Câu hỏi thường gặp về các nội dung cập nhật của Thỏa thuận Chương trình đối tác - Tháng 8 năm 2023

Vào thứ Năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023, Shopify đã gửi bản tóm tắt về các cập nhật sắp tới đối với Thỏa thuận Chương trình đối tác ("PPA") cùng Giấy phép và Điều khoản sử dụng API của chúng tôi. Các cập nhật này sẽ có hiệu lực kể từ thứ Hai, ngày 28 tháng 8 năm 2023 và bao gồm các thay đổi sẽ làm rõ trách nhiệm của Đối tác trong việc đồng bộ hóa trở lại dữ liệu đơn hàng khi lấy bất kỳ loại dữ liệu nào ra khỏi Shopify và hỗ trợ đơn hàng, cũng như các nội dung cập nhật quan trọng khác.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến những thay đổi này và ảnh hưởng của những thay đổi này đến Đối tác và nhà phát triển.

Tại sao Shopify lại đưa ra các điều khoản mới?

Chúng tôi đang cập nhật Thỏa thuận Chương trình đối tác cũng như Giấy phép và Điều khoản sử dụng API để hỗ trợ sự tăng trưởng của các Đối tác và nhà phát triển của Shopify, đồng thời duy trì tính bảo mật và tính trong sạch của các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên hoặc qua nền tảng của chúng tôi.

Yêu cầu thao tác từ Đối tác để đồng bộ dữ liệu đơn hàng

Khi nào tôi cần đồng bộ dữ liệu đơn hàng trở lại trang quản trị Shopify?

Ứng dụng đồng bộ hóa dữ liệu từ Shopify để tạo hỗ trợ đơn hàng trên nền tảng hoặc sàn giao dịch khác bắt buộc phải đồng bộ trở lại tất cả dữ liệu Đơn hàng liên quan và dữ liệu khách hàng hiện hành liên quan đến đơn hàng theo quy định trong Mục 2.2.23 của Giấy phép và Điều khoản sử dụng API.

Nếu ứng dụng của bạn chuyển dữ liệu sang nền tảng khác nhưng không nhằm mục đích hỗ trợ giao dịch cho một đơn hàng thì không bắt buộc đồng bộ dữ liệu đơn hàng về lại trang quản trị Shopify. Để cho rõ ràng, quy định này mở rộng phạm vi áp dụng đến các ứng dụng thực hiện đơn hàng nhưng không hỗ trợ giao dịch cho đơn hàng.

Tôi cần sử dụng API nào để đồng bộ dữ liệu Đơn hàng trở lại?

Bạn sẽ cần sử dụng Orders API để đồng bộ trở lại dữ liệu đơn hàng và dữ liệu người mua. Các thay đổi tập trung vào những tài nguyên khác cũng có thể ảnh hưởng đến tài nguyên Đơn hàng; bạn cần xem xét mọi trường hợp mà ứng dụng tương tác với đơn hàng để đảm bảo dữ liệu phù hợp được tự động đồng bộ hóa với Shopify.

Tôi có cần được thương nhân cho phép để đồng bộ hóa dữ liệu này trở lại Shopify không?

Có, Đối tác phải có được sự chấp thuận hợp lệ thì mới có thể tự mình chuyển dữ liệu thương nhân đã thu thập sang Shopify.

Yêu cầu về chiến dịch từ khóa

Khi nào thì tôi cần thêm "Shopify" làm từ khóa phủ định?

Trong một số trường hợp, chiến dịch quảng cáo sử dụng từ khóa thanh toán theo lượt nhấp hoặc được quảng bá thông qua công cụ tìm kiếm , thì chiến dịch đó có thể chứa các cụm từ khiến bạn vi phạm quy định của Shopify về việc cấm mua từ khóa thanh toán theo lượt nhấp có chứa thương hiệu Shopify. Trong những trường hợp như vậy, bạn cần thêm "Shopify" dưới dạng từ khóa phủ định hoặc bị hạn chế để duy trì tuân thủ Thỏa thuận Chương trình đối tác.

Khi nào thì tôi có thể sử dụng thương hiệu Shopify trong quảng cáo?

Bạn có thể sử dụng thương hiệu Shopify trong quảng cáo nếu đã nhận được sự cho phép bằng văn bản của Shopify trước mỗi lần sử dụng.

Yêu cầu về xác minh và tính toàn vẹn của tài khoản

Tôi có tài khoản nhân viên không có tên pháp lý phù hợp. Tôi nên làm gì?

Hoàn tất các bước sau để thay đổi họ và tên trong tài khoản Shopify của bạn:

  1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.
  2. Trong thanh điều hướng, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.
  3. Chọn Hồ sơ của bạn.
  4. Cập nhật họ và tên để khớp với tên pháp lý hợp lệ của bạn.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Tại sao tôi phải bật tính năng xác thực đa yếu tố cho tài khoản danh tính?

Xác thực đa yếu tố cung cấp quy trình đăng nhập an toàn hơn và tăng cường bảo mật trong trường hợp bất kỳ ai ngoài bạn cố gắng đăng nhập vào trang quản trị Shopify bằng tài khoản của bạn. Shopify đề xuất bạn bật tính năng xác thực đa yếu tố cho tài khoản để làm phương thức bảo mật tối ưu.

Ngừng dùng ứng dụng riêng

Tôi từng có ứng dụng riêng. Thay đổi này có ảnh hưởng đến tôi không?

Mọi ứng dụng từng được tạo dưới dạng ứng dụng riêng đã được tự động chuyển đổi thành ứng dụng tùy chỉnh trên trang quản trị Shopify vào ngày 19 tháng 1 năm 2023. Thay đổi này không ảnh hưởng đến chức năng của ứng dụng và bạn không cần thực hiện thêm thao tác nào.