbetalte abonnementsbestillinger, sortert i innfrielseskortene Oppfylt, Ikke-behandlet og Planlagt. Neste planlagte innfrielse for bestillingen er oppført i innfrielseskortet Planlagt. Klikk Vis alle innfrielser for å vise alle planlagte innfrielser.

Filtrere og sortere forhåndsbetalte abonnementsbestillinger

Du kan filtrere Bestillinger-siden etter distribusjonsstatusen Planlagt for å vise kommende innfrielsesarbeid som ikke krever noen umiddelbar handling.

For å vise forhåndsbetalte abonnementsbestillinger som er klare til innfrielse, kan du filtrere Bestillinger-siden etter statusen Ikke-behandlet. Som standard sorteres Bestillinger-siden etter dato. Det betyr at forhåndsbetalte abonnementsbestillinger som er klare til å innfris kan falle til bunnen av listen over uoppfylte bestillinger. For å vise disse bestillingene kan du sortere Bestillinger-siden etter eldste dato.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du Bestillinger.

 2. Klikk på Distribusjonsstatus og velg Ikke-behandlet.

 3. Klikk Sorter.

 4. Velg Dato (eldste først).

Redigere forhåndsbetalte abonnementsbestillinger

Du kan redigere en bestilling som inneholder en planlagt oppfylling for å legge til og fjerne ikke-planlagte varer, men du kan ikke redigere varer med planlagte innfrielser. Hvis en bestilling for eksempel inneholder et abonnementsprodukt og et produkt uten et abonnement, kan du redigere produktet uten abonnement, men du kan ikke redigere abonnementsproduktet.

Du kan ikke duplisere en forhåndsbetalt abonnementsbestilling.

Kansellere og refundere forhåndsbetalte abonnementsbestillinger

Du kan kansellere en forhåndsbetalt abonnementsbestilling som ikke er innfridd enda. Hvis noen planlagte varer er oppfylt, kan du ikke kansellere bestillingen, men du kan utstede hele og delvise refusjoner for innfridde og planlagte varer.

Hvis kunden kansellerer en bestilling, kan det hende at du fortsatt må refundere bestillingen manuelt. En melding vises i bestillingen når dette skjer.

Når du refunderer en bestilling fra Bestillinger-siden kan det være at du må kansellere bestillingen i abonnementsappen i tillegg.

Reservere lagerbeholdning

Lagerbeholdningen for hver enkelt forhåndsbetalte abonnementsbestillingsyklus reserveres når innfrielsesdatoen nås. Hele abonnementsbestillingen reserveres ikke når bestillingen opprettes. For å reservere lagerbeholdning for en planlagt oppfylling før innfrielsesdatoen, kan du innfri en planlagt bestilling tidlig.

Oppfylle en forhåndsbetalt abonnementsbestilling

Når en planlagt bestilling når innfrielsesdatoen, vil status for bestillingen oppdateres til Ikke-behandlet, og du kan innfri bestillingen.

Oppfylle en forhåndsbetalt abonnementsbestilling tidligere

Du kan ikke planlegge planlagte innfrielser på nytt, men du kan velge å innfri en bestilling tidlig.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du Bestillinger.

 2. Velg bestillingen du vil innfri tidlig.

 3. I seksjonen Planlagt klikker du Innfri tidlig.

 4. Gå gjennom informasjonen om bestillingsinnfrielsen, og klikk Merk som ikke-behandet. Bestillingens status oppdateres til Ikke-behandlet, og du kan innfri varene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis