เข้าร่วม Shopify Partner Directory

ขณะนี้ Shopify ยังไม่รับใบสมัครเข้าร่วม Partner Directory แต่ในอนาคต เราจะส่งคําเชิญไปยังพาร์ทเนอร์ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานดังต่อไปนี้:

  • อยู่ในสถานะที่ดี: เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อตกลง Partner Program ของเรา
  • มีส่วนช่วยให้ผู้ขายเติบโตอย่างแข็งขันด้วยวิธีต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ:
    • ทำการแนะนำสำเร็จห้าครั้งขึ้นไปในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
    • ได้ร่วมงานกับผู้ขายที่มีการใช้งานมากกว่า 30 รายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา