Håndhevelse av Shopifys partnerprogramretningslinjer

I Shopify er det en prioritet for oss å opprettholde tilliten mellom forhandlere og våre partnere. Når forhandlere bruker apper fra Shopify App Store eller leier inn partnere, gir de dem tillit til å utføre kritiske oppgaver for virksomheten deres. For å sikre en høy standard og overholdelse av retningslinjer, håndhever vi retningslinjer for apputviklere og partnere. Hvis en partner eller en app ikke oppfyller disse standardene, kan vi ta grep for å beskytte Shopify-forhandlere.

Partnerprogramavtale og krav

Som partner er det viktig at du forstår partnerprogramavtalen og tilhørende krav. Begrepet «Partner» inkluderer henvisningspartnere, utviklere, temapartnere, Plus-partnere og andre partnere som beskrevet i avtalen. Alle partnere må overholde vilkårene i partnerprogramavtalen, Shopify API-lisensen og vilkår for bruk, Godkjente retningslinjer for bruk og alle andre vilkår som er inkludert i disse gjennom referanser.

Som apputvikler må du oppfylle appkravene før du publiserer en app til Shopify App Store. Det er partnerens ansvar å sikre at apper vedlikeholdes kontinuerlig slik at de oppfyller eventuelle nye krav som pålegges. Det forventes at utviklere lærer seg og overholder disse standardene gjennom hele prosessen for å utvikle og vedlikeholde apper. Dersom disse kravene ikke overholdes anses det som et brudd på partnerprogramavtalen, og kan føre til en begrensning i din bruk av Shopifys tjenester.

Grep som tas ved brudd

Når en partner eller app bryter Shopifys vilkår, tar vi egnede grep for å adressere problemet. Grepene varierer, avhengig av hvilke retningslinjer som er brutt. Vårt mål er å gi opplæring og en tydelig vei til samsvar der det er mulig, så vi pålegger begrensninger som er kalibrert for å skille feil fra bevisste brudd.

Apper

For apper kan vi ta følgende grep:

 • Redigere eller avpublisere anmeldelser.
 • Fjerne appen fra kampanjeflater.
 • Fjerne appen din fra en forhandlers butikk.
 • Fjerne muligheten din til å opprette tilpassede apper.
 • Tilbakekalle appens tilgang til Shopifys API-er.
 • Begrense hvordan appen din vises i søkeresultater i Shopify App Store.
 • Midlertidig eller permanent fjerne appen fra Shopify App Store, og blokkere appen fra å installeres fra Shopify App Store.
 • Midlertidig stanse din mulighet til å sende inn apper til godkjenning.

Temaer

For temaer kan vi midlertidig eller permanent fjerne temaet fra Shopify Theme Store, og blokkere temaet fra å bli installert fra Shopify Theme Store.

Partnerkatalog

Vi kan ta følgende grep i Partner Directory:

 • Redigere eller avpublisere anmeldelser.
 • Fjerne profilen din fra Partner Directory midlertidig eller permanent.

Andre grep Shopify kan ta

Vi kan også ta følgende andre grep:

 • Justere omsetningsandelen til null for enkelthenvisninger.
 • Blokkere deg fra å kontakte Shopify-brukerstøtte hvis du oppfører deg støtende mot Shopify-ansatte.
 • Midlertidig stanse utbetalinger til og fra partnerkontoen din.
 • Fjerne partnerkontoen din fra fellesskapskanaler.
 • Deaktivere partnerkontoen din midlertidig.
 • Avslutte partnerkontoen din.

Påvirkning på appsynlighet og partnerprogrammer

For å sikre at Shopify-forhandlere har tilgang til nyttige og pålitelige apper, vurderer vi appers samsvar nøye. Hvis en app ikke oppfyller Shopifys vilkår, kan vi justere synligheten på Shopifys flater. I noen tilfeller kan vi midlertidig stanse en fremhevet kampanje av en app.

Selv etter å ha løst problemet kan synligheten for en app være påvirket. Alvorlige eller hyppige brudd kan påvirke din berettigelse for visse partnerprogrammer, som for eksempel Built for Shopify.

Kommunikasjon av brudd

Når en partner ikke oppfyller Shopifys vilkår, varsler vi dem ved å sende en e-postmelding til bedrifts-e-postadressen som er knyttet til partnerkontoen. Disse e-postmeldingene kan komme fra ulike team i Shopify.

For å kommunisere varsler om kontogjennomganger og potensiell fjerning, vil e-postmeldingen være sendt fra legal@legal-mailer.shopify.com. Denne e-postadressen er spesifikt for juridisk kommunikasjon, og overvåkes ikke aktivt.

Svar på forespørsler ved å svare direkte på e-postmeldingen fra Shopify, som vil inneholde et unikt saksnummer.

For å sikre at du mottar viktige varsler fra Shopify, er det viktig at du sørger for at bedrifts-e-postadressen i partnerinnstillingene er oppdatert. Dette sikrer at du mottar rettidige varsler og holder deg oppdatert om kontogjennomganger eller potensielle fjerninger. Finn ut hvordan du oppdaterer bedrifts-e-postadressen i partnerinnstillingene.

Konfidensialitet i gjennomganger

Shopify forstår at partnere ønsker bestemte detaljer om en undersøkelse. For å ivareta personvern og sikkerheten til våre forhandlere og partnere, kan vi ikke dele spesifikk informasjon om en undersøkelse, med mindre det er påkrevd ved lov. Vi setter pris på din forståelse i denne saken.

Påvirkning på gjeldende brukere

Hvis en app fjernes på grunn av et brudd, kan forhandlere som allerede har appen installert fortsette å bruke den inntil fjerningsdatoen. Hvis de ikke har avinstallert appen innen fjerningsdatoen, vil Shopify avinstallere den på deres vegne.

Vi gir vanligvis minst 30 dagers varsel til forhandlere som har appen installert i aktive butikker. Avhengig av hvor alvorlig bruddet er kan noen appfjerninger ha en kortere varslingsperiode.

Oppsigelsesvarsel og konsekvenser

Etter å ha mottatt et termineringsvarsel fra Shopifys partnerhåndhevelsesteam, blir du informert om ikrafttredelsesdatoen for fjerningen («termineringen»). Dette må du vite:

 • Støtteforpliktelser: Hvis det er en fjerning av en partnerkonto, må du fortsette å støtte brukere av den påvirkede appen eller alle apper og temaer inntil fjerningsdatoen. Dette inkluderer teknisk støtte, som oppsummert i partnerprogramavtalen.
 • Terminering av partnerkontoen: På fjerningsdatoen blir partnerkontoen din terminert, noe som fører til tap av tilgang til kontoen. Dette betyr at du ikke lenger har tilgang til tilhørende funksjoner, verktøy og ressurser som tilbys gjennom partnerkontoen.
 • Straff for uakseptabel adferd: Hvis termineringsvarselet er et resultat av villedende eller annen uakseptabel adferd, kan det medføre ytterligere straffetiltak. Dette kan inkludere at du ikke kan opprette nye partnerkontoer, apper eller tjenester på Shopify-plattformen.

Anke kontobegrensninger

Hvis kontoen din begrenses på grunn av et brudd på vilkårene, vil Shopify varsle deg på e-post. Hvis du mener at det har skjedd en feil, kan du sende en anke ved å følge instruksjonene i varselet. Vi vurderer informasjonen du har oppgitt, og kan også ta kontakt for å få mer informasjon eller dokumentasjon. Shopify vil deretter varsle deg om utfallet av anken per e-post, og hvorvidt den er godkjent eller avslått.