Xây dựng thương hiệu Shopify

Nếu muốn thông báo cho khách hàng biết bạn là Đối tác của Shopify, điều đó thật dễ dàng. Đừng quên thêm liên kết dành cho đơn vị liên kết cùng với tất cả biểu ngữ và logo bạn sử dụng: bạn sẽ kiếm được hoa hồng mỗi khi có khách hàng sử dụng liên kết dành cho đơn vị liên kết của bạn để ra mắt cửa hàng.

Nguyên tắc của Shopify về logo và thiết kế

Shopify Partners logo

Tải xuống Logo Đối tác của Shopify hoặc truy cập nguyên tắc về thương hiệu của Shopify để có thêm logo, mẫu màu, phông chữ và ảnh chụp màn hình.

Biểu ngữ Shopify

Thêm một trong những biểu ngữ Shopify dưới đây vào trang web của bạn:

300x250

Shopify: Everything you need to sell online — try it free today
Shopify: Grow your business, create an online shop — try it free today

328x280

Shopify: Everything you need to sell online — try it free today
Shopify: Grow your business, create an online shop — try it free today

728x90

Shopify: Everything you need to sell online — try it free today
Shopify: Grow your business, create an online shop — try it free today

160x600

Shopify: Everything you need to sell online — try it free today
Shopify: Grow your business, create an online shop — try it free today