Aktualizowanie metryki firmy

Wszyscy partnerzy z siedzibą w Unii Europejskiej (UE) lub oferujący swoje usługi sprzedawcom z siedzibą w UE muszą zapewnić sprzedawcom dwie formy bezpośredniej i efektywnej komunikacji. Shopify wymaga, aby partnerzy przestrzegali wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.

Poniżej przedstawiono kilka często zadawanych pytań związanych z metryką firmy i krokami, które partnerzy mogą podjąć, aby zachować zgodność z przepisami.

Jakie informacje muszę przedstawić w metryce firmy?

W ofercie aplikacji lub szablonu muszą znajdować się następujące pola:

 • Nazwa firmy
 • Dwa formularze danych kontaktowych sprzedawcy, takich jak adres e-mail, numer telefonu, formularz kontaktowy lub strona pomocy technicznej
 • Adres geograficzny (pod którym zarejestrowana jest Twoja firma)

Jak mogę zmienić nazwę firmy lub adres geograficzny?

Aby zmienić nazwę firmy lub adres geograficzny:

 1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W sekcji Dane firmy zaktualizuj nazwę swojej firmy.
 4. W sekcji Dane kontaktowe zaktualizuj swój adres.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Jak mogę zaktualizować dane kontaktowe sprzedawcy?

Aby zmienić dane kontaktowe sprzedawcy, musisz edytować ofertę aplikacji lub szablonu:

 1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów.
 2. Przejdź do opcji Aplikacje lub Szablony.
 3. Zaktualizuj dane kontaktowe sprzedawcy dla wszystkich swoich aplikacji i szablonów z aktywnymi ofertami.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Do kiedy należy wprowadzić te zmiany?

Aby zachować zgodność z przepisami prawnymi, wszyscy partnerzy Shopify zaktualizować metrykę firmy do 1 stycznia 2024 roku.

Co się stanie, jeśli nie spełnię wymagań?

W przypadku stwierdzenia braku aktualnej metryki firmy Shopify zastrzega sobie prawo do usunięcia aplikacji lub szablonu z platformy Shopify.