Câu hỏi thường gặp về các nội dung cập nhật của Thỏa thuận Chương trình đối tác

Vào thứ Ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022, Shopify đã gửi bản tóm tắt về các cập nhật sắp tới trong Thỏa thuận Chương trình đối tác ("PPA"). Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 8 năm 2022 và lưu ý rằng, tất cả ứng dụng phải được cài đặt hoặc khởi tạo trực tiếp trên hoặc qua các nền tảng Shopify hiện hành, cũng như các cập nhật khác.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến những thay đổi này và ảnh hưởng của những thay đổi này đến đối tác và nhà phát triển.

Tại sao Shopify đưa ra các điều khoản PPA và API mới?

Chúng tôi đang cập nhật PPA để hỗ trợ sự tăng trưởng của các nhà phát triển và Đối tác của Shopify trong khi vẫn duy trì tính bảo mật và tính trong sạch của sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên nền tảng của chúng tôi.

Tại sao Shopify yêu cầu cài đặt hoặc khởi tạo ứng dụng trực tiếp trên hoặc qua các nền tảng Shopify hiện hành?

Khi yêu cầu tất cả ứng dụng phải được cài đặt hoặc khởi tạo trực tiếp trên hoặc qua các nền tảng Shopify hiện hành, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho thương nhân sự tín nhiệm cần thiết để họ đưa ra lựa chọn phù hợp. Tất cả ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và tín nhiệm, kể cả các ứng dụng bên thứ nhất do Shopify xây dựng và sở hữu. Đây là một phần trong sứ mệnh chung to lớn là mang đến cho thương nhân trải nghiệm nhất quán và đáng tin cậy khi tương tác với các ứng dụng trên Shopify.

Tôi có thể phân phối ứng dụng theo những cách nào?

Cửa hàng ứng dụng Shopify: Các ứng dụng được phân phối trên Cửa hàng ứng dụng Shopify còn được gọi là ứng dụng chung. Các ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng có thể được phân phối cho nhiều thương nhân và phải có trang hồ sơ ứng dụng. Bạn có thể chọn niêm yết hoặc không niêm yết trang:

  • Ứng dụng đã niêm yết: Thương nhân có thể cài đặt ứng dụng được niêm yết trên trang hồ sơ ứng dụng có sử dụng URL Cửa hàng ứng dụng Shopify. Ứng dụng được niêm yết cũng hiển thị đầy đủ vì được lập chỉ mục và xuất hiện ở những nơi sau: trang danh mục liên quan, kết quả tìm kiếm trên Cửa hàng ứng dụng Shopify và kết quả của công cụ tìm kiếm bên thứ ba.
  • Ứng dụng chưa niêm yết: Thương nhân phải cài đặt ứng dụng chưa niêm yết trên trang hồ sơ ứng dụng có sử dụng URL Cửa hàng ứng dụng Shopify trực tiếp, ứng dụng sẽ không hiển thị hoặc được lập chỉ mục trên các nền tảng khác.

Liên kết cài đặt cho một thương nhân: Ứng dụng được cài đặt bằng liên kết cài đặt cho một thương nhân còn được gọi là ứng dụng tùy chỉnh. Ứng dụng này được cài đặt trên một cửa hàng Shopify duy nhất bằng liên kết. Đối tác dịch vụ của Shopify Plus có thể cài đặt cùng một ứng dụng tùy chỉnh trong nhiều cửa hàng Plus cho một thương nhân Shopify Plus duy nhất.

Trang quản trị Shopify: Ứng dụng được tạo và cài đặt trong trang quản trị Shopify của một cửa hàng duy nhất còn được gọi là ứng dụng tùy chỉnh. Đối tác dịch vụ của Shopify Plus có thể cài đặt cùng một ứng dụng tùy chỉnh trong nhiều cửa hàng Plus cho một thương nhân Shopify Plus duy nhất.

Các loại ứng dụng sau đã lỗi thời và không thể cài đặt được trên cửa hàng của thương nhân nữa:

  • Ứng dụng không phát hành: Lỗi thời kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2019. Ứng dụng không phát hành là một loại ứng dụng chung mà một hoặc nhiều thương nhân có thể cài đặt và có tất cả chức năng giống như các ứng dụng chung khác. Tuy nhiên, ứng dụng không yêu cầu phê duyệt từ Shopify.

Tìm hiểu thêm về phân phối và loại ứng dụng.

Tôi có bắt buộc phải sử dụng API thanh toán của Shopify và thanh toán phần chia sẻ doanh thu cho tất cả lượt cài đặt ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify (niêm yết hoặc chưa niêm yết) không?

Có, tất cả các ứng dụng được niêm yết hoặc chưa niêm yết trên Cửa hàng ứng dụng Shopify (hay còn gọi là ứng dụng chung) phải sử dụng API thanh toán của Shopify nếu nhà phát triển tạo và tính phí cho thương nhân đối với việc thương nhân sử dụng hoặc cài đặt ứng dụng của nhà phát triển, dù là trên hình thức phí gói đăng ký hàng tháng, chi phí mỗi lần chuyển đổi, chi phí mỗi lượt nhấp chuột, phần trăm hoa hồng hay theo hình thức khác, và thanh toán phần chia sẻ doanh thu. Cả Đối tác và thương nhân sẽ nhận được rất nhiều lợi ích khi sử dụng API thanh toán của chúng tôi.

Tại sao API thanh toán lại quan trọng đối với thương nhân?

API thanh toán mang đến quy trình làm việc an toàn và liền mạch cho thương nhân khi cước phí hiển thị trực tiếp trên hóa đơn Shopify của thương nhân, nghĩa là thương nhân không phải nhập thông tin thanh toán để thanh toán cho ứng dụng. Tất cả các khoản phí của thương nhân sẽ được tổng hợp thành một hóa đơn duy nhất, cho phép thương nhân quản lý chi phí của cửa hàng và theo dõi các dịch vụ mà họ đang thanh toán cùng lúc. Cách làm này hiệu quả, rõ ràng và đơn giản đối với thương nhân.

Tại sao API thanh toán lại quan trọng với Đối tác?

Vì Shopify đã lưu thông tin số thẻ tín dụng của thương nhân để lập hóa đơn hàng tháng nên việc chấp nhận cước phí sử dụng ứng dụng qua giải pháp thanh toán tích hợp của chúng tôi là vô cùng đơn giản.

Là nhà phát triển ứng dụng, bạn không cần phải lo lắng về việc tạo quy trình thanh toán đơn giản nhất hay lưu dữ liệu thẻ tín dụng nữa. Bạn không cần quan tâm đến phí xử lý thẻ tín dụng hoặc chạy theo thương nhân vì thẻ tín dụng của họ bị lỗi. Bạn có thể định cấu hình thanh toán trên Shopify theo nhiều cách để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, từ cước phí một lần đến gói đăng ký và định giá dựa trên mức sử dụng. Điều này cũng giúp gia tăng tỷ lệ chuyển đổi từ bản dùng thử sang bản trả phí, hoặc từ hình thức miễn phí sang trả phí cho mô hình freemium.

Tôi có thể ẩn ứng dụng khỏi giao diện công khai trên Cửa hàng ứng dụng Shopify và các nền tảng khác của Shopify không?

Có. Mặc dù tất cả các ứng dụng được phân phối qua Cửa hàng ứng dụng Shopify (ứng dụng chung) phải có trang hồ sơ ứng dụng, bạn có thể chọn niêm yết hoặc không niêm yết trang đó. Niêm yết ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify là một trong những cách đơn giản nhất để quảng cáo ứng dụng đến thương nhân Shopify, nhưng bạn có thể chọn không niêm yết ứng dụng. Các ứng dụng chưa được niêm yết sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Shopify và bên thứ 3 và sẽ không hiển thị trong các danh mục, nhưng bạn vẫn có thể đưa khách hàng đến URL hồ sơ ứng dụng.

Tại sao Shopify không hỗ trợ các ứng dụng không phát hành?

Để đảm bảo chúng tôi trân trọng niềm tin và bảo mật của thương nhân, chúng tôi yêu cầu tất cả ứng dụng không phát hành phải được đội ngũ đánh giá của Cửa hàng ứng dụng Shopify xem xét. Các yêu cầu đối với ứng dụng được phân phối qua Cửa hàng ứng dụng Shopify (ứng dụng chung) có mục đích là mang đến trải nghiệm tốt nhất trong toàn bộ vòng đời của ứng dụng, bao gồm xây dựng thương hiệu, cài đặt, đào tạo nhập môn, chức năng và chất lượng.

Tôi có một ứng dụng không phát hành, liệu thương nhân hiện tại vẫn có thể cài đặt sử dụng ứng dụng của tôi không?

Thương nhân hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này cho đến năm 2023. Tuy nhiên, bạn phải gửi ứng dụng hiện không phát hành để đánh giá và phê duyệt để bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, thương nhân mới sẽ có thể cài đặt ứng dụng.

Chúng tôi hiểu rằng trong một số trường hợp, cần tốn đáng kể công sức để gửi ứng dụng hiện không phát hành để đánh giá và phê duyệt. Nếu bạn có ứng dụng không phát hành, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo và lịch trình cụ thể mô tả thời điểm ứng dụng phải tuân thủ bản sửa đổi này.

Tôi vẫn có thể sử dụng URL quy trình cài đặt tùy chỉnh cho ứng dụng chung chứ?

Cần thay thế phương thức URL cài đặt tùy chỉnh bằng các lần chuyển hướng qua cửa hàng ứng dụng Shopify. Theo thời gian, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng đường dẫn cài đặt ứng dụng dành cho ứng dụng chung không sử dụng Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Nếu có ứng dụng không phát hành, bạn cần gửi ứng dụng để đánh giá theo lịch trình ban đầu mà chúng tôi gửi cho bạn. Gửi ứng dụng để đánh giá sớm có thể giúp đảm bảo ứng dụng tiếp tục được cài đặt qua Shopify.

Thương nhân hiện tại có cần cài đặt lại ứng dụng không phát hành của tôi sau khi thêm ứng dụng đó vào Cửa hàng ứng dụng Shopify không?

Không, thương nhân sẽ không cần cài đặt lại ứng dụng sau khi ứng dụng được phân phối trên Cửa hàng ứng dụng Shopify, trừ khi bạn gửi một ứng dụng hoàn toàn mới.

Thương nhân hiện tại có cần chấp nhận lại quyền OAuth sau khi thêm ứng dụng vào Cửa hàng ứng dụng Shopify không?

Không, thương nhân sẽ không cần chấp nhận lại quyền OAuth, trừ khi ứng dụng của bạn yêu cầu phạm vi bổ sung trong quá trình gửi ứng dụng.

Chương trình liên kết Shopify mới là gì và tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Chương trình liên kết Shopify có sự tham gia của doanh nhân, giảng viên, người có tầm ảnh hưởng và người sáng tạo nội dung. Họ truyền cảm hứng và hướng dẫn cho đối tượng về hoạt động khởi nghiệp trên Shopify. Ngoài ra còn có những người giới thiệu các đối tượng có chí hướng kinh doanh đến với Shopify. Chương trình miễn phí tham gia, đồng thời cho phép bạn kiếm tiền từ đối tượng và nhận hoa hồng từ mỗi lần giới thiệu thương nhân mới trên Shopify. Là đơn vị liên kết, bạn có thể kiếm được hoa hồng trên mỗi người dùng đăng ký gói trả phí qua liên kết theo dõi dành cho đơn vị liên kết. Tìm hiểu thêm về Chương trình liên kết Shopify.

Để biết thêm chi tiết và câu hỏi thường gặp về Chương trình liên kết Shopify mới và các yêu cầu của Chương trình này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn giới thiệu Impact.

Liệu Thỏa thuận Chương trình đối tác vẫn còn áp dụng cho Đối tác liên kết với Shopify không?

Thỏa thuận Chương trình đối tác (PPA) vẫn sẽ chi phối tất cả hoạt động của Đối tác giới thiệu. Các cá nhân tham gia Chương trình liên kết Shopify do Impact Radius tổ chức không phải Đối tác giới thiệu liên quan đến bất kỳ hoạt động nào diễn ra trong Chương trình liên kết Shopify. Chương trình liên kết Shopify tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng biệt.

Tôi có thể tìm điều khoản và điều kiện mới về Đơn vị liên kết của Shopify ở đâu?

Để xem và chấp nhận trực tuyến Điều khoản của Chương trình tiếp thị liên kết của Shopify, truy cập trang đăng ký Chương trình liên kết Shopify.