Egzekwowanie polityki Programu partnerskiego Shopify

Korzystając z aplikacji z ekosystemu Shopify, sprzedawcy Shopify powierzają programistom zadania o kluczowym znaczeniu dla prowadzenia firmy. Z tego względu zapewnienie, by platforma handlowa aplikacji była rzetelna i godna zaufania, stanowi najwyższy priorytet.

Shopify musi upewnić się, że każda aplikacja i każdy programista spełniają nasze wysokie standardy. W miarę możliwości Shopify zapewnia informacje i wskazówki umożliwiające partnerom i aplikacjom osiągnięcie zgodności z takimi standardami. Jednak czasami Shopify musi podjąć działania w celu ograniczenia ryzyka występującego w ekosystemie Shopify. Jeśli partner lub aplikacja nie spełni standardów, Shopify czasami musi podjąć trudną decyzję o usunięciu aplikacji partnera ze sklepu Shopify App Store. W niektórych przypadkach może być również konieczne usunięcie partnera z platformy Shopify.

Na tej stronie możesz znaleźć odpowiedzi na niektóre pytania często zadawane przez naszych partnerów, dzięki którym mogą oni dowiedzieć się, co dzieje się, gdy programista nie przestrzega warunków Shopify.

Jakie warunki muszą spełniać programiści Shopify?

Programiści muszą spełniać warunki Umowy o Programie partnerskim oraz warunki Licencji i Warunki użytkowania API Shopify, a także warunki włączone do tych umów przez odniesienie.

Każda aplikacja w sklepie Shopify App Store musi spełnić listę wymagań, zanim będzie można ją udostępnić sprzedawcom. Programiści muszą stale zapewniać zgodność swojej aplikacji z nowymi wymaganiami.

Jako programista musisz znać te standardy i spełniać je na każdym etapie tworzenia i utrzymywania aplikacji. Niespełnienie tych wymogów jest uznawane za naruszenie warunków Shopify i może potencjalnie skutkować ograniczeniem usług.

Co się dzieje, gdy aplikacje nie spełniają warunków Shopify?

Jeśli programista zaangażuje się w działania naruszające warunki Shopify, Shopify zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, takich jak m.in.:

  • Usunięcie aplikacji ze sklepu Shopify App Store.
  • Usunięcie aplikacji z platform promocyjnych.
  • Zamknięcie konta partnera.

Jeśli to możliwe, Shopify zapewnia programistom możliwość rozwiązania problemu. Jednak w przypadku poważniejszych naruszeń rozwiązanie może nie być możliwe.

Decyzja o usunięciu aplikacji lub konta partnera z platformy Shopify jest ostateczna.

Dlaczego moja aplikacja nie jest już promowana na platformach Shopify?

Aplikacje polecane sprzedawcom Shopify powinny być przydatne i godne zaufania. Jeśli nie spełniasz warunków Shopify, Shopify zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych niezbędnych działań, w tym zmiany widoczności aplikacji i jej promowania na platformach Shopify. W niektórych przypadkach Shopify może zdecydować o wstrzymaniu promocji polecanej aplikacji.

Po rozwiązaniu problemu będzie on miał nadal wpływ na widoczność i promowanie aplikacji w zależności od jego wagi i częstotliwości występowania. Może to wpłynąć na Twoją kwalifikowalność do niektórych programów partnerskich w Shopify, takich jak Built for Shopify ze względu na to, że tylko aplikacje wysokiej jakości i godne zaufania są rekomendowane sprzedawcom Shopify.

Jak Shopify informuje o naruszeniach?

Gdy programista nie spełni warunków Shopify, firma Shopify powiadomi go, wysyłając wiadomość e-mail na służbowy adres e-mail powiązany z jego kontem partnera. Takie e-maile mogą być wysyłane przez różne zespoły w Shopify.

Powiadomienia dotyczące weryfikacji konta lub ewentualnego jego usunięcia, które będziesz otrzymywać, będą pochodzić od nadawcy legal@legal-mailer.shopify.com. Przykładowy temat e-mail: „Ważne - Dotyczy statusu Twojego konta partnera Shopify” lub „Ważne - Twoje konto jest weryfikowane”.

Ponieważ legal@legal-mailer.shopify.com jest nadawcą poczty, nie jest monitorowany. Wszelkie odpowiedzi na zapytania należy wysyłać, odpowiadając bezpośrednio na wiadomość e-mail wysłaną przez Shopify i zawierającą numer zgłoszenia.

Aby nie przegapić ważnych informacji z Shopify, musisz zadbać, by służbowy adres e-mail dołączony do Twojego konta partnera był zawsze aktualny. Dowiedz się, jak zaktualizować służbowy adres e-mail w ustawieniach partnera.

Dlaczego zespół ds. zarządzania partnerami Shopify nie może udostępniać określonych informacji na temat dochodzenia?

Niestety, Shopify często nie może udostępniać określonych informacji na temat naruszenia bez narażania na szwank dochodzenia. Rozumiemy, że może to być frustrujące, ale nie możemy ryzykować bezpieczeństwa sprzedawców i platform handlowych Shopify.

W jaki sposób usunięcie mojej aplikacji wpłynie na aktualnych użytkowników?

Wszyscy sprzedawcy, którzy mają obecnie zainstalowaną daną aplikację, mogą korzystać z niej do daty jej usunięcia. Jeśli nie odinstalują jej do daty usunięcia, Shopify odinstaluje tę aplikację w takim terminie.

Shopify informuje sprzedawców o konieczności odinstalowania aplikacji, która ma zostać usunięta. Zazwyczaj Shopify wysyła powiadomienie z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem do wszystkich sprzedawców, którzy mają zainstalowaną daną aplikację w aktywnych sklepach. Jednak w zależności od stopnia naruszenia, w przypadku niektórych usunięć aplikacji może obowiązywać krótszy termin powiadomienia.

Co się dzieje po otrzymaniu wypowiedzenia?

Zespół ds. zarządzania partnerami poinformuje Cię o dacie usunięcia („wypowiedzenia”). Po otrzymaniu powiadomienia o planowanym usunięciu Twojej aplikacji lub konta partnera z platformy, do daty usunięcia musisz nadal zapewniać wsparcie użytkownikom Twojej aplikacji, a w przypadku usunięcia konta partnera - wsparcie w zakresie wszystkich Twoich aplikacji i szablonów. Obejmuje to świadczenie pomocy technicznej zgodnie z Umową o Programie partnerskim.

Od daty usunięcia Twoje konto partnera będzie wyłączone i nie będziesz już mieć do niego dostępu. Po otrzymaniu wypowiedzenia na skutek nieuczciwego lub innego nieakceptowalnego zachowania nałożone na Ciebie kary mogą obejmować między innymi zakaz tworzenia nowych kont partnera, aplikacji lub usług na platformie Shopify.