Cách thức hoạt động của Danh bạ đối tác

Danh bạ đối tác Shopify cung cấp nhiều cách để thương nhân khám phá, tìm hiểu và làm việc với Đối tác của Shopify.

Tìm kiếm, duyệt xem và lọc

Thương nhân có thể tìm kiếm Đối tác cụ thể hoặc tìm kiếm theo dịch vụ họ cần hỗ trợ.

Thương nhân cũng có thể duyệt xem Đối tác theo dịch vụ và lọc Đối tác theo những thông tin được truy xuất từ hồ sơ của bạn, những thông tin đó là:

  • Bạn có chấp nhận khách hàng mới hay không
  • Khoảng giá
  • Dịch vụ được cung cấp
  • Địa điểm (quốc gia hoặc khu vực)
  • Ngành
  • Ngôn ngữ sử dụng

Sau đó, thương nhân có thể sắp xếp kết quả bằng thuật toán xếp hạng mặc định hoặc theo thứ hạng trung bình của Đối tác.

Theo mặc định, Partner Directory xếp hạng Đối tác dựa trên mức độ tin cậy, hiệu suất, chất lượng công việc và vị trí của người dùng. Thuật toán xếp hạng ưu tiên các yêu cầu khuyến khích sự tích cực trong việc tham gia, giới thiệu, cộng tác, chứng nhận Shopify, lòng tin, hiệu suất, chất lượng công việc và trải nghiệm tích cực dành cho thương nhân. Các đối tác địa phương được nêu bật nhằm hỗ trợ các kết nối gần nhau.

Liên hệ Đối tác

Trong hồ sơ của bạn, thương nhân đã đăng nhập có thể liên hệ với bạn bằng biểu mẫu khách hàng tiềm năng của Danh bạ đối tác. Với biểu mẫu này, thương nhân có thể cung cấp thông tin liên của họ hệ và thông tin cơ bản về công việc mà họ cần hỗ trợ, bao gồm cửa hàng, dịch vụ liên quan, ngân sách và mô tả về vấn đề hoặc mục tiêu của thương nhân. Biểu mẫu khách hàng tiềm năng này được gửi đến email liên hệ trong hồ sơ Danh bạ đối tác của bạn. Với các thông tin trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng, bạn có thể liên hệ trực tiếp với thương nhân.

Làm việc với thương nhân

Sau khi thương nhân liên hệ với bạn, bạn có thể sử dụng công cụ và quy trình của riêng mình để liên hệ với thương nhân, xác định cách thức bạn sẽ hợp tác với họ và nhận thanh toán cho công việc bạn đã làm.

Đánh giá

Đối tác có thể yêu cầu đánh giá từ thương nhân đã cộng tác nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đối tác được liệt kê trong Partner Directory và có quyền phù hợp để yêu cầu đánh giá.
  • Thương nhân đã chấp nhận yêu cầu truy cập của cộng tác viên từ đối tác.
  • Đối tác và thương nhân đã cộng tác với nhau hơn 1 tuần.
  • Thương nhân chưa gửi đánh giá cho đối tác.

Nếu không thực hiện yêu cầu nào trong vòng 90 ngày kể từ ngày bắt đầu cộng tác, hệ thống sẽ gửi yêu cầu đánh giá tự động cho thương nhân nếu liên hệ được khởi tạo qua Partner Directory.

Để gửi đánh giá, bạn chọn dịch vụ liên quan và xếp hạng chất lượng công việc cũng như quá trình giao tiếp của đối tác. Bạn cũng có thể thêm ghi chú một cách tùy ý. Đánh giá sẽ hiển thị trên hồ sơ của đối tác trong Partner Directory trong vòng 48 giờ kể từ khi thương nhân đủ điều kiện dùng gói trả phí gửi đánh giá.