Shopifyn yhteistyökumppaniohjelman käytäntöjen täytäntöönpano

Kauppiaiden ja yhteistyökumppanien välinen luottamus on Shopifylle ensiarvoinen asia. Kun kauppiaat käyttävät Shopify App Storen sovelluksia tai palkkaavat yhteistyökumppaneita, he luottavat näille liiketoimintansa kannalta kriittisiä tehtäviä. Valvomme sovelluskehittäjien ja yhteistyökumppanien ohjeita varmistaaksemme vaativien standardien ja käytäntöjen noudattamisen. Jos yhteistyökumppani tai sovellus ei ole näiden standardien mukainen, voimme ryhtyä korjaaviin toimiin Shopify-kauppiaiden suojaamiseksi.

Yhteistyökumppaniohjelman sopimus ja vaatimukset

On tärkeää, että yhteistyökumppanimme ymmärtävät yhteistyökumppaniohjelman sopimuksen sisällön ja siihen liittyvät vaatimukset. Termi Yhteistyökumppani kattaa suosituskumppanit, kehittäjät, teemakumppanit, Plus-yhteistyökumppanit ja muut sopimuksessa kuvaillut kumppanit. Kaikkien yhteistyökumppanien on noudatettava yhteistyökumppaniohjelman sopimusta, Shopifyn API-lisenssiä ja käyttöehtoja, sallittua käyttöä koskevia ehtoja ja muita mahdollisesti soveltuvia ehtoja.

Sovelluskehittäjien on noudatettava sovellusten vaatimuksia, ennen kuin he julkaisevat sovelluksen Shopify App Storessa. Yhteistyökumppanin vastuulla on ylläpitää sovelluksiaan jatkuvasti, jotta ne täyttävät kaikki mahdollisesti julkaistavat uudet vaatimukset. Kehittäjien on tutustuttava näihin standardeihin ja noudatettava niitä sovellustensa koko kehittämis- ja ylläpitoprosessin ajan. Vaatimusten noudattamatta jättäminen katsotaan yhteistyökumppaniohjelman sopimuksen rikkomiseksi, ja se voi johtaa Shopifyn palveluiden käytön rajoittamiseen.

Rikkomusten seuraamukset

Kun yhteistyökumppani tai sovellus rikkoo Shopifyn ehtoja, ryhdymme tarvittaviin toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Toimet vaihtelevat rikotun käytännön mukaan. Tavoitteemme on tarjota koulutusta ja selkeä tie vaatimusten noudattamiseen aina kun se on mahdollista, joten sovellamme rajoituksia, joiden avulla väärinkäsitykset erotetaan rikkomuksista.

Sovellukset

Sovellusten osalta voimme ryhtyä seuraaviin toimiin:

 • arvostelujen muokkaaminen tai niiden julkaisemisen peruminen
 • Poista sovelluksesi mainospinnoilta.
 • sovelluksen poistaminen kauppiaan kaupasta
 • mukautettujen sovellusten luontioikeuksien poistaminen
 • sovelluksen pääsyn estäminen Shopifyn API ‑rajapintoihin
 • sovelluksen näkyvyyden rajoittaminen Shopify App Storen hakutuloksissa
 • sovelluksen väliaikainen tai pysyvä poistaminen Shopify App Storesta ja sovelluksen asentamisen estäminen Shopify App Storesta
 • sovellusten tarkistettavaksi lähettämisen tilapäinen jäädyttäminen.

Teemat

Teemojen osalta voimme poistaa teeman väliaikaisesti tai pysyvästi Shopify Theme Storesta ja estää teeman asentamisen Shopify Theme Storesta.

Partner Directory

Voimme tehdä seuraavat toimenpiteet Partner Directorysta:

 • arvostelujen muokkaaminen tai niiden julkaisemisen peruminen
 • profiilisi poistaminen väliaikaisesti tai pysyvästi Partner Directorysta.

Muut Shopifyn toimet

Voimme ryhtyä myös seuraaviin muihin toimiin:

 • yksittäisten suositusten tulojaon säätäminen nollaan
 • Estää sinua ottamasta yhteyttä Shopify-tukeen, jos käyttänyt loukkaavasti Shopifyn työntekijöitä kohtaan.
 • yhteistyökumppanitilin tulomaksujen ja lähtevien maksujen keskeyttäminen
 • yhteistyökumppanitilin poistaminen yhteisökanavista
 • yhteistyökumppanitilin poistaminen käytöstä tilapäisesti
 • Lopeta yhteistyökumppanitilisi.

Vaikutus sovelluksen näkyvyyteen ja yhteistyökumppaniohjelmiin

Arvioimme sovellusten vaatimustenmukaisuuden huolellisesti varmistaaksemme, että Shopify-kauppiaidemme saatavilla on hyödyllisiä ja luotettavia sovelluksia. Jos sovellus ei ole Shopifyn ehtojen mukainen, voimme säätää sen näkyvyyttä Shopify-alustoilla. Joissain tapauksissa voimme keskeyttää sovelluksen näkymisen esiteltyjen joukossa.

Tämä saattaa vaikuttaa sovelluksen näkyvyyteen myös ongelman ratkaisemisen jälkeen. Vakavat tai toistuvat loukkaukset voivat vaikuttaa oikeuteesi osallistua tiettyihin yhteistyökumppaniohjelmiin, kuten Built for Shopifyhin.

Ilmoitukset rikkomuksista

Jos yhteistyökumppani ei täytä Shopifyn ehtoja, ilmoitamme asiasta yhteistyökumppanille lähettämällä hänelle viestin yhteistyökumppanin tilille liitettyyn yrityksen sähköpostiosoitteeseen. Nämä sähköpostiviestit saattavat tulla Shopifyn eri tiimeiltä.

Tilin tarkistamista ja mahdollista poistoa koskevat ilmoitukset lähetetään sähköpostiosoitteesta legal@legal-mailer.shopify.com. Tämä sähköpostiosoite on yksinomaan oikeudellista viestintää varten, eikä sitä seurata aktiivisesti.

Voit vastata pyyntöihin vastaamalla suoraan Shopifyn lähettämään sähköpostiviestiin, joka sisältää yksilöllisen lippunumeron.

Jotta saat Shopifyn tärkeät ilmoitukset, pidä yrityksesi sähköpostiosoite ajan tasalla yhteistyökumppanin asetuksista. Näin varmistat, että saat ilmoitukset ajoissa ja pysyt ajan tasalla tilin tarkistuksia tai mahdollista poistoa koskevista asioista. Katso lisätietoja siitä, miten voit päivittää yrityksesi sähköpostiosoitteen yhteistyökumppanin asetuksista.

Tarkistusten luottamuksellisuus

Shopify ymmärtää, että yhteistyökumppanit saattavat haluta tarkempia tietoja tutkinnasta. Kauppiaiden ja yhteistyökumppaneiden yksityisyyden ja turvallisuuden suojaamiseksi emme kuitenkaan voi jakaa tiettyjä tietoja tutkinnasta, ellei laki sitä vaadi. Kiitos ymmärryksestäsi.

Vaikutus nykyisiin käyttäjiin

Jos sovellus poistetaan rikkomuksen vuoksi, kauppiaat, joilla kyseinen sovellus on sillä hetkellä asennettuna, voivat jatkaa sovelluksen käyttöä poistopäivään asti. Jos sovelluksen asennusta ei ole poistettu poistopäivään mennessä, Shopify poistaa sovelluksen asennuksen kauppiaiden puolesta.

Ilmoitamme yleensä vähintään 30 päivää ennakkoon sellaisille kauppiaille, joiden aktiiviseen kauppaan on asennettu tällainen sovellus. Rikkomuksen vakavuudesta riippuen sovellusten poistamisesta saatetaan ilmoittaa lyhyemmällä varoitusajalla.

Päättymisilmoitus ja sen seuraukset

Kun olet saanut Shopify Partner Governance ‑tiimiltä ilmoituksen sovelluksen poistosta, poiston ("päättyminen") voimaantulopäivä ilmoitetaan sinulle. Sinun tulee tietää seuraavat asiat:

 • Tukivelvoitteet: Jos kyse on yhteistyökumppanin tilin poistosta, sinun on jatkettava sovellustasi tai kaikkia sovelluksiasi tai teemojasi koskevan tuen tarjoamista käyttäjille. Tämä koskee myös teknisen tuen tarjoamista yhteistyökumppaniohjelman sopimuksen mukaisesti.
 • Yhteistyökumppanin tilin päättyminen: Yhteistyökumppanitilisi poistetaan poistopäivänä, jolloin menetät pääsyn tilillesi. Tämä tarkoittaa, että sinulla ei enää ole pääsyä yhteistyökumppanitilisi kautta käyttämiisi ominaisuuksiin, työkaluihin ja resursseihin.
 • Seuraamukset ei-hyväksyttävästä toiminnasta: Vilpillisestä toiminnasta tai muusta ei-hyväksyttävästä toiminnasta johtuvaan päättymisilmoitukseen saattaa liittyä lisäseuraamuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uusien yhteistyökumppanitilien, sovellusten tai palveluiden luomisen estäminen Shopify-alustalla.

Tilin rajoituksista valittaminen

Jos tilisi käyttöä on rajoitettu ehtojen rikkomisen vuoksi, Shopify ilmoittaa asiasta sinulle sähköpostitse. Jos asiassa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit lähettää valituksen ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastelemme antamiasi tietoja ja voimme pyytää sinulta lisätietoja tai asiakirjoja. Shopify ilmoittaa sinulle valituksen päätöksestä sähköpostitse riippumatta siitä, onko valitus hyväksytty vai evätty.