Câu hỏi thường gặp về các nội dung cập nhật của Thỏa thuận Chương trình đối tác

Vào thứ Năm, ngày 5 tháng 1 năm 2023, Shopify đã gửi bản tóm tắt về các cập nhật sắp tới trong Thỏa thuận Chương trình đối tác (PPA) cùng Giấy phép và Điều khoản sử dụng API của chúng tôi. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, bao gồm các thay đổi nhằm làm rõ trách nhiệm nhanh chóng thực hiện một số hành động của Đối tác trong trường hợp cần thiết để giải quyết các yêu cầu không đạt hoặc các vi phạm điều khoản, cũng như các nội dung cập nhật quan trọng khác.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến những thay đổi này và ảnh hưởng của những thay đổi này đến Đối tác và nhà phát triển.

Tại sao Shopify lại đưa ra các điều khoản mới?

Chúng tôi đang cập nhật Thỏa thuận Chương trình đối tác cũng như Giấy phép và Điều khoản sử dụng API để hỗ trợ sự tăng trưởng của các Đối tác và nhà phát triển của Shopify, đồng thời duy trì tính bảo mật và tính trong sạch của các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên hoặc qua nền tảng của chúng tôi.

Các yêu cầu về thao tác dành cho Đối tác đối với những yêu cầu không đạt hoặc vi phạm chính sách của Cửa hàng ứng dụng

Shopify sẽ thông báo cho Đối tác về các yêu cầu không đạt hoặc vi phạm chính sách của Cửa hàng ứng dụng như thế nào?

Khi Đối tác cần phải thực hiện một số thao tác, trong đó bao gồm các thao tác khác cần thiết để giải quyết vấn đề với ứng dụng hoặc các nền tảng khác có liên quan đến tài khoản Đối tác, Shopify sẽ thông báo cho Đối tác qua nhiều kênh. Những kênh này bao gồm, nhưng không giới hạn ở email doanh nghiệp được liên kết với tài khoản Đối tác của họ. Nếu Đối tác cần khắc phục sự cố nghiêm trọng cho ứng dụng thì Shopify cũng sẽ gửi thông báo đến email khẩn cấp của nhà phát triển.

Những email này sẽ đến từ nhiều đội ngũ của Shopify có chức năng thực thi các yêu cầu trong toàn bộ hệ sinh thái của Shopify. Tất cả email yêu cầu thao tác sẽ làm rõ về quá trình thông báo thay đổi mà Đối tác cần thực hiện và trong khung thời gian nào. Những email này sẽ có dòng chủ đề với từ khóa như "Quan trọng", "Yêu cầu thao tác", "Cấp thiết" hoặc "Thông báo cuối cùng" và lời kêu gọi hành động rõ ràng về cách thức mà Đối tác cần giải quyết yêu cầu đang chờ xử lý từ Shopify.

Điều gì sẽ xảy ra khi các Đối tác không tuân thủ các điều khoản của chúng tôi?

Việc duy trì một trung tâm ứng dụng uy tín và đáng tin cậy là ưu tiên hàng đầu, mỗi ứng dụng và Đối tác trong hệ sinh thái đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao của chúng tôi. Nếu Đối tác không phản hồi các yêu cầu từ Shopify, trong đó bao gồm một những cầu liên quan đến vi phạm điều khoản và điều kiện hoặc việc duy trì sự tuân thủ đối với các yêu cầu của Cửa hàng ứng dụng, thì chúng tôi có thể thực hiện một loạt hành động bao gồm và sẽ dẫn đến quyết định khó khăn: xóa ứng dụng của Đối tác khỏi Cửa hàng ứng dụng Shopify. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cũng cần xóa Đối tác khỏi nền tảng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Câu hỏi thường gặp về Thực thi các chính sách trong Chương trình đối tác của Shopify.

Yêu cầu đối với tích hợp API JS quyền riêng tư của khách hàng

Ứng dụng và chủ đề nào sẽ có thể được tích hợp với API JS quyền riêng tư của khách hàng?

Mọi ứng dụng, chủ đề, phần mở rộng ứng dụng hoặc phần mở rộng chủ đề (gọi chung là "ứng dụng và chủ đề") thu thập sự chấp thuận đối với cookie hoặc chèn cookie vào cửa hàng của thương nhân để tích hợp với API JS quyền riêng tư của khách hàng của Shopify. Ví dụ: Ứng dụng hoặc chủ đề cần sử dụng API để xác định xem có nên hiển thị biểu ngữ cookie hay không, xác định xem cần thu thập sự chấp thuận nào và chuyển sự chấp thuận đã thu thập về bằng API, hoặc sử dụng cookie hoặc đoạn mã theo dõi để theo dõi sự chấp thuận của người dùng để làm dữ liệu cho phân tích và tiếp thị.

Tôi có cần tiến hành thu thập sự chấp thuận đối với tất cả thương nhân sử dụng ứng dụng hoặc chủ đề của tôi không?

Các quy định về quyền riêng tư sẽ khác nhau tùy theo vị trí địa lý. Tuy nhiên, Shopify yêu cầu tất cả ứng dụng và chủ đề phải tuân thủ chính sách mới này, bất kể ứng dụng hoặc chủ đề được phát triển ở đâu hoặc thương nhân sử dụng ứng dụng hoặc chủ đề đó kinh doanh ở đâu.

Cookie cần thiết và cookie không cần thiết khác nhau ở điểm nào?

Cookie cần thiết là cookie bạn buộc phải có thì mới có thể truyền dữ liệu và vận hành trang web. Những cookie này được tự động đưa vào máy tính hoặc thiết bị của người dùng khi họ truy cập vào một trang web hoặc thực hiện một số thao tác.

Cookie không cần thiết là tất cả các loại cookie khác không thuộc định nghĩa về cookie cần thiết.

Yêu cầu về đồng bộ đơn hàng đối với ứng dụng

Tôi nên sử dụng API nào để cập nhật đơn hàng?

API cốt lõi mà nhà phát triển có thể sử dụng để cập nhật đơn hàng là API đơn hàng, API đơn hàng thực hiệnAPI chỉnh sửa đơn hàng. Tuy nhiên, các thay đổi tập trung vào những tài nguyên khác cũng có thể ảnh hưởng đến tài nguyên Order. Bạn nên xem kỹ tất cả các trường hợp khi ứng dụng tương tác với đơn hàng để đảm bảo dữ liệu luôn được tự động đồng bộ với Shopify.

Là một Đối tác, tôi nên xử lý các đơn hàng đã đóng hoặc hoàn tất như thế nào?

Nếu xuất hiện thay đổi đối với trường đơn hàng trong tích hợp thì bạn nên cập nhật dữ liệu tương ứng trong Shopify ngay lập tức, để đảm bảo Shopify và tất cả các hệ thống khác kết nối với đơn hàng đó đều được đồng bộ.

Nếu một đơn hàng bị đóng thì bạn vẫn có thể cập nhật các trường trên đơn hàng đó bằng API chỉnh sửa đơn hàng của Shopify.

Lưu ý rằng bạn không thể cập nhật đơn hàng ở trạng thái Đã lưu trữ trong Shopify, hoặc đơn hàng đã đặt trước ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Nếu tích hợp của tôi có nhiều trường dành riêng cho đơn hàng hơn so với những trường có sẵn trong Shopify thì sao?

Mỗi ứng dụng và dịch vụ đều là duy nhất và có thể có tổ hợp các trường hoặc bộ dữ liệu riêng không ánh xạ trực tiếp tới các trường đơn hàng trong Shopify. Bạn nên đưa ra lựa chọn phù hợp nhất để đảm bảo có sự nhất quán và liền mạch giữa các dữ liệu được đồng bộ với Shopify.

Tôi nên đồng bộ các trường đơn hàng với tần suất như thế nào?

Ứng dụng do đối tác xây dựng sẽ tự động đồng bộ các trường đơn hàng bất kỳ lúc nào thương nhân hoặc hệ thống khác thực hiện thay đổi đối với các trường đơn hàng gốc của Shopify.

Ví dụ: Khách hàng của một thương nhân yêu cầu cập nhật địa chỉ giao hàng cho đơn hàng. Nếu địa chỉ được sửa đổi trong hệ thống của bạn thì ứng dụng sẽ phải cập nhật đơn hàng trong Shopify để phản ánh thay đổi này trước khi tạo quy trình thực hiện đơn hàng.

Ứng dụng của tôi hiện không tự động đồng bộ dữ liệu đơn hàng thì tôi có đang tuân thủ không?

Vì đây là yêu cầu của Giấy phép và Điều khoản sử dụng API Shopify nên bạn cần đảm bảo rằng tích hợp của bạn hiện có đồng bộ dữ liệu đơn hàng trước ngày 6 tháng 2 năm 2023.