Thực thi các chính sách trong Chương trình đối tác của Shopify

Khi thương nhân Shopify dùng ứng dụng trong hệ sinh thái Shopify, họ đang giao phó các tác vụ quan trọng cho những nhà phát triển để điều hành doanh nghiệp. Vì vậy, việc duy trì một trung tâm ứng dụng hiệu quả và đáng tin cậy là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi cần đảm bảo mọi ứng dụng và nhà phát triển đáp ứng tiêu chuẩn cao của chúng tôi. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi luôn cung cấp kiến thức và đường lối tuân thủ rõ ràng cho Đối tác và ứng dụng. Tuy nhiên, đôi khi đội ngũ của chúng tôi phải hành động để giảm thiểu rủi ro hiện hữu trong hệ sinh thái. Nếu Đối tác hoặc ứng dụng không thể đáp ứng những tiêu chuẩn này thì đôi khi, chúng tôi buộc lòng phải xóa ứng dụng của Đối tác khỏi Cửa hàng ứng dụng Shopify. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cũng cần xóa Đối tác khỏi nền tảng của chúng tôi.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp để Đối tác nắm được điều gì sẽ xảy ra khi nhà phát triển không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Các điều khoản mà nhà phát triển phải tuân thủ là gì?

Nhà phát triển phải tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận Chương trình đối tác, Giấy phép và Điều khoản sử dụng của API Shopify cũng như những điều khoản được tham chiếu trong phạm vi các thỏa thuận này.

Mọi ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify phải đáp ứng được một danh sách yêu cầu thì mới được cung cấp cho thương nhân để sử dụng, và nhà phát triển phải liên tục duy trì ứng dụng để đáp ứng các yêu cầu mới.

Là nhà phát triển, bạn phải nắm rõ và đáp ứng các tiêu chuẩn này ở từng bước trong quá trình xây dựng và duy trì ứng dụng. Nếu không đáp ứng liên tục được những yêu cầu này, bạn sẽ bị xem là vi phạm các điều khoản của chúng tôi và có khả năng bị hạn chế sử dụng dịch vụ.

Điều gì sẽ xảy ra khi ứng dụng không tuân thủ các điều khoản của chúng tôi?

Khi nhà phát triển không đáp ứng được các điều khoản của chúng tôi và không thể thực hiện các hành động cần thiết để giải quyết vấn đề, đội ngũ Quản lý đối tác của chúng tôi sẽ xóa ứng dụng khỏi Cửa hàng ứng dụng Shopify. Trong trường hợp có vấn đề lặp lại hoặc hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn, đội ngũ Quản lý đối tác của chúng tôi có thể chấm dứt Tài khoản đối tác.

Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sẽ cho nhà phát triển cơ hội để khắc phục vấn đề. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra vi phạm nghiêm trọng hơn, vấn đề này có thể sẽ không giải quyết được.

Khi chúng tôi quyết định xóa ứng dụng hoặc Tài khoản đối tác khỏi nền tảng của mình, quyết định này sẽ là quyết định chính thức.

Shopify thông báo về vi phạm bằng cách nào?

Khi một nhà phát triển không đáp ứng được các điều khoản của chúng tôi, Shopify sẽ thông báo cho nhà phát triển bằng cách gửi tin nhắn đến email doanh nghiệp liên kết với tài khoản đối tác. Hệ thống có thể gửi những email này từ nhiều đội ngũ trong Shopify.

Để thông báo về quá trình đánh giá tài khoản và khả năng tài khoản bị xóa, email sẽ được gửi từ legal@legal-mailer.shopify.com. Dòng chủ đề có thể là "Quan trọng - Liên quan đến trạng thái tài khoản Đối tác Shopify" hoặc "Quan trọng - Tài khoản của bạn đang được đánh giá".

legal@legal-mailer.shopify.com là máy gửi thư nên không bị giám sát. Để trả lời yêu cầu bất kỳ, vui lòng phản hồi trực tiếp vào email chứa số vé do Shopify gửi cho bạn.

Để chắc chắn bạn không bỏ lỡ thông báo quan trọng từ Shopify, bạn phải luôn đảm bảo rằng email doanh nghiệp đính kèm với tài khoản Đối tác của bạn luôn được cập nhật. Tìm hiểu cách cập nhật email doanh nghiệp trong phần cài đặt Đối tác.

Tại sao đội ngũ Quản lý đối tác không thể chia sẻ thông tin cụ thể về quá trình điều tra?

Đáng tiếc, chúng tôi thường không thể chia sẻ thông tin chi tiết cụ thể về một vi phạm mà không làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Chúng tôi hiểu rằng điều này có thể gây bất tiện, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm với sự an toàn và tính bảo mật của thương nhân hoặc trung tâm.

Nếu ứng dụng của tôi bị xóa, người dùng hiện tại có thể truy cập ứng dụng của tôi không?

Tất cả thương nhân đã cài đặt ứng dụng đều có thể dùng ứng dụng cho đến ngày xóa. Nếu họ chưa gỡ cài đặt ứng dụng trước ngày xóa thì Shopify sẽ gỡ cài đặt ứng dụng vào ngày đó.

Shopify sẽ thông báo nhiều lần cho thương nhân để gỡ cài đặt ứng dụng dự kiến sẽ bị xóa. Thông thường, Shopify gửi thông báo trước ít nhất 60 ngày cho tất cả thương nhân đã cài đặt ứng dụng trong cửa hàng đang hoạt động. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, một số quá trình xóa ứng dụng sẽ có thời gian thông báo ngắn hơn.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi nhận được thông báo chấm dứt?

Đội ngũ Quản lý đối tác sẽ tư vấn cho bạn khi ngày xóa ("chấm dứt") có hiệu lực. Sau khi nhận được thông báo cho biết ứng dụng hoặc Tài khoản đối tác của bạn sắp bị xóa khỏi nền tảng thì đến ngày xóa, bạn vẫn phải hỗ trợ người dùng ứng dụng bị ảnh hưởng, hoặc trong trường hợp xóa Tài khoản đối tác thì là tất cả ứng dụng và chủ đề của bạn. Điều này bao gồm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật như được nêu trong Thỏa thuận Chương trình đối tác.

Kể từ ngày xóa, Tài khoản đối tác của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và bạn không còn quyền truy cập. Nếu nhận được thông báo chấm dứt do hành vi gian lận hoặc các hành vi không thể chấp nhận được khác thì ngoài các hình phạt khác, bạn còn có thể bị cấm tạo Tài khoản đối tác mới, ứng dụng mới hoặc dịch vụ mới trên nền tảng Shopify.