Thực thi các chính sách trong Chương trình đối tác của Shopify

Tại Shopify, chúng tôi chú trọng duy trì lòng tin giữa thương nhân và Đối tác. Khi thương nhân dùng ứng dụng trong Shopify App Store hoặc thuê Đối tác, họ sẽ trông cậy vào ứng dụng hoặc Đối tác đó để xử lý các tác vụ quan trọng cho công việc kinh doanh. Để đảm bảo tiêu chuẩn và mức độ tuân thủ cao đối với các chính sách, chúng tôi áp dụng các nguyên tắc dành cho nhà phát triển ứng dụng và Đối tác. Nếu Đối tác hoặc ứng dụng không đáp ứng được những tiêu chuẩn này thì có thể chúng tôi sẽ có hành động khắc phục để bảo vệ thương nhân Shopify.

Thỏa thuận và các yêu cầu của Chương trình đối tác

Là Đối tác, bạn cần hiểu rõ Thỏa thuận Chương trình đối tác và các yêu cầu liên quan. Thuật ngữ "Đối tác" bao gồm Đối tác giới thiệu, Nhà phát triển, Đối tác chủ đề, Đối tác Plus và các đối tác khác được mô tả trong thỏa thuận. Tất cả Đối tác phải tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận Chương trình đối tác, Giấy phép và Điều khoản sử dụng API Shopify, Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được và mọi điều khoản bổ sung được kết hợp để dẫn chiếu.

Là nhà phát triển ứng dụng, bạn cần đáp ứng các yêu cầu đối với ứng dụng trước khi đăng ứng dụng lên Shopify App Store. Đối tác có trách nhiệm duy trì ứng dụng luôn đáp ứng mọi yêu cầu mới có thể phát sinh. Các nhà phát triển cần tìm hiểu và tuân thủ những tiêu chuẩn này trong toàn bộ quá trình xây dựng và duy trì ứng dụng. Việc không đáp ứng những yêu cầu này được xem là vi phạm Thỏa thuận Chương trình đối tác và có thể dẫn đến các hạn chế trong việc sử dụng dịch vụ của Shopify.

Hành động thực hiện đối với vi phạm

Khi Đối tác hoặc ứng dụng vi phạm điều khoản của Shopify, chúng tôi sẽ thực hiện hành động phù hợp để giải quyết vấn đề này. Các hành động sẽ khác nhau tùy thuộc vào chính sách cụ thể bị vi phạm. Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo và định hướng về tuân thủ rõ ràng bất cứ khi nào có thể, nên chúng tôi áp dụng các hạn chế được hiệu chuẩn để phân biệt giữa sai sót và vi phạm cố tình.

Ứng dụng

Đối với ứng dụng, chúng tôi có thể thực hiện những hành động sau:

 • Chỉnh sửa hoặc hủy đăng đánh giá.
 • Gỡ bỏ ứng dụng khỏi các giao diện quảng cáo.
 • Gỡ bỏ ứng dụng khỏi cửa hàng của thương nhân.
 • Gỡ bỏ chức năng tạo ứng dụng tùy chỉnh.
 • Thu hồi quyền truy cập của ứng dụng vào API của Shopify.
 • Hạn chế cách ứng dụng hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên Shopify App Store.
 • Tạm thời hoặc vĩnh viễn gỡ bỏ ứng dụng khỏi Shopify App Store và ngăn cài đặt ứng dụng từ Shopify App Store.
 • Tạm ngưng chức năng gửi ứng dụng để đánh giá.

Chủ đề

Đối với chủ đề, chúng tôi có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn gỡ bỏ chủ đề của bạn khỏi Shopify Theme Store và ngăn cài đặt chủ đề từ Shopify Theme Store.

Danh bạ đối tác

Trong Partner Directory, chúng tôi có thể thực hiện những hành động sau:

 • Chỉnh sửa hoặc hủy đăng đánh giá.
 • Tạm thời hoặc vĩnh viễn gỡ bỏ hồ sơ của bạn khỏi Partner Directory.

Các hành động khác Shopify có thể thực hiện

Chúng tôi cũng có thể thực hiện các hành động khác, đó là:

 • Điều chỉnh phần chia sẻ doanh thu về 0 đối với lượt giới thiệu cá nhân.
 • Ngăn bạn liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify nếu bạn có hành vi lăng mạ nhân viên Shopify.
 • Tạm dừng khoản quyết toán đến và đi từ tài khoản Đối tác của bạn.
 • Gỡ bỏ tài khoản Đối tác của bạn khỏi các kênh cộng đồng.
 • Tạm thời hủy kích hoạt tài khoản Đối tác.
 • Chấm dứt Tài khoản đối tác của bạn.

Ảnh hưởng đối với khả năng hiển thị của ứng dụng và Chương trình đối tác

Để đảm bảo thương nhân Shopify có quyền truy cập vào các ứng dụng hữu ích và đáng tin cậy, chúng tôi đánh giá kỹ lưỡng sự tuân thủ của ứng dụng. Nếu ứng dụng không tuân thủ các điều khoản của Shopify, chúng tôi có thể điều chỉnh khả năng hiển thị của ứng dụng đó trên các nền tảng của Shopify. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tạm dừng quảng bá nổi bật cho ứng dụng.

Ngay cả sau khi giải quyết vấn đề, khả năng hiển thị của ứng dụng vẫn có thể bị ảnh hưởng. Vi phạm nghiêm trọng hoặc thường xuyên có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của bạn đối với một số Chương trình đối tác, ví dụ như Built for Shopify.

Thông báo vi phạm

Khi Đối tác không đáp ứng được các điều khoản của Shopify, chúng tôi sẽ thông báo cho họ bằng cách gửi email đến email doanh nghiệp liên kết với tài khoản Đối tác của họ. Hệ thống có thể gửi những email này từ nhiều đội ngũ trong Shopify.

Để gửi thông báo về việc đánh giá tài khoản và nguy cơ xóa bỏ tài khoản, hệ thống sẽ gửi email từ hòm thư legal@legal-mailer.shopify.com. Địa chỉ email này được dùng riêng cho việc trao đổi thông tin pháp lý và không được giám sát chủ động.

Phản hồi mọi yêu cầu bằng cách trả lời trực tiếp email do Shopify gửi, trong đó có chứa một mã số vé duy nhất để tham chiếu.

Để đảm bảo nhận được các thông báo quan trọng từ Shopify, bạn cần duy trì cập nhật email doanh nghiệp trong phần cài đặt Đối tác. Điều này sẽ đảm bảo bạn nhận được thông báo kịp thời và luôn nắm được tình hình về mọi quá trình đánh giá tài khoản hoặc nguy cơ xóa bỏ tài khoản. Tìm hiểu cách cập nhật email doanh nghiệp trong phần cài đặt Đối tác.

Tính bảo mật của việc đánh giá

Shopify hiểu rằng Các đối tác có thể cần thông tin cụ thể về việc điều tra. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật của thương nhân cũng như Đối tác, chúng tôi không thể chia sẻ thông tin cụ thể về việc điều tra trừ khi pháp luật yêu cầu. Chúng tôi trân trọng sự thông cảm của bạn về vấn đề này.

Ảnh hưởng đối với người dùng hiện tại

Nếu ứng dụng bị gỡ bỏ do vi phạm thì thương nhân hiện đã cài đặt ứng dụng đó có thể tiếp tục dùng cho đến ngày gỡ bỏ ứng dụng. Nếu họ chưa gỡ cài đặt ứng dụng trước ngày gỡ bỏ thì Shopify sẽ gỡ cài đặt ứng dụng thay mặt họ.

Chúng tôi thường thông báo trước ít nhất 30 ngày cho thương nhân đã cài đặt ứng dụng cho cửa hàng đang hoạt động. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, một số quá trình gỡ bỏ ứng dụng sẽ có thời gian thông báo ngắn hơn.

Thông báo chấm dứt và hậu quả

Sau khi nhận được thông báo chấm dứt từ đội ngũ Quản lý đối tác của Shopify, bạn sẽ được thông báo về ngày hiệu lực gỡ bỏ ("chấm dứt"). Bạn cần biết những thông tin sau:

 • Nghĩa vụ hỗ trợ: Trong trường hợp gỡ bỏ tài khoản Đối tác, bạn sẽ phải tiếp tục hỗ trợ người dùng ứng dụng bị ảnh hưởng hoặc người dùng tất cả ứng dụng và chủ đề cho đến ngày gỡ bỏ. Điều này bao gồm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật như được nêu trong Thỏa thuận Chương trình đối tác.
 • Chấm dứt tài khoản Đối tác: Vào ngày gỡ bỏ, tài khoản Đối tác của bạn sẽ bị chấm dứt, dẫn đến mất quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Như vậy, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào các tính năng, công cụ và tài nguyên liên quan được cung cấp thông qua tài khoản Đối tác.
 • Hình phạt đối với hành vi không thể chấp nhận: Nếu thông báo chấm dứt được đưa ra do hành vi gian lận hoặc không thể chấp nhận khác, hình phạt bổ sung có thể sẽ áp dụng. Điều này có thể bao gồm việc bị cấm tạo tài khoản Đối tác, ứng dụng hoặc dịch vụ mới trên nền tảng Shopify.

Kháng nghị các hạn chế đối với tài khoản

Nếu tài khoản của bạn bị hạn chế do vi phạm điều khoản thì Shopify sẽ thông báo cho bạn qua email. Nếu bạn cho rằng đã xảy ra lỗi, bạn có thể gửi kháng nghị bằng cách làm theo hướng dẫn trong thông báo. Chúng tôi sẽ cân nhắc thông tin bạn cung cấp và có thể liên hệ để biết thêm chi tiết hoặc yêu cầu thêm tài liệu. Sau đó, Shopify sẽ thông báo cho bạn về kết quả kháng nghị qua email, dù là được phê duyệt hay từ chối.