Migruj z Experts Marketplace do Shopify Partner Directory

We wrześniu 2023 r. Experts Marketplace zostanie zastąpiony przez Partner Directory. Na tej stronie możesz dowiedzieć się, co się zmienia i jak dokonać migracji do nowego katalogu.

Co się zmieniło?

Zmień Opis
Łatwiejsze sposoby wyszukiwania Twoich usług przez klientów Nowy Partner Directory zawiera ulepszenia w zakresie przeglądania, wyszukiwania, profili, recenzji i posortowanych wyników.

Te funkcje zwiększają widoczność i ułatwiają sprzedawcom znajdowanie wysoko wykwalifikowanych partnerów o zróżnicowanym przekroju umiejętności oraz nawiązywanie z nimi kontaktu.
Zwiększenie przychodów z każdego projektu Otrzymasz 100% przychodu z pracy, której się podejmiesz. Shopify nie będzie już pobierać 10% łącznych przychodów jak obecnie w przypadku Experts Marketplace.
Bezproblemowe sposoby nawiązywania kontaktów Potencjalni klienci mogą nawiązywać kontakty z partnerami poprzez przesłanie formularza kontaktowego w katalogu, aby w łatwy sposób rozpocząć współpracę nad projektami.
Komunikacja poza platformą i fakturowanie W przypadku potencjalnych klientów pozyskanych za pośrednictwem katalogu możesz korzystać z własnych narzędzi i procesów do komunikowania się ze sprzedawcą i przyjmowania płatności za swoją pracę.

Dotychczasowe zadania

Od października 2023 roku nie będziesz otrzymywać już zleceń z Experts Marketplace. Sprzedawcy są przekierowywani do Shopify Partner Directory i mogą przejść do Experts Marketplace, aby wyświetlić dotychczasowe zlecenia z Partner Directory.

Od grudnia 2023 roku sprzedawcy nie będą mogli uzyskać dostępu do Experts Marketplace.

Migruj do Shopify Partner Directory

Aby dokonać migracji z Shopify Experts Marketplace do Shopify Partner Directory, może być konieczne wykonanie niektórych lub wszystkich poniższych zadań:

Zadanie Data Opis
Sprawdź swój profil Wrzesień 2023 r. Informacje o Twoim profilu zostały przeniesione z Twojego aktualnego profilu Experts Marketplace. Jednakże niektóre pola zostały dodane, zmodyfikowane lub usunięte.

Przejrzyj i edytuj zaktualizowane pola, takie jak telefon kontaktowy i e-mail, dodatkowe lokalizacje, świadczone usługi i linki do profili w mediach społecznościowych, aby uzupełnić profil i umożliwić klientom łatwe znalezienie Cię.

Dowiedz się więcej o profilach Shopify Partner Directory.
Zidentyfikuj narzędzia do komunikacji i fakturowania Wrzesień 2023 r. W przypadku potencjalnych klientów pozyskanych za pośrednictwem katalogu musisz korzystać z własnych narzędzi i procesów do komunikowania się ze sprzedawcą i przyjmowania płatności za swoją pracę. Rozważ ustalenie narzędzi, które chcesz wykorzystać do bieżącej komunikacji i potrzeb w zakresie fakturowania.
Kontaktuj się z klientami w sprawie bieżącej pracy Zlecenia kontynuowane po listopadzie 2023 r. Od grudnia 2023 roku sprzedawcy nie będą mogli się z Tobą komunikować za pośrednictwem Experts Marketplace. Dokonaj zmian, aby kontynuować współpracę z tymi sprzedawcami poza platformą.
Pobierz dokumentację Użyj API Shopify Partner, aby pobrać dowolne informacje o zleceniach lub klientach, które chcesz zachować w swojej dokumentacji. Zapytania i obiekty związane z Experts Marketplace nie będą używane dla Shopify Partner Directory.