Quản lý hồ sơ Danh bạ đối tác Shopify

Hồ sơ Danh bạ đối tác chứa thông tin cơ bản về doanh nghiệp và công việc bạn làm cho thương nhân.

Chỉ những Đối tác được mời vào Danh bạ đối tác Shopify mới có thể tạo hồ sơ.

Bạn có thể tìm hồ sơ hoặc tạo hồ sơ mới trên Trang quản lý của đối tác trong mục Danh bạ đối tác > Hồ sơ.

Đối tác chưa được mời vào Directory sẽ có thể tạo hồ sơ trong tương lai.

Bạn có thể chọn ẩn tạm thời hồ sơ bằng cách bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị hồ sơ trong Danh bạ đối tác. Điều này sẽ ngăn việc truy cập trực tiếp hoặc trả lại hồ sơ khi tìm kiếm hoặc duyệt xem danh bạ.

Trên trang này

Nội dung hồ sơ

Hồ sơ sẽ chứa thông tin cơ bản về doanh nghiệp của bạn, bao gồm:

 • Tên và trang web doanh nghiệp của bạn
 • Hình ảnh hoặc logo cho doanh nghiệp của bạn
 • Mô tả ngắn gọn về doanh nghiệp của bạn
 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email và số điện thoại
 • Liên kết truyền thông xã hội
 • Hiện nay bạn có chấp nhận khách hàng mới hay không
 • Ngôn ngữ mà bạn có thể cung cấp dịch vụ
 • Chuyên gia trong ngành của bạn
 • Địa điểm

Trang hồ sơ của bạn cũng chứa thông tin về công việc bạn sẽ thực hiện cho các thương nhân:

Cuối cùng, hồ sơ chứa nút Liên hệ và bao gồm biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

Lĩnh vực chuyên môn

Thương nhân thường ưu tiên chọn những chuyên gia am hiểu lĩnh vực của thương nhân hoặc người đã từng làm việc tại các cửa hàng có yêu cầu tương tự. Để hiển thị cho thương nhân loại cửa hàng bạn thường làm việc, bạn có thể chọn tối đa bốn lĩnh vực chuyên môn của mình. Những lĩnh vực này sẽ xuất hiện trong hồ sơ của bạn.

Bạn có thể thêm tối đa sáu mẫu công việc để giới thiệu những việc bạn từng thực hiện. Bạn có thể sử dụng những mẫu này để thể hiện phong cách, chất lượng và phạm vi công việc của bạn.

Trong từng mẫu công việc, hãy cung cấp tiêu đề, mô tả và liên kết hỗ trợ để giúp thương nhân hiểu được công việc bạn thực hiện.

Trong phần mô tả, hãy trình bày các chi tiết như sau:

 • Công việc hoặc dịch vụ bạn thực hiện
 • Công việc của bạn đã giúp thương nhân giải quyết vấn đề hoặc cải thiện hoạt động kinh doanh như thế nào
 • Công việc diễn ra trong bao lâu
 • Khoảng chi phí phải trả cho công việc để giúp thương nhân dự đoán mức chi phí cho công việc tương tự

Dịch vụ bạn cung cấp

Chọn dịch vụ bạn có thể cung cấp cho người dùng. Với mỗi dịch vụ, hãy dùng nút menu để thêm những thông tin sau:

 • Giá dịch vụ. Nhập khoảng giá cho dịch vụ hoặc chọn tùy chọn Liên hệ nhận báo giá.
 • Không bắt buộc: Chọn Đặt làm dịch vụ chuyên biệt.

Bạn có thể chọn tùy chọn này cho tối đa 5 dịch vụ để nêu bật chuyên môn của mình hoặc quảng bá một số dịch vụ trong hồ sơ. Với mỗi dịch vụ chuyên biệt, bạn có thể thêm mô tả bổ sung làm nổi bật kinh nghiệm của bạn hoặc cung cấp thông tin chi tiết về nội dung trong dịch vụ.

Các dịch vụ là chuyên môn của bạn sẽ hiển thị tiêu biểu trong hồ sơ cùng với giá dịch vụ và mô tả tùy chỉnh.