Håndhevelse av Shopifys partnerprogramretningslinjer

Når Shopify-forhandlere bruker apper fra Shopifys økosystem gir de utviklere tillit til å utføre kritiske oppgaver for å drifte virksomheten deres. Derfor er det en viktig prioritet å opprettholde en pålitelig og tillitsverdig appmarkedsplass.

Shopify må sikre at alle apper og utviklere oppfyller strenge standarder. Der det er mulig tilbyr Shopify opplæring og en tydelig vei til samsvar for partnere og apper. Av og til må imidlertid Shopify ta grep for å redusere risiko i Shopify-økosystemet. Hvis en partner eller app ikke kan oppfylle disse standardene må Shopify av og til ta den vanskelige beslutningen om å fjerne en partners app fra Shopify App Store. I noen tilfeller må Shopify også fjerne en partner fra Shopify-plattformen.

På denne siden finner du svar på vanlige spørsmål fra partnere, med informasjon om hva som skjer når en utvikler ikke oppfyller Shopifys vilkår.

Hvor finner jeg Shopify-vilkårene som utviklere må følge?

Utviklere må følge vilkårene i partnerprogramavtalen og vilkår og lisens for Shopify API, samt vilkårene som er en integrert del av disse avtalene gjennom referanser.

Alle apper i Shopify App Store må oppfylle en liste med krav før de kan gjøres tilgjengelige for forhandlere, og utviklere må kontinuerlig vedlikeholde appen for å oppfylle eventuelle nye krav.

Som utvikler forventes det at du er kjent med disse standardene og oppfyller dem ved hvert trinn i utvikling og vedlikehold av appen. Mangel på overholdelse av disse kravene anses som et brudd på våre Shopify-vilkårene, og kan potensielt føre til at din bruk av tjenestene begrenses.

Hva skjer når apper ikke følger Shopify-vilkårene?

Hvis en utvikler utviser adferd som strider med Shopifys vilkår, forbeholder Shopify seg retten til å ta nødvendige grep, inkludert retten til å gjøre følgende:

  • Fjerne appen fra Shopify App Store.
  • Fjerne appen fra kampanjeflater.
  • Avslutte partnerkontoen.

Når det er mulig gir Shopify utviklere en mulighet til å løse problemet. Ved mer alvorlige brudd kan det imidlertid ikke være mulig med en løsning.

Når det er tatt en beslutning om å fjerne en app eller partnerkonto fra Shopify-plattformen, er beslutningen endelig.

Hvorfor promoteres ikke appen min lenger på tvers av Shopifys flater?

Apper som anbefales til Shopify-forhandlere er ment å være nyttige og pålitelige. Hvis du ikke oppfyller Shopifys vilkår, forbeholder Shopify seg retten til å ta visse grep, inkludert endring i synligheten av en app og promotering på Shopifys flater. I noen tilfeller kan Shopify avgjøre at utvalgt promotering av en app stanses midlertidig.

Når et problem er løst, vil synlighet og promoterbarhet for en applikasjon fortsatt være påvirket, avhengig av problemets alvorlighetsgrad og frekvens. Som et resultat av dette kan din berettigelse for bestemte partnerprogrammer i Shopify, som Built for Shopify, være påvirket for å sikre at bare pålitelige apper av høy kvalitet anbefales til Shopify-forhandlere.

Hvordan kommuniserer Shopify brudd?

Når en utvikler ikke oppfyller våre Shopify-vilkår varsler Shopify utvikleren ved å sende en melding til bedrifts-e-postadressen som er knyttet til deres partnerkonto. Disse e-postene kan sendes fra ulike team i Shopify.

For å kommunisere varsler knyttet til kontogjennomganger og potensiell fjerning av en konto, vil e-postmeldingen du mottar komme fra e-postadressen legal@legal-mailer.shopify.com. Eksempler på emnefeltet i e-postmeldingen er «Viktig – angående statusen for din Shopify-partnerkonto» eller «Viktig – kontoen din er under gjennomgang».

Fordi legal@legal-mailer.shopify.com er en e-postadresse kun for utsendelser, blir den ikke overvåket. For å svare på eventuelle forespørsler må du svare direkte til e-postmeldingen du mottar fra Shopify som inneholder et saksnummer.

For å sikre at du ikke går glipp av viktige varsler fra Shopify må du alltid sikre at bedrifts-e-postadressen som er knyttet til din partnerkonto er oppdatert. Finn ut hvordan du oppdaterer bedrifts-e-postadressen i partnerinnstillingene.

Hvorfor kan ikke Shopifys partnerhåndhevelsesteam dele bestemte detaljer om undersøkelser?

Vi kan som regel dessverre ikke dele spesifikk informasjon om et brudd uten at undersøkelsene kompromitteres. Vi forstår at dette kan være frustrerende, men vi kan ikke sette sikkerheten og tryggheten til forhandlere eller Shopify-markedsplassene i fare.

Hvordan påvirkes gjeldende brukere hvis appen min fjernes?

Alle forhandlere som har appen installert kan bruke appen inntil fjerningsdatoen. Hvis de ikke har avinstallert appen innen fjerningsdatoen vil Shopify avinstallere appen på denne datoen.

Shopify varsler forhandlere i god tid om at de må avinstallere en app som vil bli fjernet. Vanligvis gir Shopify minst 60 dagers varsel til alle forhandlere som har appen installert i aktive butikker. Avhengig av bruddets alvorlighetsgrad kan det imidlertid være at enkelte appfjerninger har en kortere varslingsperiode.

Hva skjer etter at jeg mottar et avviklingsvarsel?

Shopifys partnerhåndhevelsesteam gir deg mer informasjon om når fjerningsdatoen («termineringen») trer i kraft. Når du har mottatt et varsel om at appen eller partnerkontoen din vil bli fjernet fra plattformen, og frem til fjerningsdatoen, har du fortsatt plikt til å støtte brukere av den påvirkede appen eller, ved fjerning av partnerkontoen, alle apper og temaer. Dette inkluderer teknisk støtte som oppsummert i partnerprogramavtalen.

På fjerningsdatoen vil partnerkontoen din bli terminert, og du vil ikke lenger ha tilgang til kontoen. Hvis du har mottatt et avslutningsvarsel som et resultat av uærlig eller annen uakseptabel oppførsel kan du, blant andre straffetiltak, være forhindret fra å opprette nye partnerkontoer, apper eller tjenester på Shopify-plattformen.