Shopifyn yhteistyökumppaniohjelman käytäntöjen täytäntöönpano

Kun Shopify-kauppiaat käyttävät Shopify-ekosysteemin sovelluksia, he antavat kehittäjien vastuulle liiketoimintansa kannalta kriittisiä tehtäviä. Tämän vuoksi luotettavan sovelluskaupan ylläpito on ensisijaisen tärkeää.

Meidän on varmistettava, että jokainen sovellus ja kehittäjä täyttää korkeat standardimme. Aina kun mahdollista, tarjoamme yhteistyökumppaneita ja sovelluksia koskevaa koulutusta ja selkeän toimintasuunnitelman vaatimustenmukaisuuden noudattamiseksi. Joskus tiimimme on kuitenkin toteutettava toimenpiteitä nykyisen riskin pienentämiseksi ekosysteemissämme. Jos yhteistyökumppani tai sovellus ei pysty täyttämään näitä standardeja, meidän on joskus tehtävä vaikea päätös yhteistyökumppanin sovelluksen poistamisesta Shopify App Storesta. Joissakin tapauksissa meidän on ehkä poistettava yhteistyökumppani alustaltamme.

Alla on joitakin yleisiä kysymyksiä, joista kumppanit saavat tietää, mitä tapahtuu, kun kehittäjä ei noudata käyttöehtojamme.

Mitä ehtoja kehittäjien on noudatettava?

Kehittäjien on noudatettava Partner-ohjelman sopimuksen ja Shopifyn API-lisenssin ja -käyttöehtojen ehtoja sekä ehtoja, jotka on sisällytetty näihin sopimuksiin viitteenä.

Jokaisen Shopify App Storen sovelluksen on täytettävä luetellut vaatimukset, ennen kuin se voidaan tuoda kauppiaiden saataville, ja kehittäjien on ylläpidettävä sovellustaan jatkuvasti mahdollisten uusien vaatimusten täyttämiseksi.

Kehittäjänä sinun odotetaan tuntevan nämä standardit ja täyttävän ne kaikissa sovelluksesi kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvissä vaiheissa. Näiden vaatimusten noudattamatta jättäminen katsotaan ehtojemme rikkomiseksi, ja se voi johtaa palveluiden rajoitukseen.

Mitä tapahtuu, jos sovellukset eivät ole ehtojemme mukaisia?

Jos kehittäjä ei täytä ehtojamme etkä voi tehdä ongelman ratkaisemiseksi tarvittavia toimenpiteitä, yhteistyökumppanien hallinnointitiimimme poistaa sovelluksen Shopify App Storesta. Jos ongelmat ovat toistuvia tai rikkomukset ovat vakavia, yhteistyökumppanien hallinnointitiimimme saattaa lopettaa yhteistyökumppanin tilin.

Tarjoamme kehittäjille mahdollisuuden ongelman korjaamiseen aina kun se on mahdollista. Jos kyseessä ovat vakavammat rikkomukset, asiaa ei välttämättä voida ratkaista.

Kun päätös sovelluksen tai yhteistyökumppanin tilin poistamisesta alustaltamme on tehty, päätös on lopullinen.

Miten Shopify viestii rikkomuksista?

Jos kehittäjä ei täytä ehtojamme, Shopify ilmoittaa tästä kehittäjälle lähettämällä viestin yhteistyökumppanitiliin liitettyyn yrityssähköpostiosoitteeseen. Nämä sähköpostit voidaan lähettää Shopifyn eri tiimeiltä.

Sähköpostit, joilla ilmoitetaan tilin tarkistamisesta ja mahdollisesta tilin poistamisesta, lähetetään osoitteesta legal@legal-mailer.shopify.com. Aiherivillä voi lukea esimerkiksi "Tärkeää – tietoja Shopify-yhteistyökumppanitilisi tilasta" tai "Tärkeää – tiliäsi tarkistetaan".

legal@legal-mailer.shopify.com on viestin lähetyssähköpostiosoite, eikä siihen lähetettyjä viestejä lueta. Jos haluat vastata pyyntöön, vastaa suoraan Shopifyn lähettämään sähköpostiin, joka sisältää palvelupyynnön numeron.

Sinun on aina varmistettava, että yhteistyökumppanin tiliisi liitetty yrityssähköpostiosoite on ajan tasalla, jotta sinulta ei jää saamatta Shopifyn tärkeitä ilmoituksia. Lisätietoja siitä, miten voit päivittää yrityssähköpostiosoitteesi yhteistyökumppanin asetuksissa.

Miksi yhteistyökumppanien hallinnointitiimi ei voi antaa tarkkoja tietoja tutkimuksista?

Valitettavasti emme useinkaan voi antaa tarkkoja tietoja rikkomuksesta vaarantamatta tutkimusta. Ymmärrämme, että tämä voi olla turhauttavaa, mutta emme voi vaarantaa kauppiaiden tai markkinapaikkojemme turvallisuutta.

Jos sovellukseni poistetaan, voivatko nykyiset käyttäjät käyttää sovellustani?

Kaikki kauppiaat, joilla on tällä hetkellä sovellus asennettuna, voivat käyttää sovellusta sen poistopäivään asti. Jos kauppiaat eivät ole poistaneet sovelluksen asennusta poistopäivään mennessä, Shopify poistaa sovelluksen asennuksen kyseisenä päivänä.

Shopify ilmoittaa kauppiaille hyvissä ajoin, että heidän on poistettava sovellus, joka on määrä poistaa alustalta. Yleensä Shopify ilmoittaa kaikille kauppiaille, joiden sovellus on asennettu aktiivisiin kauppoihin, vähintään 60 päivää etukäteen. Rikkomuksen vakavuudesta riippuen joissakin sovellusten poistoissa ilmoitusaika voi kuitenkin olla lyhyempi.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olen saanut lopetusilmoituksen?

Yhteistyökumppanien hallinnointitiimi ilmoittaa sinulle, kun poiston ("lopettamisen") päivämäärä on voimassa. Kun olet saanut ilmoituksen siitä, että sovelluksesi tai yhteistyökumppanin tilisi poistetaan alustalta, ja poistopäivään asti sinun on edelleen annettava tukea kyseessä olevan sovelluksen käyttäjille tai, jos kyseessä on yhteistyökumppanin tilin poisto, kaikkien sovellustesi ja teemojesi käyttäjille. Tämä koskee myös teknisen tuen tarjoamista Partner-ohjelman sopimuksen mukaisesti.

Poistopäivästä alkaen yhteistyökumppanin tilisi poistetaan käytöstä, eikä sinulla enää ole pääsyä sinne. Jos olet saanut ilmoituksen lopettamisesta vilpillisen tai muun sellaisen käyttäytymisen takia, jota ei voi hyväksyä, muiden rangaistusten lisäksi sinulta voi olla kiellettyä uusien yhteistyökumppanitilien, sovellusten tai palveluiden luominen Shopify-alustalle.