Tilausten hallinnointi

Kun olet asentanut ja määrittänyt tilaussovelluksen kauppaasi, sinun saattaa täytyä hakea tilauksiasi tai asiakkaitasi, jotta voit hallinnoida tulevien tilausten tietoja tai maksutietoja.

Tilauksen tila -suodattimen avulla voit lajitella asiakkaita löytääksesi aktiivisia, keskeytettyjä, peruutettuja ja vanhentuneita tilauksia. Voit myös käyttää tilauksen tila -suodatinta asiakkaan tallennettujen maksutietojen etsimiseen ja päivittämiseen, jos asiakkaan maksutapa on vanhentunut tai jos hän haluaa lisätä uuden.

Tilaustuotteen tarjoaminen tarkoittaa, että asiakkaillasi on toistuvia tilauksia. Voit lajitella ja hallinnoida tilauksiasi, päivittää asiakkaiden tilaustietoja ja hallinnoida ajastettuja jakeluja Shopify Adminissa.

Asiakkaiden hallinta

Jos tarjoat asiakkaillesi tilauksia, sinun täytyy ehkä etsiä, lajitella ja muokata asiakasprofiilejasi. Voit esimerkiksi suodattaa asiakkaitasi epäonnistuneen maksun perusteella, jotta voit tarkistaa, täytyykö joidenkin asiakkaiden päivittää maksutietonsa jatkaakseen tilauksiaan.

Tilausten tilat

 • aktiivinen tuotetilaus
 • keskeytetty tuotetilaus
 • peruutettu tuotetilaus
 • vanhentunut tuotetilaus
 • ei koskaan tilattu
 • epäonnistunut maksu.

Asiakasluettelon suodattaminen

Voit lajitella asiakasluettelosi tilausten tilan mukaan.

Tee näin:

 1. Valitse Shopify Administa Asiakkaat.

 2. Klikkaa suodatinosiossa Lisää suodattimia > Tuotetilaukset.

 3. Valitse tilauksen tila, jonka mukaan haluat suodattaa asiakkaita.

 4. Valinnainen: Jos haluat poistaa suodatinvalinnan, klikkaa Tyhjennä.

Asiakkaiden tilausten tarkasteleminen

Kun asiakas ostaa tilaustuotteen, hänen tilauksensa tiedot näkyvät asiakasprofiilissa. Voit tarkastella, mitä tuotteita asiakas on tilannut ja mihin ajankohtaan seuraava tilaus on ajastettu Aktiiviset tilaukset -osiossa.

Vaiheet:

 1. Valitse Shopify Administa Asiakkaat.

 2. Klikkaa asiakasta, jonka tilaustietoja haluat tarkastella.

 3. Klikkaa Aktiiviset tuotetilaukset -kohdassa tietoja, joita haluat tarkastella:

Asiakkaiden maksutapojen hallinta

Jos myyt tilaustuotteita ja asiakkaan täytyy päivittää maksutietonsa epäonnistuneen maksun vuoksi, voit päivittää asiakkaan profiilin Shopify Adminissa.

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa asiakkaan nimeä.

 3. Klikkaa Maksutavat-osiossa Lisää toimintoja.

 4. Jos haluat, että asiakas päivittää maksutietonsa itse, toimi näin:

 5. Joidenkin maksutapojen kohdalla sinun täytyy toimia seuraavasti, jos haluat päivittää asiakkaan maksutavan manuaalisesti:

 6. Jos haluat poistaa asiakkaan maksutavan, klikkaa Poista kortti.

Turvallisuuden parantamiseksi asiakkaita voidaan pyytää vahvistamaan maksutapansa. Asiakkaasi pankki voi riitauttaa toistuvat laskutusyritykset, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaan on vahvistettava ostos ja maksutapa manuaalisesti.

Jos asiakkaan on vahvistettava maksutapansa tilausta varten, Shopify lähettää asiakkaallesi sähköpostin, joka sisältää linkin kauppaasi maksun vahvistamiseksi.

Tilausten hallinta

Voit hallinnoida toimituksen yhteydessä maksettavia tilauksia ja ennakkoon maksettuja tilauksia Shopify Adminissa.

Toimituksen yhteydessä maksettavissa tilauksissa on vain yksi tilaustuote tilausta kohti. Tilaussovelluksesi luo säännöllisin väliajoin uudet toimituksen yhteydessä maksettavat tilaukset, ja ne näkyvät Tilaukset-luettelossa. Toimituksen yhteydessä maksettavia tilauksia hallinnoidaan samalla tavalla kuin normaaleja tilauksia ja ne myös jaellaan samalla tavalla.

Ennakkoon maksetut tilaukset maksetaan etukäteen, mutta niiden jakelut ajastetaan tietylle ajanjaksolle. Ennakkoon maksettujen tilausten tilana on jakelupäivään asti Ajastettu. Jakelupäivänä tilauksen tilaksi päivittyy Ei jaeltu ja voit sen jälkeen jaella tilauksen. Tilauksen tila muuttuu jälleen seuraavaan jakelupäivään asti tilaksi Ajastettu, ja jakso alkaa uudelleen. Kun tilauksen tilana on Ajastettu, voit seurata tilausta Tilaukset-sivulla, mutta sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Voit tarkastella tilauksessa kaikkia ennakkoon maksettuja tilaustuotteita, jotka ovat järjestetty jakelukortteihin Jaeltu, Ei jaeltu ja Ajastettu. Tilauksen seuraava ajastettu jakelu näkyy Ajastettu-jakelukortissa. Klikkaa Näytä kaikki jakelut, jos haluat näyttää kaikki ajastetut jakelut.

Ennakkoon maksettujen tilausten suodattaminen ja lajitteleminen

Voit suodattaa Tilaukset-sivua Ajastettu -jakelun tilan mukaan, jotta saat näkyviin tulevat jakelut, joka eivät edellytä välitöntä toimintaa.

Jos haluat näyttää ennakkoon maksetut tilaukset, jotka ovat valmiita jakelua varten, suodata Tilaukset-sivu käyttämällä Ei jaeltu -tilaa. Oletusarvoisesti Tilaukset-sivu lajitellaan päivämäärän mukaan. Tämä tarkoittaa, että ne ennakkoon maksetut tilaukset, jotka ovat valmiina jakelua varten, saattavat pudota ei-jaeltujen tilausten luettelon loppuun. Jos haluat näyttää nämä tilaukset, voit lajitella Tilaukset-sivua vanhimman päivämäärän mukaan.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Shopify Adminissa kohtaa Tilaukset.

 2. Klikkaa Jakelun tila ja valitse sitten Ei jaeltu.

 3. Klikkaa Lajittele.

 4. Valitse Päivämäärä (vanhin ensin).

Ennakkoon maksettujen tilausten muokkaaminen

Voit muokata tilausta, joka sisältää ajastetusti jaeltavan tuotteen, jotta voit lisätä ja poistaa ajastamattomia tuotteita, mutta et voi muokata tuotteita, joiden jakelu on ajastettu. Jos esimerkiksi tilaus sisältää tilaustuotteen ja normaalin tuotteen, voit muokata normaalia tuotetta, mutta et voi muokata tilaustuotetta.

Et voi monistaa ennakkoon maksettua tilausta.

Ennakkoon maksettujen tilausten peruuttaminen ja hyvittäminen

Voit peruuttaa ennakkoon maksetun tilauksen, jota ei ole vielä jaeltu. Jos jokin ajastettu tuote on jaeltu, et voi peruuttaa tilausta, mutta voit luoda kokonaisia ja osittaisia maksunpalautuksia jaelluille ja ajastetuille tuotteille.

Jos asiakas peruuttaa tilauksen, sinun on ehkä palautettava tilaus manuaalisesti. Jos näin tapahtuu, tilaukseen ilmestyy viesti.

Kun palautat tilauksen maksun Tilaukset-sivulta, saatat joutua peruuttamaan tilauksen myös tilaussovelluksessa.

Varaston varaaminen

Kutakin ennakkoon maksettua tilausta varten varasto varataan jakelupäivänä. Koko tilausta ei varata, kun tilaus luodaan. Jos haluat varata varastoa ajastettua jakelua varten jo ennen jakelupäivää, voit jaella ajastetun tilauksen etuajassa.

Ennakkoon maksetun tilauksen jakeleminen

Tilauksen jakelupäivä tilauksen tilaksi päivittyy Ei jaeltu ja voit jaella tilauksen.

Ennakkoon maksetun tilauksen jakeleminen etuajassa

Ajastettuja jakeluja ei voida ajastaa uudelleen, mutta voit halutessasi jaella tilauksen etuajassa.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Shopify Adminissa kohtaa Tilaukset.

 2. Valitse tilaus, jonka haluat jaella etuajassa.

 3. Valitse Ajastettu-kohdasta Jakele etuajassa.

 4. Tarkista tilausten jakelutiedot ja klikkaa sitten Merkitse ei jaelluksi. Tilauksen tilaksi päivitetään Ei jaeltu ja voit jaella tuotteet.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi