Egzekwowanie polityki Programu partnerskiego Shopify

Korzystając z aplikacji z ekosystemu Shopify, sprzedawcy Shopify powierzają programistom zadania o kluczowym znaczeniu dla prowadzenia firmy. Z tego względu zapewnienie, by platforma handlowa aplikacji była rzetelna i godna zaufania, stanowi najwyższy priorytet.

Musimy upewnić się, że każda aplikacja i każdy programista spełniają nasze wysokie standardy. W miarę możliwości zapewniamy informacje i wskazówki umożliwiające partnerom i aplikacjom osiągnięcie zgodności z takimi standardami. Jednak czasami nasz zespół musi podjąć działania w celu ograniczenia ryzyka występującego w naszym ekosystemie. Jeśli partner lub aplikacja nie spełni standardów, czasami musimy podjąć trudną decyzję o usunięciu aplikacji partnera ze sklepu Shopify App Store. W niektórych przypadkach może być również konieczne usunięcie partnera z naszej platformy.

Poniżej przedstawiono kilka często zadawanych pytań, aby zapoznać naszych partnerów z procedurą realizowaną wówczas, gdy programista nie spełni naszych warunków.

Jakie warunki muszą spełniać programiści?

Programiści muszą spełniać warunki naszej Umowy o Programie Partnerskim oraz warunki Licencji i Warunki użytkowania API Shopify, a także warunki włączone do tych umów przez odniesienie.

Każda aplikacja w sklepie Shopify App Store musi spełnić listę wymagań, zanim będzie można ją udostępnić sprzedawcom. Programiści muszą stale zapewniać zgodność swojej aplikacji z nowymi wymaganiami.

Jako programista musisz znać te standardy i spełniać je na każdym etapie tworzenia i utrzymywania aplikacji. Niespełnienie tych wymogów jest uznawane za naruszenie naszych warunków i może potencjalnie skutkować ograniczeniem usług.

Co się dzieje, gdy aplikacje nie spełniają naszych warunków?

Gdy programista nie będzie spełniał naszych warunków i nie podejmie działań wymaganych do rozwiązania problemu, nasz zespół ds. zarządzania partnerami usunie aplikację ze sklepu Shopify App Store. W przypadku powtarzających się problemów lub bardziej poważnych naruszeń nasz zespół ds. zarządzania partnerami może zamknąć konto partnera.

W miarę możliwości zapewniamy programistom możliwość rozwiązania problemu. Jednak w przypadku poważniejszych naruszeń rozwiązanie może nie być możliwe.

Decyzja o usunięciu aplikacji lub konta partnera z naszej platformy jest ostateczna.

Jak Shopify informuje o naruszeniach?

Gdy programista nie spełni naszych warunków, Shopify powiadomi go, wysyłając wiadomość na służbowy adres e-mail powiązany z jego kontem partnera. Takie e-maile mogą być wysyłane przez różne zespoły w Shopify.

Powiadomienia dotyczące weryfikacji konta lub ewentualnego jego usunięcia będą wysyłane z następującego adresu e-mail: legal@legal-mailer.shopify.com. Temat może wyglądać tak: „Ważne - Dotyczy statusu Twojego konta partnera Shopify” lub „Ważne - Twoje konto jest weryfikowane”.

legal@legal-mailer.shopify.com jest nadawcą poczty i dlatego nie jest monitorowany. Wszelkie odpowiedzi na zapytania należy wysyłać, odpowiadając bezpośrednio na wiadomość e-mail wysłaną przez Shopify i zawierającą numer zgłoszenia.

Aby nie przegapić ważnych informacji z Shopify, musisz zadbać, by służbowy adres e-mail dołączony do Twojego konta partnera był zawsze aktualny. Dowiedz się, jak zaktualizować służbowy adres e-mail w ustawieniach partnera.

Dlaczego zespół ds. zarządzania partnerami nie może udostępniać określonych informacji na temat dochodzenia?

Niestety, często nie możemy udostępniać określonych informacji na temat naruszenia bez narażania na szwank dochodzenia. Rozumiemy, że może to być frustrujące, ale nie możemy ryzykować bezpieczeństwa i sprzedawców ani naszych rynków.

Czy jeśli moja aplikacja zostanie usunięta, obecni użytkownicy będą mogli uzyskać do niej dostęp?

Wszyscy sprzedawcy, którzy mają obecnie zainstalowaną daną aplikację, mogą korzystać z niej do daty jej usunięcia. Jeśli nie odinstalują jej do daty usunięcia, Shopify odinstaluje tę aplikację w takim terminie.

Shopify informuje sprzedawców o konieczności odinstalowania aplikacji, która ma zostać usunięta. Zazwyczaj Shopify wysyła powiadomienie z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem do wszystkich sprzedawców, którzy mają zainstalowaną daną aplikację w aktywnych sklepach. Jednak w zależności od stopnia naruszenia, w przypadku niektórych usunięć aplikacji może obowiązywać krótszy termin powiadomienia.

Co się dzieje po otrzymaniu wypowiedzenia?

Zespół ds. zarządzania partnerami poinformuje Cię o dacie usunięcia („wypowiedzenia”). Po otrzymaniu powiadomienia o planowanym usunięciu Twojej aplikacji lub konta partnera z platformy, do daty usunięcia musisz nadal zapewniać wsparcie użytkownikom Twojej aplikacji, a w przypadku usunięcia konta partnera - wsparcie w zakresie wszystkich Twoich aplikacji i szablonów. Obejmuje to świadczenie pomocy technicznej zgodnie z Umową o Programie Partnerskim.

Od daty usunięcia Twoje konto partnera będzie wyłączone i nie będziesz już mieć do niego dostępu. Po otrzymaniu wypowiedzenia na skutek nieuczciwego lub innego nieakceptowalnego zachowania nałożone na Ciebie kary mogą obejmować między innymi zakaz tworzenia nowych kont partnera, aplikacji lub usług na platformie Shopify.