Câu hỏi thường gặp về Chương trình đối tác của Shopify

Dưới đây là một số câu hỏi mà chúng tôi thường nhận được về Chương trình đối tác của Shopify.

Trên trang này

Chương trình đối tác của Shopify hoạt động như thế nào?

Chương trình Đối tác của Shopify cung cấp cho bạn nhiều cách để tạo ra doanh thu. Ví dụ: Bạn có thể tạo doanh thu bằng cách sau: * Giới thiệu khách hàng đến Chương trình đối tác của Shopify bằng cửa hàng thử nghiệm và nhận hoa hồng định kỳ. * Viết và đăng các ứng dụng hoặc chủ đề Shopify. * Bán ứng dụng hoặc chủ đề theo gói đăng ký hoặc trả phí một lần.

Tham khảo thu nhập của Đối tác của Shopify để biết thêm chi tiết.

Làm thế nào để trở thành Đối tác của Shopify?

Chỉ cần đăng ký tài khoản Đối tác Shopify. Sau khi trở thành Đối tác, bạn sẽ có thể gửi ứng dụng đến Shopify App Store và gửi chủ đề đến Cửa hàng chủ đề Shopify, đồng thời bắt đầu giới thiệu khách hàng đăng ký cửa hàng Shopify trong khuôn khổ liên kết đến Tài khoản đối tác của bạn. Bạn có thể nhận được một phần doanh thu Mà Shopify có được từ mỗi khách hàng mới kể từ ngày họ đăng ký cửa hàng Shopify. Shopify sẽ định kỳ thanh toán cho bạn cho những lượt giới thiệu này, với điều kiện là bạn đã đạt được số dư tối thiểu trong mỗi kỳ quyết toán.

Tôi sẽ được thanh toán như thế nào?

Các khoản thu nhập được tích lũy và thanh toán theo lịch sau:

  • Tất cả các khoản thu nhập tích lũy từ ngày 1 đến ngày 15 hằng tháng sẽ được thanh toán sau 5 ngày làm việc kể từ ngày 15 hằng tháng.
  • Tất cả các khoản thu nhập tích lũy từ ngày 16 đến hết ngày cuối cùng hằng tháng sẽ được thanh toán sau 5 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng hằng tháng.

Tiền thanh toán bạn kiếm được sẽ được gửi đến bạn bằng đồng USD. Mọi khoản tiền bạn được hưởng sẽ được thanh toán hai lần mỗi tháng với điều kiện là số dư của loại hoạt động phải lớn hơn 25 USD. Nếu số dư của bạn ít hơn 25 USD, khoản tiền này sẽ bị giữ lại đến kỳ quyết toán tiếp theo. Nếu bạn quyết định đóng tài khoản Đối tác và có số dư dưới 25 USD tại thời điểm đóng tài khoản thì bạn sẽ không được quyết toán số tiền này.

Thu nhập từ bán hàng và hoạt động giới thiệu được tính riêng. Nghĩa là nếu bạn đạt ngưỡng thu nhập giới thiệu nhưng không đạt ngưỡng thu nhập bán hàng thì thu nhập giới thiệu sẽ được thanh toán và thu nhập bán hàng sẽ tiếp tục tích lũy cho đến khi đạt ngưỡng thu nhập.

Làm thế nào để bàn giao cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng?

Làm theo hướng dẫn bàn giao cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng.

Tại sao tôi không thể cài đặt ứng dụng trong cửa hàng thử nghiệm?

Bạn có thể cài đặt ứng dụng miễn phí trong cửa hàng thử nghiệm. Để cài đặt một ứng dụng trả phí, cửa hàng thử nghiệm phải dùng gói kèm theo thẻ tín dụng trong tài khoản.

Làm thế nào để tôi làm việc trong cửa hàng trực tiếp mà không làm ảnh hưởng đến cửa hàng?

Tùy chọn 1: Làm việc với cửa hàng thử nghiệm

Tải xuống chủ đề từ trang Chủ đề trong cửa hàng trực tiếp, rồi tải chủ đề lên cửa hàng thử nghiệm hiện có. Lúc này, bạn có thể làm việc trên bản sao của chủ đề cửa hàng trực tiếp trong môi trường thử nghiệm.

Khi bạn sẵn sàng ra mắt chủ đề đã cập nhật, tải xuống chủ đề từ cửa hàng thử nghiệm, sau đó tải chủ đề lên cửa hàng trực tiếp để làm chủ đề chính.

Tùy chọn 2: Shopify Theme Kit

Bạn có thể sử dụng Shopify Theme Kit để sửa đổi chủ đề của cửa hàng bằng trình soạn thảo văn bản do bạn chọn trên thiết bị của mình. Khi hoàn tất thay đổi trên thiết bị, bạn có thể tải chủ đề lên cửa hàng.

Shopify hỗ trợ nhiều chủ đề nên bạn có thể sao chép chủ đề trên trang Chủ đề trong trang quản trị Shopify, và chỉnh sửa chủ đề chưa đăng.

Đâu là phương thức tối ưu khi bạn xây dựng cửa hàng cho khách hàng bằng chủ đề bên thứ ba?

Nếu bạn xây dựng cửa hàng dành cho khách hàng và cửa hàng chứa chủ đề bên thứ ba thì bạn cần chuyển chủ đề cho khách hàng. Cách tốt nhất để thực hiện điều này tùy thuộc vào việc chủ đề có cần tùy chỉnh mã khi bạn chuyển cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng hay không:

  • Nếu chủ đề vẫn cần tùy chỉnh mã thì hãy mua chủ đề thay mặt khách hàng, lập hóa đơn cho khách hàng chi phí của chủ đề và bàn giao cửa hàng thử nghiệm để xóa thẻ tín dụng của bạn khỏi tài khoản.

  • Nếu chủ đề không cần tùy chỉnh mã, để nguyên chủ đề ở dạng bản dùng thử miễn phí. Khách hàng không cần thanh toán chủ đề cho đến khi họ muốn đăng chủ đề (hoặc nếu họ muốn tùy chỉnh mã chủ đề). Khách hàng có thể thực hiện việc này sau khi bạn chuyển cửa hàng thử nghiệm.

Nếu bạn dùng thử miễn phí chủ đề, khi nào thì khách hàng phải thanh toán cho chủ đề? Có nhất thiết phải vào thời điểm chuyển nhượng cửa hàng không?

Thương nhân thanh toán cho chủ đề khi họ muốn đăng chủ đề hoặc chỉnh sửa mã. Thương nhân có thể thực hiện điều này sau khi bạn bàn giao cửa hàng thử nghiệm.

Thanh toán ứng dụng hoạt động như thế nào?

Thanh toán ứng dụng được giải thích một cách đầy đủ trong tài liệu Thanh toán ứng dụng.

Nếu khách hàng đăng ký tài khoản dùng thử và nâng cấp, tôi có nhận được tiền cho gói đã nâng cấp không?

Có. Thay đổi về gói sẽ được phản ánh trên Trang quản lý của đối tác. Để biết chi tiết về việc nâng cấp lên Plus, tham khảo thu nhập cho Đối tác của Shopify.

Tôi có thể theo dõi thông tin nào về khách hàng liên kết của mình?

Bạn có thể theo dõi khách hàng liên kết là ai, tổng doanh thu trong thời hạn thanh toán do tất cả khách hàng liên kết mang lại và tổng doanh thu đến hiện tại từ tất cả khách hàng liên kết.

Tại sao tôi không tìm được doanh thu của từng khách hàng?

Chúng tôi không cung cấp số liệu này để tránh vi phạm quyền riêng tư của khách hàng.

Tôi có nhận được bất kỳ công cụ nào để hỗ trợ quảng cáo Shopify đến khách hàng không?

Có. Truy cập vào mục Client Resources (Tài nguyên khách hàng) của trang web để xem sách quảng cáo, tờ rơi và thông tin mà bạn có thể chia sẻ với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại. Chúng tôi cũng cung cấp một số biểu ngữlogo sáng tạo của Shopify để bạn sử dụng, cũng như các gợi ý về cách xây dựng thương hiệu với vai trò Đối tác của Shopify. Chúng tôi gửi bản tin hằng tháng gồm tin tức của Shopify, mẹo quảng cáo Shopify và các thông tin quan trọng khác. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể cung cấp thông tin có giá trị để giúp bạn bán hàng, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Đối tác (/câu hỏi/đối tác).

Có giới hạn cho số tiền mà tôi có thể kiếm được không?

Không. Bạn có thể thu lợi nhuận từ nhiều khách hàng để kiếm nhiều thu nhập nhất có thể trong khả năng quản lý. Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là nếu bạn kiếm được lợi nhuận tức là chúng tôi kiếm được lợi nhuận.

Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu?

Mọi thông tin bạn cần biết về cách kiếm tiền với vai trò Đối tác của Shopify được trình bày trong Thu nhập của Đối tác của Shopify.

Shopify có áp thuế đối với thu nhập của Đối tác không?

Shopify có thể tính thuế cho các khoản phí hoặc trả thuế cho hoa hồng giới thiệu trong một số trường hợp nhất định. Các loại thuế này khác nhau tùy theo địa điểm, loại hoạt động của Đối tác và thông tin thuế bạn cung cấp trong cài đặt tài khoản Đối tác. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thu nhập của Đối tác của Shopify.

Nếu tôi giới thiệu khách hàng đến với Shopify trước khi đăng ký làm Đối tác, tôi có thể thêm những khách hàng này vào Lời giới thiệu không?

Không. Nếu bạn giới thiệu khách hàng trước khi đăng ký làm Đối tác, bạn không thể thêm tài khoản của họ vào Lời giới thiệu.

Tôi có thể kiếm được doanh thu đối với cửa hàng của mình không?

Rất tiếc là không. Việc thu lợi nhuận Đối tác với cửa hàng do chính bạn vận hành toàn bộ hoặc một phần là hành vi gian lận và là cơ sở để bị loại khỏi Chương trình đối tác.

Tôi có thể sử dụng cửa hàng thử nghiệm để quảng cáo dịch vụ của mình không?

Có. Bạn không thể xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào qua cửa hàng thử nghiệm cá nhân, nhưng bạn được phép sử dụng cửa hàng thử nghiệm làm trang web dành cho công chúng để quảng cáo dịch vụ và trưng bày thành quả của mình.

Tôi biết thương nhân do tôi giới thiệu vừa bán được hàng trong một vài tuần qua. Tại sao doanh thu của tôi không tăng theo?

Là Đối tác của Shopify, bạn nhận được hoa hồng dựa trên phí đăng ký của thương nhân. Bạn sẽ tiếp tục nhận được tiền hoa hồng này chừng nào thương nhân còn là khách hàng của Shopify.

Chúng tôi tính hoa hồng của bạn dựa trên hóa đơn do thương nhân thanh toán. Sau khi Shopify gửi hóa đơn đến thương nhân và thương nhân thanh toán, thu nhập của bạn sẽ bắt đầu tích lũy.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn khiếu nại khoản doanh thu đã được thanh toán? Lẽ ra số tiền tôi nhận được phải nhiều hơn/ít hơn.

Đối với mọi khiếu nại về thanh toán, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Đối tác kèm theo toàn bộ thông tin chi tiết về vấn đề. Chúng tôi sẽ xem xét nội dung khiếu nại và cố gắng hết sức để xử lý vấn đề.

Sẽ có thêm các tính năng mới trong hệ thống Đối tác hay không?

Có. Cũng giống như Shopify, chúng tôi đang tiếp tục phát triển tất cả các loại tính năng hữu ích dành cho Chương trình đối tác. Chúng tôi sẽ thường xuyên thông báo cho bạn về những nâng cấp này ngay trước khi ra mắt. Nếu bạn thấy cần thêm bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào vào Chương trình đối tác của Shopify, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Đối tác.

Điều khoản dịch vụ là gì?

Bạn có thể đọc điều khoản dịch vụ tại đây.

Làm thế nào để hủy chương trình sau khi đăng ký?

Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Đối tác.

Khi nào tài khoản đối tác được xem là không hoạt động?

Để duy trì là đối tác đang hoạt động, tổ chức đối tác phải thực hiện thao tác như tạo ứng dụng, đăng nhập vào trang quản lý của đối tác, sử dụng điểm cuối API công khai, gửi khách hàng tiềm năng, thanh toán hóa đơn, nhận quyết toán, tạo cửa hàng thử nghiệm, đăng nhập vào cửa hàng hoặc yêu cầu quyền truy cập dành cho cộng tác viên.

Nếu bạn không thực hiện bất kỳ thao tác nào trong tài khoản trong vòng 2 năm thì tài khoản của bạn sẽ được xem là không hoạt động.

Điều gì sẽ xảy ra với tài khoản đối tác không hoạt động?

Nếu không có người dùng nào trong tổ chức đối tác thực hiện bất kỳ thao tác nào trong tài khoản của bạn trong vòng 2 năm, tài khoản sẽ bị xem là không hoạt động. Sau khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email doanh nghiệp. Nếu bạn không phản hồi bằng cách thực hiện thao tác trong vòng 60 ngày, chúng tôi sẽ tiến hành đóng tài khoản của bạn.

Sau khi đóng, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ đối tác.

Làm thế nào để liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Đối tác?

Bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ đối tác qua Trung tâm trợ giúp của Shopify. Bộ phận hỗ trợ đối tác có thể giúp bạn định hướng các Chương trình đối tác, Trang quản lý của đối tác và phát triển công việc đối tác.

Trang quản lý của đối tác có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ không?

Có. Để tìm hiểu về cách chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng, tham khảo Chọn ngôn ngữ ưu tiên.