Xây dựng thương hiệu Shopify

Nếu muốn thông báo cho khách hàng biết bạn là Đối tác của Shopify, điều đó thật dễ dàng. Đừng quên thêm liên kết dành cho đơn vị liên kết cùng với tất cả biểu ngữ và logo bạn sử dụng: bạn sẽ kiếm được hoa hồng mỗi khi có khách hàng sử dụng liên kết dành cho đơn vị liên kết của bạn để ra mắt cửa hàng.

Nguyên tắc của Shopify về logo và thiết kế

Logo Đối tác của Shopify

Tải xuống Logo Đối tác của Shopify hoặc truy cập nguyên tắc về thương hiệu của Shopify để có thêm logo, mẫu màu, phông chữ và ảnh chụp màn hình.

Lưu ý: Khi sử dụng tài sản thương hiệu của chúng tôi, tức là bạn đã chấp nhận Nguyên tắc sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi, cũng như hiểu rằng vi phạm các nguyên tắc này sẽ dẫn đến việc chấm dứt giấy phép và/hoặc quyền sử dụng tài sản thương hiệu của chúng tôi.

Biểu ngữ Shopify

Thêm một trong những biểu ngữ Shopify dưới đây vào trang web của bạn:

300x250

328x280

728x90

160x600

Lưu ý: Không tìm được chính xác những gì bạn đang tìm kiếm tại đây? Liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ đối tác ưu tiên 24/7 của chúng tôi trong Trang quản lý dành cho đối tác.