Tilausten hallinnointi

Kun olet asentanut ja määrittänyt toistotilaussovelluksen kauppaasi, sinun on ehkä haettava tilauksesi tai asiakkaasi, jotta voit hallinnoida tulevien tilausten tietoja tai maksutietoja.

Tilauksen tila -suodattimen avulla voit lajitella asiakkaita löytääksesi aktiivisia, keskeytettyjä, peruutettuja ja vanhentuneita tilauksia. Voit myös käyttää tilauksen tila -suodatinta asiakkaan tallennettujen maksutietojen etsimiseen ja päivittämiseen, jos asiakkaan maksutapa on vanhentunut tai jos hän haluaa lisätä uuden.

Toistotilaustuotteen tarjoaminen tarkoittaa, että asiakkaillasi on toistuvia tilauksia. Voit lajitella ja hallinnoida tilauksiasi, päivittää asiakkaiden toistotilaustietoja ja hallinnoida ajastettuja jakeluja Shopify Adminissa.

Asiakkaiden hallinta

Jos tarjoat asiakkaillesi tilauksia, sinun täytyy ehkä etsiä, lajitella ja muokata asiakasprofiilejasi. Jos esimerkiksi jonkun asiakkaan on päivitettävä maksutietonsa jatkaakseen tilaustaan, voit tarkistaa sen suodattamalla asiakkaasi epäonnistuneen maksun mukaan.

Tilausten tilat

 • aktiivinen tuotetilaus
 • keskeytetty tuotetilaus
 • peruutettu tuotetilaus
 • vanhentunut tuotetilaus
 • ei koskaan tilattu
 • epäonnistunut maksu.

Asiakasluettelon suodattaminen

Voit lajitella asiakasluettelosi tilausten tilan mukaan asiakassegmenttien avulla.

Jos esimerkiksi haluat suodattaa näkyviin vain ne asiakkaat, joilla on aktiivinen tilaus, käytä suodatinta product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'.

Tee näin:

 1. Valitse Shopify Administa Asiakkaat.
 2. Klikkaa Suodattimet ja klikkaa sitten Tuotetilauksen tila.
 3. Klikkaa asiakassegmenttien editoria ja lisää Is equal to.
 4. Valitse tilauksen tila, jonka mukaan haluat suodattaa asiakkaita.
 5. Klikkaa Käytä suodatinta -valintaa.
 6. Valinnainen: Voit tehdä kumman tahansa seuraavista toimenpiteistä:
  • Jos haluat tallentaa suodattimen asiakassegmentiksi, klikkaa Tallenna segmentti.
  • Jos haluat tyhjentää suodatinvalinnan, klikkaa Hylkää.

Asiakkaiden tilausten tarkasteleminen

Kun asiakas ostaa tilaustuotteen, hänen tilauksensa tiedot näkyvät asiakasprofiilissa. Voit tarkastella, mitä tuotteita asiakas on tilannut ja mihin ajankohtaan seuraava tilaus on ajastettu Aktiiviset tuotetilaukset -osiossa.

Vaiheet:

 1. Valitse Shopify Administa Asiakkaat.
 2. Klikkaa asiakasta, jonka tilaustietoja haluat tarkastella.
 3. Klikkaa Aktiiviset tuotetilaukset -kohdassa tietoja, joita haluat tarkastella:
  • Siirry asiakkaan tekemään toistotilaukseen ja klikkaa Näytä tilaus.
  • Jos haluat siirtyä tilaustietoihin tilaussovelluksessa, klikkaa Näytä tilaus.

Asiakkaiden maksutapojen hallinta

Jos myyt tilaustuotteita ja asiakkaan täytyy päivittää maksutietonsa epäonnistuneen maksun vuoksi, voit päivittää asiakkaan profiilin Shopify Adminissa.

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.
 2. Klikkaa asiakasta, jonka maksutietoja haluat tarkastella.
 3. Klikkaa Maksutavat-osiossa Lisää toimintoja.
 4. Valinnainen: Jos haluat, että asiakas päivittää maksutietonsa itse, toimi näin:

  1. Klikkaa Lähetä linkki kortin päivittämiseksi.
  2. Valitse sähköpostiosoite, josta haluat lähettää sähköpostiviestin.
  3. Klikkaa Lähetä sähköposti.
 5. Valinnainen: Joidenkin maksutapojen kohdalla sinun täytyy toimia seuraavasti, jos haluat päivittää asiakkaan maksutavan manuaalisesti:

  1. Klikkaa Korvaa kortti.
  2. Täytä Vaihda luottokortti -lomake.
  3. Klikkaa Vahvista.
 6. Valinnainen: Jos haluat poistaa asiakkaan maksutavan, klikkaa Poista kortti.

Turvallisuuden parantamiseksi asiakkaita voidaan pyytää vahvistamaan maksutapansa. Asiakkaasi pankki voi riitauttaa toistuvat laskutusyritykset, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaan on vahvistettava ostos ja maksutapa manuaalisesti.

Jos asiakkaan on vahvistettava maksutapansa tilausta varten, Shopify lähettää asiakkaallesi sähköpostin, joka sisältää

 • aiherivin ”Vahvista tilauksen maksu”
 • linkin kauppaasi maksutietojen vahvistamiseksi
 • tilausyhteenvedon toistuvan tilauksen ostolle.

Sähköposti sisältää oman logosi ja tehostevärisi, mutta sitä ei voi mukauttaa enempää.

Tilausten hallinta

Voit hallinnoida toimitettaessa maksettavia tilauksia ja ennakkoon maksettuja toistotilauksia Shopify Adminissa.

Toimituskohtainen maksu -tilauksiin sisältyy vain yksi tilaustuote. Tilaussovelluksesi luo säännöllisin väliajoin uudet toimituskohtainen maksu -tilaukset, ja ne näkyvät tilausluettelossa. Toimituskohtainen maksu -tilaukset hoidetaan ja jaellaan samoin kuin normaalit tilaukset.

Ennakkoon maksetut toistotilaukset maksetaan kertakorvauksena etukäteen, mutta niillä on useita tietylle ajanjaksolle ajoitettuja jakeluita.Ennakkoon maksetut toistotilaukset näkyvät yksittäistilauksena, ja niiden tila on jakelupäivään asti Ajastettu.Jakelupäivänä tilauksen tilaksi päivittyy Ei jaeltu, ja voit sen jälkeen jaella sen.Tilauksen tila muuttuu jälleen seuraavaan jakelupäivään asti tilaksi Ajastettu, ja jakso alkaa uudelleen.Kun tilauksen tilana on Ajastettu, voit seurata sitä Tilaukset-sivulla, mutta sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Voit tarkastella tilauksessa kaikkia ennakkoon maksettuja toistotilauksia, jotka on järjestetty jakelukortteihin Jaeltu, Ei jaeltu ja Ajastettu. Tilauksen seuraava ajastettu jakelu näkyy Ajastettu-jakelukortissa. Klikkaa Näytä kaikki jakelut, jos haluat näyttää kaikki ajastetut jakelut.

Ennakkoon maksettujen toistotilausten suodattaminen ja lajitteleminen

Voit suodattaa Tilaukset-sivua Ajastettu -jakelun tilan mukaan, jotta saat näkyviin tulevat jakelut, joka eivät edellytä välitöntä toimintaa.

Jos haluat näyttää ennakkoon maksetut toistotilaukset, jotka ovat valmiita jakelua varten, suodata Tilaukset-sivu käyttämällä Ei jaeltu -tilaa. Oletusarvoisesti Tilaukset-sivu lajitellaan päivämäärän mukaan. Tämä tarkoittaa, että ne ennakkomaksetut jakeluun valmiin toistotilaukset saattavat pudota ei-jaeltujen tilausten luettelon loppuun. Jos haluat näkyviin nämä tilaukset, voit lajitella Tilaukset-sivua vanhimman päivämäärän mukaan.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Shopify Adminissa kohtaa Tilaukset.
 2. Aktivoi Haku ja suodatus klikkaamalla painiketta, jossa on suurennuslasi- ja trigrammikuvakkeet.
 3. Klikkaa Lisää suodatin +.
 4. Klikkaa Jakelun tila ja valitse sitten Ei jaeltu.
 5. Avaa Lajittele-valikko valitsemalla .
 6. Valitse Päivämäärä ja ↑ Vanhimmasta uusimpaan.
 7. Valinnainen: Klikkaa Tallenna nimellä ja tallenna tämä tilausluettelonäkymä.

Ennakkoon maksettujen toistotilausten muokkaaminen

Voit muokata tilausta, joka sisältää ajastetusti jaeltavan tuotteen, jotta voit lisätä ja poistaa ajastamattomia tuotteita, mutta et voi muokata tuotteita, joiden jakelu on ajastettu. Jos esimerkiksi tilaus sisältää tilaustuotteen ja normaalin tuotteen, voit muokata normaalia tuotetta, mutta et voi muokata tilaustuotetta.

Et voi monistaa ennakkoon maksettavaa toistotilausta.

Ennakkoon maksettujen toistotilausten peruuttaminen ja hyvittäminen

Voit peruuttaa ennakkoon maksetun toistotilauksen, jota ei ole vielä jaeltu. Jos jokin ajastettu tuote on jaeltu, et voi peruuttaa tilausta, mutta voit luoda kokonaisia ja osittaisia maksunpalautuksia jaelluille ja ajastetuille tuotteille.

Jos asiakas peruuttaa tilauksen, sinun on ehkä hyvitettävä tilaus manuaalisesti. Jos näin tapahtuu, tilaukseen ilmestyy viesti.

Kun palautat tilauksen maksun Tilaukset-sivulta, saatat joutua peruuttamaan tilauksen myös tilaussovelluksessa.

Varaston varaaminen

Varasto varataan jakelupäivänä kutakin ennakkoon maksettua toistuvaa tilausjaksoa varten. Koko toistuvaa tilausta koskevaa varastoa ei varata, kun tilaus luodaan. Jos haluat varata varastoa ajastettua jakelua varten jo ennen jakelupäivää, voit jaella ajastetun tilauksen etuajassa.

Toistotilausten jakelu

Toistotilausten jakelut voidaan jakaa osiin yhdessä tilauksessa tuotteen jakelusijainnin tai toimitusprofiilin perusteella.

Ennakkoon maksetun toistotilauksen jakeleminen

Tilauksen jakelupäivä tilauksen tilaksi päivittyy Ei jaeltu ja voit jaella tilauksen.

Ennakkoon maksetun toistotilauksen jakeleminen etuajassa

Ajastettuja jakeluja ei voida ajastaa uudelleen, mutta voit halutessasi jaella tilauksen etuajassa.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Shopify Adminissa kohtaa Tilaukset.
 2. Valitse tilaus, jonka haluat jaella etuajassa.
 3. Valitse Ajastettu-kohdasta Jakele etuajassa.
 4. Tarkista tilausten jakelutiedot ja klikkaa sitten Merkitse ei jaelluksi. Tilauksen tilaksi päivitetään Ei jaeltu ja voit jaella tuotteet.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi