Migrer fra ekspertmarkedsplassen til Shopifys partnerkatalog

Fra oktober 2023 er ekspertmarkedsplassen erstattet av Shopify Partner Directory. På denne siden kan du finne ut mer om hva som endres, og hvordan du migrerer til den nye katalogen.

Hva endrer seg

Endre Beskrivelse
Enklere måter kunder kan finne tjenestene dine på Den nye Partner Directory inneholder forbedringer når man blar gjennom og søker, i profiloppføringer, vurderinger og sorterte resultater.

Disse funksjonene øker synligheten og gjør det enklere for forhandlere å finne og knytte kontakt med kvalitetspartnere med mange ulike ferdigheter.
Økt inntekt for hvert prosjekt Du tjener 100 % av inntekten for arbeidet du påtar deg. Shopify vil ikke lenger ta 10 % av totalinntekten som hentes inn, slik det fungerer på ekspertmarkedsplassen i dag.
Sømløse måter å knytte kontakt på Potensielle kunder kan knytte kontakt med partnere gjennom et skjema for innsending av kundeemner i katalogen for sømløst samarbeid om prosjekter.
Kommunikasjon og fakturering utenfor plattformen For kundeemner som mottas gjennom katalogen kan du bruke dine egne verktøy og prosesser for å kommunisere med forhandleren og ta deg betalt for arbeidet.

Eksisterende jobber

Fra oktober 2023 vil du ikke motta flere jobber fra ekspertmarkedsplassen. Forhandlere vil bli omdirigert til Shopify Partner Directory, og kan gå til ekspertmarkedsplassen for å se eksisterende jobber fra Partner Directory.

Fra desember 2023 vil ikke forhandlere lenger ha tilgang til ekspertmarkedsplassen.

Migrer til Shopifys partnerkatalog

For å kunne migrere fra Shopify-ekspertmarkedsplassen til Shopifys partnerkatalog kan det hende du må gjennomføre noen av eller alle følgende oppgaver:

Oppgave Dato Beskrivelse
Gå gjennom profilen din September 2023 Profilinformasjonen din er migrert fra den gjeldende profilen på ekspertmarkedsplassen. Noen felt er imidlertid lagt til, endret eller fjernet.

Gå gjennom og rediger de oppdaterte feltene, som telefonnummer og e-postadresse for kontakt, tilleggslokalisasjoner, tjenester som leveres og koblinger til sosiale profiler, for å fullføre profilen og for at kunder skal kunne finne deg enklere.

Finn ut mer om profiler i Shopifys partnerkatalog.
Identifiser verktøy for kommunikasjon og fakturering September 2023 For kundeemner som mottas gjennom katalogen må du bruke egne verktøy og prosesser for å kommunisere med forhandleren og ta deg betalt for arbeidet. Du bør vurdere å identifisere hvilke verktøy du ønsker å bruke for løpende kommunikasjons- og faktureringsbehov.
Kontakt kunder med løpende arbeid Jobber som fortsetter ut over november 2023 Fra desember 2023 vil ikke lenger forhandlere kunne kommunisere med deg gjennom ekspertmarkedsplassen. Gjør avtaler slik at du kan fortsette å samarbeide med disse forhandlerne utenfor plattformen.
Last ned oppføringer Bruk Shopify Partner API for å hente jobb- eller kundeinformasjon som du vil ta vare på for senere referanse. Spørringer og objekter knyttet til ekspertmarkedsplassen brukes ikke i Shopifys partnerkatalog.