Dołącz do Shopify Partner Directory

Kwalifikujący się partnerzy są zapraszani do dołączenia do Partner Directory na stałe. Jeśli spełniasz poniższe wymagania kwalifikacyjne, otrzymasz zaproszenie do utworzenia i opublikowania swojego profilu;

  • Mają dobrą reputację: Przestrzegają warunków naszej Umowy o programie partnerskim.
  • Aktywnie przyczyniają się do rozwoju sprzedawców na co najmniej jeden z poniższych sposobów:
    • W ciągu ostatnich 12 miesięcy byli inicjatorami co najmniej pięciu udanych poleceń.
    • W ciągu ostatnich 12 miesięcy współpracowali z co najmniej 50 aktywnymi sprzedawcami.