Zarządzaj profilem Shopify Partner Directory

Twój profil Katalogu Partnerów zawiera podstawowe informacje o Twojej firmie i pracy, którą wykonujesz na zlecenie sprzedawców.

Tylko partnerzy zaproszeni do Shopify Partner Directory mogą utworzyć profil.

Możesz znaleźć swój profil lub utworzyć nowy na Pulpicie Partnerów w sekcji Partner Directory > Profil.

Partnerzy, którzy nie zostali zaproszeni do Dorectory, będą mogli utworzyć profil w przyszłości.

Możesz tymczasowo ukryć swój profil, odznaczając pole Wyświetl profil w Katalogu Partnerów. Uniemożliwia to bezpośrednie odwiedzenie Twojego profilu lub jego zwrócenie podczas przeszukiwania lub przeglądania katalogu.

Na tej stronie

Zawartość profilu

Twój profil zawiera podstawowe informacje o Twojej firmie, obejmujące:

 • Nazwę i stronę internetową Twojej firmy
 • Obraz lub logo Twojej firmy
 • Krótki opis Twojej firmy
 • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu
 • Linki do mediów społecznościowych
 • Informację, czy obecnie przyjmujesz nowych klientów
 • Języki, w których możesz świadczyć usługi
 • Twoje doświadczenie branżowe
 • Twoją lokalizację

Na Twojej stronie profilu znajdują się również poniższe informacje o pracach, które wykonujesz na rzecz sprzedawców:

W profilu znajduje się przycisk Kontakt, który zawiera formularz potencjalnego klienta.

Wiedza branżowa

Sprzedawcy często preferują ekspertów, którzy znają specyfikę ich branży lub którzy wcześniej pracowali nad sklepami o podobnych wymaganiach. Aby pokazać sprzedawcom typy sklepów, nad którymi zazwyczaj pracujesz, możesz wybrać maksymalnie cztery branże, w których specjalizuje się Twoja firma. Te branże pojawiają się w Twoim profilu.

Możesz przesłać maksymalnie sześć próbek prac, aby zaprezentować dotychczas wykonane prace. Za pomocą tych próbek możesz pokazać styl, jakość i zakres swojej pracy.

W ramach każdej próbki pracy podaj tytuł, opis i link pomocniczy, który ułatwi sprzedawcom zapoznanie się z wykonaną pracą.

Do opisu dołącz szczegóły, takie jak:

 • Wykonana praca lub usługi
 • Sposób, w jaki wykonana praca przyczyniła się do rozwiązania problemu sprzedawcy lub optymalizacji jego firmy
 • Czas realizacji pracy
 • Przybliżony koszt wykonanej pracy pozwalający sprzedawcom zorientować się, ile może kosztować realizacja podobnej pracy

Świadczone usługi

Wybierz usługi, które możesz świadczyć użytkownikom. Dla każdej usługi użyj przycisku menu , aby dodać poniższe informacje:

 • Cena usługi. Wprowadź przedział cenowy dla usługi lub wybierz opcję Kontakt w sprawie cen.
 • Opcjonalnie: wybierz opcję Ustaw jako usługę specjalistyczną.

Możesz wybrać tę opcję dla maksymalnie pięciu usług, aby podkreślić swoją wiedzę lub wypromować niektóre usługi w swoim profilu. Dla każdej specjalistycznej usługi możesz dodać dodatkowy opis, który podkreśla Twoje doświadczenie lub zawiera szczegółowe informacje na temat tego, co obejmuje usługa.

Usługi, w których się specjalizujesz, są wyświetlane w widoczny sposób na Twoim profilu wraz z ceną usługi i niestandardowym opisem.