Egzekwowanie polityki Programu partnerskiego Shopify

W Shopify naszym priorytetem jest budowanie zaufania między sprzedawcami i naszymi partnerami. Gdy sprzedawcy używają aplikacji z Shopify App Store lub zatrudniają partnerów, korzystają z ich pomocy w realizacji kluczowych zadań związanych z prowadzeniem działalności. W celu zapewnienia wysokich standardów i przestrzegania polityk wdrożyliśmy wytyczne dla programistów aplikacji i partnerów. Jeśli partner lub aplikacja nie spełnia tych standardów, możemy podjąć odpowiednie działania, aby chronić sprzedawców Shopify.

Umowa o programie partnerskim i wymagania

Każdy partner musi zapoznać się z Umową o programie partnerskim i związanymi z nią wymaganiami. Termin „Partner” obejmuje polecanych partnerów, programistów, partnerów w zakresie szablonów, partnerów Plus i innych partnerów opisanych w umowie. Wszyscy partnerzy muszą przestrzegać warunków Umowy o programie partnerskim, Licencji i Warunków użytkowania API Shopify, Zasad dozwolonego użytkowania oraz wszelkich dodatkowych warunków włączonych przez odniesienie.

Programiści aplikacji muszą spełnić wymagania dotyczące aplikacji przed opublikowaniem aplikacji w Shopify App Store. Obowiązkiem partnera jest ciągłe opracowywanie aplikacji w celu spełnienia wszelkich nowych wymagań, które mogą sie pojawić. Od programistów oczekuje się zapoznania się z tymi standardami i przestrzegania ich w trakcie całego procesu tworzenia i opracowywania swoich aplikacji. Niespełnienie tych wymagań jest uznawane za naruszenie Umowy o programie partnerskim i może skutkować ograniczeniami dotyczącymi korzystania z usług Shopify.

Działania podejmowane w przypadku naruszeń

Gdy partner lub aplikacja narusza warunki Shopify, podejmujemy odpowiednie działania, aby rozwiązać ten problem. Czynności różnią się w zależności od konkretnej polityki, która została naruszona. Naszym celem jest zapewnienie edukacji i wskazanie jasnej ścieżki do zapewnienia zgodności z przepisami, gdy tylko jest to możliwe, więc stosujemy ograniczenia, które umożliwiają oddzielenie błędów od przypadków świadomych naruszeń.

Aplikacje

W przypadku aplikacji możemy podjąć następujące działania:

 • Edytowanie recenzji lub cofnięcie ich publikacji.
 • Usunięcie Twojej aplikacji z platform promocyjnych.
 • Usunięcie aplikacji ze sklepu sprzedawcy.
 • Zablokowanie możliwości tworzenia niestandardowych aplikacji.
 • Wycofanie dostępu aplikacji do API Shopify.
 • Ograniczenie sposobu, w jaki Twoja aplikacja wyświetla się w wynikach wyszukiwania w Shopify App Store.
 • Tymczasowe lub trwałe usunięcie Twojej aplikacji z Shopify App Store i zablokowanie możliwości instalowania aplikacji z Shopify App Store.
 • Tymczasowe zawieszenie możliwości przesyłania aplikacji do weryfikacji.

Szablony

W przypadku szablonów możemy tymczasowo lub trwale usunąć Twój szablon z Shopify Theme Store i zablokować możliwość jego instalowania z Shopify Theme Store.

Partner Directory

W Shopify Partner Directory możemy podjąć następujące działania:

 • Edytowanie recenzji lub cofnięcie ich publikacji.
 • Tymczasowo lub trwale usunąć Twój profil z Shopify Partner Directory.

Inne działania, które może podjąć Shopify

Możemy również podjąć następujące działania:

 • Zmniejszenie udziału w przychodach do zera dla pojedynczych poleceń.
 • Zablokowanie możliwości kontaktu z Pomocą techniczną Shopify w przypadku niewłaściwego zachowania wobec pracowników Shopify.
 • Wstrzymanie wypłat na konto partnera i z tego konta.
 • Usunięcie konta partnera z kanałów społecznościowych.
 • Tymczasowa dezaktywacja konta partnera.
 • Zamknięcie Twojego konta partnera.

Wpływ na widoczność aplikacji i programy partnerskie

Aby zapewnić sprzedawcom Shopify dostęp do przydatnych i godnych zaufania aplikacji, dokładnie sprawdzamy, czy aplikacje spełniają wszystkie wymagania. Jeśli aplikacja okaże się niezgodna z warunkami Shopify, możemy ograniczyć jej widoczność na platformach Shopify. W niektórych przypadkach możemy zdecydować o wstrzymaniu promocji polecanej aplikacji.

Nawet jeśli problem zostanie rozwiązany, widoczność aplikacji wciąż może być ograniczona. Poważne lub częste naruszenia mogą mieć wpływ na kwalifikowalność do niektórych programów partnerskich, takich jak Built for Shopify.

Powiadomienie o naruszeniach

Gdy partner nie spełni warunków Shopify, powiadomimy go, wysyłając mu wiadomość na firmowy adres e-mail powiązany z jego kontem partnera. Takie e-maile mogą być wysyłane przez różne zespoły w ramach Shopify.

Powiadomienia dotyczące sprawdzenia konta i jego ewentualnego usunięcia będą wysyłane z adresu legal@legal-mailer.shopify.com. Ten adres e-mail jest wyznaczony na potrzeby kwestii prawnych i nie jest aktywnie monitorowany.

Odpowiedzi na zapytania należy wysyłać, odpowiadając bezpośrednio na wiadomość e-mail wysłaną przez Shopify i zawierającą unikalny numer zgłoszenia.

Aby mieć pewność, że otrzymasz wszystkie ważne informacje z Shopify, musisz zadbać, aby Twój służbowy adres e-mail w ustawieniach partnera był zawsze aktualny. Dzięki temu otrzymasz na czas powiadomienia i będziesz mieć dostęp do informacji o sprawdzeniu konta lub ryzyku jego usunięcia. Dowiedz się, jak zaktualizować służbowy adres e-mail w ustawieniach partnera.

Poufność recenzji

Shopify rozumie, że partnerzy chcieliby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące śledztwa. Jednakże ze względu na ochronę prywatności i bezpieczeństwa naszych sprzedawców i partnerów, nie możemy udostępniać szczegółowych informacji o śledztwie, o ile nie jest to wymagane przez prawo. Dziękujemy za zrozumienie.

Wpływ na obecnych użytkowników

Jeśli aplikacja zostanie usunięta z powodu naruszenia, sprzedawcy, u których jest ona obecnie zainstalowana, mogą nadal z niej korzystać aż do dnia usunięcia. Jeśli nie odinstalują jej do dnia usunięcia, Shopify odinstaluje tę aplikację w ich imieniu.

Zazwyczaj wysyłamy powiadomienie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem do sprzedawców z zainstalowaną aplikacją w aktywnych sklepach. Jednak w zależności od stopnia naruszenia, w przypadku niektórych usunięć aplikacji może obowiązywać krótszy termin powiadomienia.

Powiadomienie o zamknięciu konta i jego konsekwencje

Po otrzymaniu powiadomienia o zamknięciu konta od zespołu ds. zarządzania partnerami Shopify otrzymasz informacje o dacie usunięcia („zamknięcia”). Oto, co należy wiedzieć:

 • Zobowiązania w zakresie pomocy technicznej: jeśli usunięte ma zostać konto partnera, do dnia usunięcia musisz nadal zapewniać pomoc techniczną użytkownikom aplikacji, której dotyczy problem, lub wszystkich Twoich aplikacji i szablonów. Obejmuje to świadczenie pomocy technicznej zgodnie z Umową o Programie partnerskim.
 • Zamknięcie konta partnera: w dniu usunięcia Twoje konto partnera zostanie zamknięte, co spowoduje utratę dostępu do Twojego konta. Oznacza to, że stracisz możliwość korzystania z powiązanych funkcji, narzędzi i zasobów dostępnych za pośrednictwem konta partnera.
 • Kara za nieakceptowalne zachowanie: jeśli powiadomienie o zamknięciu jest wynikiem nieuczciwego lub innego nieakceptowalnego zachowania, mogą zostać nałożone dodatkowe kary. Mogą one obejmować zakaz tworzenia nowych kont partnera, aplikacji lub usług na platformie Shopify.

Odwołanie się od nałożenia ograniczeń dotyczących konta

Jeśli na Twoje konto nałożono ograniczenia z powodu naruszenia warunków, otrzymasz od Shopify e-mail z powiadomieniem. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka, możesz złożyć odwołanie zgodnie z instrukcjami podanymi w powiadomieniu. Rozważymy przesłane przez informacje i być może skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych szczegółów lub dokumentów. Następnie Shopify powiadomi Cię e-mailem o decyzji, niezależnie od tego, czy Twoje odwołanie zostało uznane czy odrzucone.