Di chuyển từ Danh bạ đối tác Shopify Plus sang Danh bạ đối tác Shopify

Kể từ tháng 4 năm 2024, Shopify Partner Directory sẽ hoàn toàn thay thế Shopify Plus Partner Directory. Hồ sơ của Đối tác Plus hiện đã hiển thị trong Partner Directory. Trên trang này, bạn có thể tìm hiểu về những thay đổi đã diễn ra và cách di chuyển sang danh bạ mới.

Thay đổi sắp diễn ra

Partner Directory mở rộng sẽ có các cải tiến về hoạt động duyệt xem, tìm kiếm, hồ sơ, đánh giá và kết quả có sắp xếp để giúp thương nhân thuộc mọi quy mô dễ dàng hơn trong việc tìm được Đối tác phù hợp với mục tiêu kinh doanh của họ.

Đối với Đối tác Plus như bạn, danh bạ hợp nhất này sẽ cải thiện khả năng hiển thị cho tổ chức của bạn và cung cấp thêm nhiều cách để thể hiện chuyên môn cũng như các dự án trước đây của bạn cho khách hàng tiềm năng.

Di chuyển hồ sơ của bạn

Thông tin hồ sơ của bạn đã được di chuyển từ hồ sơ Shopify Plus Partner Directory hiện tại. Tuy nhiên, một số trường đã được thêm, sửa đổi hoặc gỡ bỏ. Bạn phải xem lại và bật hồ sơ trên Partner Directory.

Tìm hiểu thêm về hồ sơ Danh bạ đối tác Shopify.