Hantera prenumerationer

När du har installerat och konfigurerat en prenumerationsapp i din butik kan du behöva söka i dina ordrar eller kunder för att hantera information om kommande ordrar eller betalningsinformation.

Du kan använda filtret för prenumerationsstatus för att sortera dina kunder för att hitta aktiva, pausade, annullerade och utgångna prenumerationer. Du kan även använda filtret för prenumerationsstatus för att söka efter och uppdatera en kunds sparade betalningsinformation om betalningsmetoden har löpt ut eller om de vill lägga till en ny.

Om du erbjuder en prenumerationsprodukt innebär det att dina kunder har ordrar som upprepas på en återkommande basis. Du kan sortera och hantera dina ordrar, uppdatera dina kunders prenumerationsinformation och hantera schemalagda distributioner i din Shopify-administratör.

Hantera kunder

När du erbjuder prenumerationer till dina kunder kan du behöva söka bland, sortera och redigera dina kundprofiler. Du kan till exempel filtrera dina kunder efter Misslyckad betalning för att kontrollera om några kunder behöver uppdatera sin betalningsinformation för att kunna fortsätta sin prenumeration.

Prenumerationsstatus

 • Aktiv produktprenumeration
 • Pausad produktprenumeration
 • Avbruten produktprenumeration
 • Produktprenumeration har löpt ut
 • Aldrig prenumerant
 • Betalning inte genomförd

Filtrera kundlistan

Du kan sortera din kundlista efter prenumerationsstatus.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på kunder.

 2. Klicka på Fler filter > Produktprenumerationer i filtreringsavsnittet.

 3. Välj den prenumerationsstatus som du vill filtrera dina kunder med.

 4. Valfritt: Om du vill rensa filtreringsvalet klickar du på Rensa.

Visa dina kunders prenumerationer

Obs! Om du inte säljer prenumerationsbaserade produkter finns inte avsnittet *Aktiva prenumerationer i dina kundprofiler.

När en kund köper en prenumerationsprodukt kommer dennes prenumerationsinformation att visas i kundprofilen. Du kan se de produkter som en kund har prenumererat på och när deras nästa order är schemalagd i avsnittet Aktiva prenumerationer.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på kunder.

 2. Klicka på den kund som du vill visa prenumerationsinformation för.

 3. Klicka på den information du vill visa i avsnittet Aktiva produktprenumerationer:

Hantera dina kunders betalningsmetoder

Om du säljer prenumerationsprodukter och en kund behöver uppdatera sin betalningsinformation på grund av en misslyckad betalning, kan du uppdatera kundens profil i Shopify-administratören.

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på kundens namn.

 3. Klicka på Fler åtgärder i avsnittet Betalningsmetoder.

 4. Gör följande om du vill att kunden själv ska uppdatera sin betalningsinformation:

 5. Om du vill uppdatera kundens betalningsmetod manuellt för vissa betalningsmetoder gör du följande:

 6. Klicka på Radera kort om du vill ta bort kundens betalningsmetod.

Kunder kan bli ombedda att bekräfta sin betalningsmetod för ytterligare säkerhet. Din kunds bank kan bestrida återkommande faktureringsförsök, vilket innebär att din kund måste bekräfta sitt köp och sin betalningsmetod manuellt.

Om en kund behöver bekräfta sin betalningsmetod för en order kommer Shopify skicka e-postmeddelande till kunden med en länk till din butik för att kunna bekräfta betalningen.

Hantera order

Du kan hantera ordrar med betalning per leverans och förbetalda prenumerationsordrar från din Shopify-administratör.

Ordrar med betalning per leverans har endast en prenumerationsartikel per order. Med jämna mellanrum skapas nya ordrar med betalning per leverans av din prenumerationsapp och visas i din Order-lista. Ordrar med betalning per leverans hanteras och distribueras på samma sätt som ordrar som inte ingår i en prenumeration.

Förbetalda prenumerationsordrar betalas i förskott men har schemalagda distributioner över en viss tidsperiod. Förbetalda prenumerationsordrar har en Schemalagd status tills distributionsdatumet infaller. När distributionsdatumet infaller uppdateras orderstatusen till Ej distribuerad och du kan distribuera ordern. Orderns status ändras sedan tillbaka till Schemalagd tills nästa distributionsdatum infaller och perioden startar på nytt. När en order har en Schemalagd status kan du spåra ordern på din Order-sida, men ingen åtgärd krävs.

På ordern kan du granska alla artiklar för de förbetalda prenumerationsordrarna, som är sorterade i Distribuerade, Ej distribuerade och Schemalagda distributionskort. Nästa schemalagda distribution för ordern anges i distributionskortet Schemalagda. Klicka på Visa alla distribueringar för att visa alla schemalagda distribueringar.

Filtrering och sortering av dina förbetalda prenumerationsordrar

Du kan filtrera din Order-sida efter distributionsstatusen Schemalagda för att visa kommande distributionsarbete som inte kräver omedelbara åtgärder.

För att visa förbetalda prenumerationsordrar som är klara för distribution filtrerar du Order-sidan efter status Ej distribuerade. Som standard sorteras Order-sidan efter datum. Det innebär att förbetalda prenumerationsordrar som är klara för distribution kan hamna längst ned på din lista över ej distribuerade ordrar. För att visa dessa ordrar kan du sortera din Order-sida efter äldsta datum.

Steg:

 1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Ordrar.

 2. Klicka på Distributionsstatus och välj sedan Ej distribuerade.

 3. Klicka på Sortera.

 4. Välj Datum (äldsta först).

Redigera förbetalda prenumerationsordrar

Du kan redigera en order som innehåller en schemalagd distributionsartikel för att lägga till och ta bort ej schemalagda artiklar, men du kan inte redigera artiklar med schemalagda distribueringar. Till exempel, om en order innehåller en prenumerationsprodukt och en produkt utan en prenumeration, kan du redigera produkten utan en prenumeration men du kan inte redigera prenumerationsprodukten.

Du kan inte kopiera en förbetald prenumerationsorder.

Annullera och återbetala förbetalda prenumerationsordrar

Du kan annullera en förbetald prenumerationsorder som ännu inte har distribuerats. Om någon schemalagd artikel har distribuerats kan du inte annullera ordern, men du kan utfärda fullständig och delvis återbetalning för distribuerade och schemalagda artiklar.

Om din kund annullerar en order kan du fortfarande behöva återbetala ordern manuellt. Ett meddelande visas på en order när detta händer.

När du återbetalar en order från Order-sidan kan du även behöva annullera ordern i din prenumerationsapp.

Reservera lager

Lagervaror för varje förbetald prenumerationsorders period reserveras när distributionsdatumet infaller. Hela prenumerationsordern är inte reserverad när ordern skapas. Du kan distribuera en schemalagd order tidigt för att reservera lagervaror för en schemalagd distribuering före distributionsdatumet.

Distribuera en förbetald prenumerationsorder

När distributionsdatumet infaller för en schemalagd order uppdateras orderns status till Ej distribuerad och du kan distribuera ordern.

Distribuera en förbetald prenumerationsorder tidigt

Du kan inte schemalägga distributioner på nytt, men du kan välja att distribuera en order tidigt.

Steg:

 1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Ordrar.

 2. Välj den order som du vill distribuera tidigt.

 3. Klicka på Distribuera tidigt i avsnittet Schemalagda.

 4. Granska orderdistributionens information och klicka sedan på Markera som ej distribuerad. Orderstatusen uppdateras till Ej distribuerad och du kan distribuera artiklarna.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis