การบังคับใช้นโยบาย Partner Program ของ Shopify

ที่ Shopify เราให้ความสำคัญกับการรักษาความไว้วางใจระหว่างผู้ขายกับพาร์ทเนอร์ของเรา เมื่อผู้ขายใช้แอปจาก Shopify App Store หรือว่าจ้างพาร์ทเนอร์ ผู้ขายจะให้แอป/พาร์ทเนอร์ดังกล่าวจัดการงานที่สำคัญๆ ต่อธุรกิจของตน เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีมาตรฐานสูงและมีการปฏิบัติตามนโยบาย เราจึงบังคับใช้แนวทางต่างๆ กับผู้พัฒนาแอปและพาร์ทเนอร์ หากพาร์ทเนอร์หรือแอปไม่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ เราอาจดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามที่กำหนดเพื่อปกป้องผู้ขายของ Shopify

ข้อตกลงและข้อกำหนดของ Partner Program

ในฐานะพาร์ทเนอร์ คุณต้องเข้าใจข้อตกลงและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ Partner Program ก่อน คำว่า “พาร์ทเนอร์” หมายรวมถึงพาร์ทเนอร์ด้านการแนะนำ ผู้พัฒนา พาร์ทเนอร์ด้านธีม พาร์ทเนอร์ของ Plus และพาร์ทเนอร์อื่นๆ ที่อธิบายไว้ในข้อตกลง พาร์ทเนอร์ทุกรายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงของ Partner Program, สิทธิ์การใช้งานและข้อกำหนดในการใช้งานของ Shopify API, นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีการอ้างอิงถึงและถือว่ารวมอยู่ในส่วนนี้ด้วย

ในฐานะผู้พัฒนาแอป คุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านแอปก่อนจึงจะเผยแพร่แอปบน Shopify App Store ได้ พาร์ทเนอร์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทำให้แอปของตนเป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ที่อาจมีทุกครั้ง เราคาดหวังว่าผู้พัฒนาจะต้องทราบถึงและปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ตลอดทั้งกระบวนการผลิตและการทำให้แอปของตนเป็นไปตามข้อกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงของ Partner Program และอาจส่งผลให้เกิดการจํากัดในการใช้บริการของ Shopify

การกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิด

เมื่อพาร์ทเนอร์หรือแอปละเมิดข้อกำหนดของ Shopify เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สิ่งที่ดำเนินการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับนโยบายที่ถูกละเมิด เป้าหมายของเราคือการให้ความรู้และเส้นทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎในทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อให้เราบังคับใช้ข้อจํากัดที่ปรับเทียบมาให้แยกการละเมิดจากความผิดพลาดออกจากการละเมิดโดยเจตนา

แอป

ในกรณีที่เป็นแอป เราอาจดำเนินการต่อไปนี้

 • แก้ไขหรือยกเลิกเผยแพร่รีวิว
 • ลบแอปของคุณออกจากพื้นที่ส่งเสริมการขาย
 • ลบแอปของคุณออกจากร้านค้าของผู้ขาย
 • ลบความสามารถของคุณในการสร้างแอปแบบกำหนดเอง
 • เพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึง API ของ Shopify ของแอปคุณ
 • จํากัดการแสดงแอปในผลลัพธ์การค้นหาบน Shopify App Store
 • ลบแอปของคุณออกจาก Shopify App Store เป็นการชั่วคราวหรือถาวร และบล็อกไม่ให้มีการติดตั้งแอปของคุณจาก Shopify App Store
 • ระงับความสามารถในการส่งแอปไปเข้ารับการตรวจสอบเป็นการชั่วคราว

ธีม

ในกรณีที่เป็นธีม เราอาจจะลบธีมของคุณออกจาก Shopify Theme Store เป็นการชั่วคราวหรือถาวร และบล็อกไม่ให้มีการติดตั้งธีมของคุณจาก Shopify Theme Store

ไดเรกทอรีพาร์ทเนอร์

ใน Partner Directory เราอาจดำเนินการต่อไปนี้

 • แก้ไขหรือยกเลิกเผยแพร่รีวิว
 • ลบโปรไฟล์ของคุณออกจาก Partner Directory เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

การดำเนินการอื่นๆ ที่ Shopify อาจเลือกดำเนินการ

เราอาจดำเนินการอื่นๆ ดังต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน

 • ปรับส่วนแบ่งรายได้สำหรับการแนะนำบุคคลทั่วไปให้มาใช้งานให้เป็นศูนย์
 • บล็อกคุณไม่ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากคุณแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อพนักงานของ Shopify
 • ระงับการจ่ายเงินไปยัง/จากบัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ของคุณ
 • ลบบัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ของคุณออกจากช่องทางชุมชน
 • ปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ของคุณชั่วคราว
 • ปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์

ผลกระทบที่มีต่อการแสดงผลแอปและ Partner Programs

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขายบน Shopify จะสามารถเข้าถึงแอปที่มีประโยชน์และน่าเชื่อถือได้ เราจึงประเมินการปฏิบัติตามกฎของแอปโดยละเอียด หากแอปไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Shopify เราก็อาจจะปรับการแสดงผลของแอปดังกล่าวบนพื้นที่ของ Shopify ในบางกรณี เราอาจจะหยุดการโปรโมตแอปที่เราแสดงอยู่ชั่วคราว

แม้จะแก้ไขปัญหานี้แล้ว การแสดงผลของแอปก็อาจยังได้รับผลกระทบอยู่ การละเมิดอย่างรุนแรงหรือบ่อยครั้งอาจส่งผลต่อคุณสมบัติของคุณในการเข้าร่วม Partner Program บางรายการ เช่น Built for Shopify

การติดต่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิด

เมื่อพาร์ทเนอร์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Shopify เราจะแจ้งให้ทราบโดยส่งอีเมลไปยังอีเมลธุรกิจที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ของพาร์ทเนอร์รายนั้นๆ โดยอีเมลที่จะส่งไปอาจมาจากทีมต่างๆ ภายใน Shopify

ในกรณีที่ต้องติดต่อเพื่อประกาศแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีและการลบที่อาจเกิดขึ้น ที่อยู่ผู้ส่งที่ใช้ในการสงอีเมลจะปรากฏเป็น legal@legal-mailer.shopify.com ที่อยู่อีเมลนี้ถูกกำหนดให้ใช้ในการติดต่อแจ้งข่าวสารทางกฎหมายโดยเฉพาะ และจะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจดูอย่างสม่ำเสมอ

ตอบกลับการร้องขอใดๆ โดยการตอบกลับอีเมลที่ส่งจาก Shopify โดยตรง ซึ่งจะมีหมายเลขทิกเก็ตที่ไม่ซ้ำกันให้ใช้ในการอ้างอิง

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประกาศแจ้งที่สําคัญจาก Shopify คุณควรคอยอัปเดตอีเมลธุรกิจของคุณในการตั้งค่าสำหรับพาร์ทเนอร์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การดำเนินการเช่นนี้จะทำให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยเร็วและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้หรือการลบที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดูวิธีอัปเดตอีเมลธุรกิจของคุณในการตั้งค่าสำหรับพาร์ทเนอร์

การรักษาความลับของการตรวจสอบ

Shopify เข้าใจดีว่าพาร์ทเนอร์อาจต้องการรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ขายและพาร์ทเนอร์ เราไม่สามารถแชร์ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการตรวจสอบได้เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้ เราขอขอบคุณที่คุณเข้าใจในเรื่องนี้

ผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้ปัจจุบัน

หากระบบลบแอปออกเนื่องจากมีการละเมิด ผู้ขายที่ติดตั้งแอปดังกล่าวอยู่ในขณะนั้นจะยังคงสามารถใช้งานแอปดังกล่าวต่อได้จนกว่าจะถึงวันมีกำหนดที่ลบออก หากผู้ขายเหล่านั้นไม่ได้ถอนการติดตั้งแอปภายในวันที่มีกำหนดลบออก Shopify จะดำเนินการถอนการติดตั้งแอปให้แทน

โดยทั่วไปแล้วเราจะแจ้งให้ผู้ขายที่มีแอปที่มีการติดตั้งแอปไว้ในร้านค้าที่เปิดให้บริการจริงทราบอย่างน้อย 30 วัน อย่างไรก็ตาม การลบแอปบางแอปอาจมีระยะเวลาการแจ้งที่สั้นลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิด

ประกาศแจ้งการยกเลิกบริการและผลกระทบที่ตามมา

หลังจากได้รับประกาศแจ้งการยกเลิกบริการจากทีมกำกับดูแลพาร์ทเนอร์ของ Shopify คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับวันที่มีผลบังคับใช้ในการลบ (“ยกเลิกบริการ”) ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรทราบ

 • ภาระผูกพันในการช่วยเหลือ: หากเป็นการลบบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ คุณจะยังคงต้องให้การช่วยเหลือผู้ใช้แอป (หรือแอปและธีมทั้งหมดของคุณ) ที่ได้รับผลกระทบต่อไปตามเดิม จนกว่าจะถึงวันที่มีกำหนดลบออก ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของ Partner Program ด้วย
 • การยกเลิกบริการบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์: ในวันที่ครบกำหนดลบออก บัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณจะถูกยกเลิกบริการ ซึ่งจะส่งผลให้สูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ เครื่องมือ และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ดังกล่าวได้อีกต่อไป
 • บทลงโทษเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้: หากประกาศแจ้งการยกเลิกบริการเป็นผลมาจากการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถยอมรับได้ ก็อาจมีบทลงโทษเพิ่มเติม ซึ่งบทลงโทษอาจรวมถึงการห้ามสร้างบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์บัญชีใหม่ แอปใหม่ หรือบริการใหม่ๆ บนแพลตฟอร์ม Shopify ด้วย

การอุทธรณ์การจำกัดบัญชี

หากบัญชีของคุณถูกจำกัดเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนด Shopify จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาด คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ตามคำแนะนำต่อไปนี้ที่ระบุไว้ในการแจ้งเตือน โดยเราจะพิจารณาข้อมูลที่คุณระบุมาให้และอาจติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเอกสารประกอบ ทั้งนี้ Shopify จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลว่าการอุทธรณ์ของคุณได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธ