Veelgestelde vragen over updates aan onze Overeenkomst voor het partnerprogramma - augustus 2023

Op donderdag 27 juli 2023 heeft Shopify een overzicht gestuurd van de aankomende updates van de Overeenkomst voor het Partner-programma en de API-licentie en Gebruiksvoorwaarden. Deze updates worden van kracht op maandag 28 augustus 2023 en omvatten wijzigingen die de verantwoordelijkheid van een Partner verduidelijken om gegevens van backorders te synchroniseren wanneer er gegevens van Shopify worden gehaald en een bestelling faciliteren, evenals andere belangrijke updates.

Hier volgen enkele veelgestelde vragen met betrekking tot deze wijzigingen en hoe deze van invloed zijn op partners en ontwikkelaars.

Waarom introduceert Shopify nieuwe voorwaarden?

We werken onze Overeenkomst voor het partnerprogramma en onze API-licentie en Gebruiksvoorwaarden bij om de groei van Shopify-partners en ontwikkelaars te ondersteunen, terwijl we de veiligheid en integriteit van producten en services die op of via ons platform worden aangeboden, behouden.

Vereiste acties voor Partners om bestelgegevens te synchroniseren

Wanneer is het nodig om bestelgegevens te synchroniseren met het Shopify-beheercentrum?

Het is vereist dat apps waarmee buiten Shopify gegevens worden gesynchroniseerd om een bestelling op een ander platform of andere marktplaats te faciliteren, alle relevante bestelgegevens en de toepasselijke klantgegevens met betrekking tot een bestelling synchroniseren, zoals bepaald in sectie 2.2.23 van de API-licentie en Gebruiksvoorwaarden.

Als via een app gegevens worden overgedragen naar een ander platform voor andere doeleinden dan het faciliteren van een besteltransactie, is het niet vereist om bestelgegevens terug te synchroniseren met het Shopify-beheercentrum. Voor alle duidelijkheid: dit geldt ook voor apps waarmee een bestelling wordt afgehandeld, maar de besteltransactie niet zelf faciliteren.

Welke API's gebruik ik om bestelgegevens terug te synchroniseren?

Gebruik de Orders API om bestel- en kopersgegevens terug te synchroniseren. Mutaties die zich op andere bronnen concentreren, kunnen ook van invloed zijn op de bron voor bestellingen. Controleer alle gevallen waarin je app interactie heeft met bestellingen om er zeker van te zijn dat de juiste gegevens automatisch met Shopify worden gesynchroniseerd.

Heb ik toestemming van de merchant nodig om deze gegevens terug te synchroniseren met Shopify?

Ja, Partners mogen onafhankelijk verzamelde merchantgegevens pas overdragen naar Shopify nadat ze hier effectief toestemming voor hebben verkregen.

Vereisten voor trefwoordcampagne

Wanneer voeg ik 'Shopify' toe als negatief trefwoord?

In bepaalde gevallen kunnen advertentiecampagnes die trefwoorden met een betaling per klik gebruiken of via een zoekmachine worden gepromoot, zinnen bevatten die ertoe leiden dat je in overtreding bent van het verbod van Shopify op het kopen van trefwoorden met een betaling per klik die de Shopify-handelsmerken bevatten. Voeg in dergelijke gevallen 'Shopify' toe als negatief of beperkt trefwoord om te blijven voldoen aan de Partner-programmaovereenkomst.

Wanneer kan ik Shopify-handelsmerken gebruiken in advertenties?

Je kunt de Shopify-handelsmerken gebruiken in advertenties als je van tevoren schriftelijke toestemming hebt gekregen van Shopify.

Accountintegriteit en verificatievereisten

Ik heb medewerkersaccounts zonder de juiste officiële naam. Wat doe ik?

Voltooi de volgende stappen om de voor- en achternaam in je Shopify-account te wijzigen:

  1. Log in bij het partnerdashboard.
  2. Klik in de navigatiebalk op je gebruikersnaam en accountafbeelding.
  3. Selecteer Profiel.
  4. Werk je voor- en achternaam bij zodat ze overeenkomen met je juiste, officiële naam.
  5. Klik op Opslaan.

Waarom zou ik multifactorauthenticatie inschakelen voor identiteitsaccounts?

Multifactorauthenticatie biedt een veiliger aanmeldingsproces en extra beveiliging wanneer iemand anders met jouw account probeert in te loggen bij het Shopify-beheercentrum. Shopify raadt aan om multifactorauthenticatie voor je account in te schakelen als best practice voor beveiliging.

Uitfasering van privé-apps

Ik had vroeger privé-apps. Heeft deze wijziging invloed op mij?

Elke app die eerder als privé-app is aangemaakt, is op 19 januari 2023 automatisch geconverteerd naar een gepersonaliseerde app in het Shopify-beheercentrum. Deze wijziging heeft geen invloed op de functionaliteit van je app en er is geen verdere actie vereist.