เข้าร่วม Shopify Partner Directory

พาร์ทเนอร์ที่มีสิทธิ์จะได้รับเชิญให้เข้าร่วม Partner Directory อย่างต่อเนื่อง หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ คุณจะได้รับคําเชิญให้สร้างและเผยแพร่โปรไฟล์ของคุณ

  • อยู่ในสถานะที่ดี: เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อตกลง Partner Program ของเรา
  • มีส่วนช่วยอย่างจริงจังในการพัฒนามูลค่าเพิ่มของผู้ขายด้วยวิธีต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งวิธี
    • ทำการแนะนำสำเร็จห้าครั้งขึ้นไปในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
    • ได้ร่วมงานโดยตรงกับผู้ขายที่มีการใช้งานมากกว่า 50 รายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา