Tham gia Shopify Partner Directory

Shopify hiện không chấp nhận đơn đăng ký tham gia Partner Directory. Trong tương lai, chúng tôi sẽ gửi lời mời đến các Đối tác đáp ứng và duy trì được các yêu cầu về điều kiện hợp lệ sau:

  • Duy trì trạng thái tốt: Tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận Chương trình đối tác.
  • Tích cực đóng góp vào sự phát triển của thương nhân theo ít nhất một trong những cách sau:
    • Hoàn tất tối thiểu năm lượt giới thiệu thành công trong 12 tháng qua.
    • Đã hợp tác với tối thiểu 30 thương nhân đang hoạt động trong 12 tháng qua.