Wyświetlanie reguł ilości i cen zależnych od wolumenu w sklepie

Reguły ilości dla katalogu B2B są obsługiwane tylko w przypadku darmowych szablonów Shopify w wersji 8.0.0 lub nowszej, a ceny zależne od wolumenu są obsługiwane w wersji 11.0.0 lub nowszej.Jeśli chcesz wyświetlać w swoim sklepie reguły ilości i ceny zależne od wolumenu, możesz zaktualizować szablon sklepu do najnowszej wersji.

Jeśli nie chcesz zmienić ani zaktualizować swojego tematu, możesz dodać do swojego szablonu poniższy kod, aby wyświetlić reguły ilości i ceny zależne od wolumenu. Przed aktualizacją plików szablonu koniecznie zduplikuj swój szablon, aby utworzyć kopię zapasową.

Ilość produktów w koszyku

Wartość ilości w koszyku wariantu produktu może zostać wyświetlona na stronie produktu lub w sekcji Polecany produkt. Wartość można pobrać za pomocą Liquid.

Dodawanie kodu Liquid ilości produktów w koszyku

Możesz dodać kod do poniższych plików w szablonie w celu zapewnienia obsługi ilości w koszyku:

 • main-product.liquid lub odpowiednik
 • featured-product.liquid lub odpowiednik

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź szablon, który chcesz edytować, kliknij przycisk ..., aby otworzyć menu czynności, a następnie kliknij opcję Edytuj kod.
 3. Otwórz plik, który chcesz edytować.
 4. Utwórz nową linię w dolnej części pliku, a następnie dodaj następujący kod:
{% comment %} Cart quantity {% endcomment %}
<span id="CartQuantity-{{ section.id }}" data-product-url="{{ product.url }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-variant-id="{{ product.selected_or_first_available_variant.id }}">
  {{ cart | line_items_for: product | sum: 'quantity' }}
  {{- 'products.product.quantity.in_cart' | t: quantity: cart_qty -}}
</span>
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj kod Javascript ilości w koszyku

W przypadku zmiany ilości w koszyku dla wariantu wartość wyświetlona na stronie produktu lub w sekcji Polecany produkt musi zostać zaktualizowana. Zaktualizowaną wartość można pobrać za pomocą kodu Javascript.

Możesz dodać kod do pliku theme.js lub jego odpowiednik.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź szablon, który chcesz edytować, kliknij przycisk ..., aby otworzyć menu czynności, a następnie kliknij opcję Edytuj kod.
 3. Otwórz plik theme.js.
 4. Utwórz nową linię w dolnej części pliku, a następnie dodaj następujący kod:
let productUrl =
 document.querySelector('[data-product-url]').dataset.productUrl;
let sectionId = document.querySelector('[data-section-id]').dataset.sectionId;
let variantId = document.querySelector('[data-variant-id]').dataset.variantId;

// Fetch updated HTML from Section Rendering API
fetch(`${productUrl}?section_id=${sectionId}&variant=${variantId}`)
 .then((response) => response.text())
 .then((responseText) => {
  // Replace the current HTML in DOM with the updated HTML

  const updatedHtml = new DOMParser().parseFromString(
   responseText,
   'text/html',
  );

  // Update the cart quantity
  const currentCartQuantity = document.querySelector(
   `#CartQuantity-${sectionId}`,
  );
  const updatedCartQuantity = updatedHtml.querySelector(
   `#CartQuantity-${sectionId}`,
  );
  currentCartQuantity.innerHTML = updatedCartQuantity.innerHTML;
 });
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Reguły ilości

Reguły ilości wariantu produktu mogą być wyświetlane na stronie produktu lub w sekcji Polecany produkt. Reguły można pobrać za pomocą kodu Liquid.

Dodaj kod Liquid reguł ilości

Możesz dodać kod do poniższych plików w szablonie w celu zapewnienia obsługi reguł dotyczących ilości:

 • main-product.liquid lub odpowiednik
 • featured-product.liquid lub odpowiednik

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź szablon, który chcesz edytować, kliknij przycisk ..., aby otworzyć menu czynności, a następnie kliknij opcję Edytuj kod.
 3. Otwórz plik, który chcesz edytować.
 4. Utwórz nową linię na dole pliku, a następnie dodaj następujący kod:
{% comment %} Quantity rules {% endcomment %}
<div id="QuantityRules-{{ section.id }}" data-product-url="{{ product.url }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-variant-id="{{ product.selected_or_first_available_variant.id }}">
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.increment > 1 -%}
    <span>
    {{- 'products.product.quantity.multiples_of' | t: quantity: product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.increment -}}
    </span>
  {%- endif -%}
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.min > 1 -%}
    <span>
    &nbsp;-&nbsp;
    {{- 'products.product.quantity.minimum_of' | t: quantity: product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.min -}}
    </span>
  {%- endif -%}
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.max != null -%}
    <span>
    &nbsp;-&nbsp;
    {{- 'products.product.quantity.maximum_of' | t: quantity: product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.max -}}
    </span>
  {%- endif -%}
</div>
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj kod reguł ilości Javascript

Każdy wariant produktu może mieć własny zbiór reguł ilości. Po wybraniu innego wariantu należy zaktualizować reguły ilości wyświetlane na stronie produktu lub w sekcji Polecany produkt. Zaktualizowaną wartość można pobrać za pomocą kodu Javascript.

 • theme.js lub odpowiednik
 • en.default.json

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź szablon, który chcesz edytować, kliknij przycisk ..., aby otworzyć menu czynności, a następnie kliknij opcję Edytuj kod.
 3. Otwórz plik theme.js.
 4. Utwórz nową linię na dole pliku, a następnie dodaj następujący kod:
let productUrl =
 document.querySelector('[data-product-url]').dataset.productUrl;
let sectionId = document.querySelector('[data-section-id]').dataset.sectionId;
let variantId = document.querySelector('[data-variant-id]').dataset.variantId;
// `variantId` is set to the current variant's id. Replace this value with the updated variant's id

// Fetch updated HTML from Section Rendering API
fetch(`${productUrl}?section_id=${sectionId}&variant=${variantId}`)
 .then((response) => response.text())
 .then((responseText) => {
  // Replace the current HTML in DOM with the updated HTML

  const updatedHtml = new DOMParser().parseFromString(
   responseText,
   'text/html',
  );

  // Update the quantity rules
  const currentQuantityRules = document.querySelector(
   `#QuantityRules-${sectionId}`,
  );
  const updatedQuantityRules = updatedHtml.querySelector(
   `#QuantityRules-${sectionId}`,
  );
  currentQuantityRules.innerHTML = updatedQuantityRules.innerHTML;
 });
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Ceny zależne od wolumenu

Dodawanie kodu cen zależnych od wolumenu Liquid

Możesz dodać kod do poniższych plików w szablonie w celu wyświetlenia cen zależnych od wolumenu:

 • main-product.liquid lub odpowiednik
 • featured-product.liquid lub odpowiednik

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź szablon, który chcesz edytować, kliknij przycisk ..., aby otworzyć menu czynności, a następnie kliknij opcję Edytuj kod.
 3. Otwórz plik, który chcesz edytować.
 4. Utwórz nową linię na dole pliku, a następnie dodaj następujący kod:
{%- if product.quantity_price_breaks_configured? -%}
 <div class="volume-pricing-note">
  <span>{{ 'products.product.volume_pricing.note' | t }}</span>
 </div>
 <volume-pricing class="parent-display" id="Volume-{{ section.id }}">
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_price_breaks.size > 0 -%}
   <span class="caption-large">{{ 'products.product.volume_pricing.title' | t }}</span>
   <ul class="list-unstyled no-js-hidden">
    <li>
     <span>{{ product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.min }}+</span>
     {%- assign price = product.selected_or_first_available_variant.price
      | money_with_currency
     -%}
     <span data-text="{{ 'products.product.volume_pricing.price_at_each' | t: price: variant_price }}">
      {{ 'sections.quick_order_list.each' | t: money: price -}}
     </span>
    </li>
    {%- for price_break in product.selected_or_first_available_variant.quantity_price_breaks -%}
     {%- assign price_break_price = price_break.price | money_with_currency -%}
     <li class="{%- if forloop.index >= 3 -%}show-more-item hidden{%- endif -%}">
      <span>
       {{- price_break.minimum_quantity -}}
       <span aria-hidden="true">+</span></span
      >
      {%- assign price = price_break.price | money_with_currency -%}
      <span data-text="{{ 'products.product.volume_pricing.price_at_each' | t: price: price_break_price }}">
       {{ 'sections.quick_order_list.each' | t: money: price -}}
      </span>
     </li>
    {%- endfor -%}
   </ul>
   {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_price_breaks.size >= 3 -%}
    <show-more-button>
     <button
      class="button-show-more link underlined-link no-js-hidden"
      id="Show-More-{{ section.id }}"
      type="button"
     >
      <span class="label-show-more label-text"
       ><span aria-hidden="true">+ </span>{{ 'products.facets.show_more' | t }}
      </span>
     </button>
    </show-more-button>
   {%- endif -%}
  {%- endif -%}
 </volume-pricing>
{%- endif -%}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodawanie kodu cen zależnych od wolumenu Javascript

Możesz dodać kod do poniższego pliku w szablonie w celu wyświetlenia cen zależnych od wolumenu:

 • theme.js

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź szablon, który chcesz edytować, kliknij przycisk ..., aby otworzyć menu czynności, a następnie kliknij opcję Edytuj kod.
 3. Otwórz plik theme.js.
 4. Utwórz nową linię na dole pliku, a następnie dodaj następujący kod:
if (!customElements.get('show-more-button')) {
 customElements.define(
  'show-more-button',
  class ShowMoreButton extends HTMLElement {
   constructor() {
    super();
    const button = this.querySelector('button');
    button.addEventListener('click', (event) => {
     this.expandShowMore(event);
     const nextElementToFocus = event.target
      .closest('.parent-display')
      .querySelector('.show-more-item');
     if (
      nextElementToFocus &&
      !nextElementToFocus.classList.contains('hidden') &&
      nextElementToFocus.querySelector('input')
     ) {
      nextElementToFocus.querySelector('input').focus();
     }
    });
   }
   expandShowMore(event) {
    const parentDisplay = event.target
     .closest('[id^="Show-More-"]')
     .closest('.parent-display');
    const parentWrap = parentDisplay.querySelector('.parent-wrap');
    this.querySelectorAll('.label-text').forEach((element) =>
     element.classList.toggle('hidden'),
    );
    parentDisplay
     .querySelectorAll('.show-more-item')
     .forEach((item) => item.classList.toggle('hidden'));
    if (!this.querySelector('.label-show-less')) {
     this.classList.add('hidden');
    }
   }
  },
 );
}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodawanie ustawień regionalnych

Aby zapewnić wyświetlanie reguł dotyczących ilości i cen zależnych od wolumenu we wszystkich przetłumaczonych wersjach sklepu online, możesz dodać ustawienia regionalne, dodając do pliku następujące ciągi znaków tłumaczenia JSON do pliku en.default.json.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź szablon, który chcesz edytować, kliknij przycisk ..., aby otworzyć menu czynności, a następnie kliknij opcję Edytuj kod.
 3. Otwórz plik en.default.json.
 4. Utwórz nową linię na dole pliku, a następnie dodaj następujący kod:
"products": {
 "product": {
  "volume_pricing": {
   "title": "Volume Pricing",
   "note": "Volume pricing available",
   "price_at_each": "at /ea"
  }
  "facets": {
   "show_more": "Show more"
  }
 }
}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo