Veelgestelde vragen over updates aan onze Overeenkomst voor het partnerprogramma

Op donderdag 5 januari 2023 heeft Shopify een overzicht gestuurd van de aankomende updates van onze Overeenkomst voor het partnerprogramma en onze API-licentie en Gebruiksvoorwaarden.Deze updates treden in werking op 6 februari 2023 en bevatten wijzigingen die de verantwoordelijkheid van een partner verduidelijken om onmiddellijk bepaalde acties te ondernemen, waaronder die welke nodig zijn om tekortkomingen en/of schendingen van onze voorwaarden op te lossen, evenals andere belangrijke updates.

Hier volgen enkele veelgestelde vragen met betrekking tot deze wijzigingen en hoe deze van invloed zijn op partners en ontwikkelaars.

Waarom introduceert Shopify nieuwe voorwaarden?

We werken onze Overeenkomst voor het partnerprogramma en onze API-licentie en Gebruiksvoorwaarden bij om de groei van Shopify-partners en ontwikkelaars te ondersteunen, terwijl we de veiligheid en integriteit van producten en services die op of via ons platform worden aangeboden, behouden.

Vereisten voor Partner-actie als niet aan App Store-vereisten wordt voldaan of bij schendingen van ons beleid

Hoe informeert Shopify Partners die niet aan de App Store-vereisten voldoen of het beleid schenden?

Als een Partner bepaalde acties moet ondernemen, waaronder acties die nodig zijn om een probleem op te lossen met zijn app of andere platformen die gerelateerd zijn aan zijn Partner-account, zal Shopify deze Partner via verschillende kanalen op de hoogte stellen. Deze kanalen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het zakelijke e-mailadres dat aan het Partner-account is gekoppeld. Als een Partner een kritieke reparatie aan een app moet uitvoeren, stuurt Shopify ook een bericht naar het e-mailadres van de ontwikkelaar voor noodgevallen.

Deze e-mails zijn afkomstig van verschillende Shopify-teams die ervoor zorgen dat alle betrokkenen aan de vereisten van ons ecosysteem voldoen. In alle e-mails die een actie vereisen, wordt duidelijk beschreven welke wijziging de Partner moet doorvoeren en in welk tijdsbestek. Deze e-mails hebben een onderwerpregel met trefwoorden, zoals 'Belangrijk', 'Actie vereist', 'Kritiek' of 'Laatste kennisgeving', en bevatten duidelijke calls to action over hoe een Partner een openstaande verzoek van Shopify moet oplossen.

Wat gebeurt er wanneer partners niet aan onze voorwaarden voldoen?

Het onderhouden van een betrouwbare app-marktplaats is een van onze belangrijkste prioriteiten en elke app en Partner in ons ecosysteem moet aan onze hoge standaarden voldoen. Als een Partner niet reageert op verzoeken van Shopify, waaronder verzoeken met betrekking tot een overtreding van onze algemene voorwaarden of het niet voldoen aan de vereisten van de App Store, kunnen we een reeks acties ondernemen. Een van de zwaarste acties die we kunnen ondernemen, is het verwijderen van de app van een Partner uit de Shopify App Store. In sommige gevallen moeten we mogelijk ook een Partner van ons platform verwijderen.

Raadpleeg de veelgestelde vragen over het handhaven van het beleid voor de partnerprogramma's van Shopify voor meer informatie.

Vereisten voor klantprivacy-JS API

Welke apps en thema's moeten integreren met de klantprivacy-JS API?

Alle apps, thema's, app-extensies of thema-extensies (gezamenlijk 'apps en thema's') die toestemmingen voor cookies verzamelen of cookies in webshops van merchants plaatsen, moeten met de klantprivacy-JS API van Shopify integreren. Een app of thema moet de API bijvoorbeeld gebruiken om te bepalen of een cookiebanner moet worden weergegeven of om toestemming te verzamelen en de verzamelde toestemming terug te sturen, of cookies of traceringsscripts gebruiken om de toestemming van de gebruiker voor analytics- en marketinggegevens bij te houden.

Moet ik het verzamelen van toestemmingen implementeren voor alle merchants die mijn app of thema gebruiken?

Privacyregels variëren per land. Shopify vereist echter dat alle apps en thema's aan dit nieuwe beleid voldoen, ongeacht waar de app of het thema is ontwikkeld of waar de merchant die de app of het thema gebruikt, zich bevindt.

Wat is het verschil tussen een essentiële en niet-essentiële cookie?

Essentiële cookies zijn cookies die nodig zijn om gegevensoverdracht mogelijk te maken en een website te laten werken. Deze worden automatisch op de computer of het apparaat van een gebruiker opgeslagen als een website openen of bepaalde acties ondernemen.

Niet-essentiële cookies zijn alle andere soorten cookies die niet onder de definitie van een essentiële cookie vallen.

Vereisten voor het synchroniseren van bestelling voor apps

Welke API's moet ik gebruiken om bestellingen bij te werken?

De belangrijkste API's die ontwikkelaars kunnen gebruiken om bestellingen bij te werken, zijn de bestellingen-API, fulfilmentbestellingen-API en API voor het bewerken van bestellingen. Mutaties die zich op andere bronnen concentreren, kunnen echter ook van invloed zijn op de bron van Order. Je moet alle gevallen controleren waarin je app interactie heeft met bestellingen om er zeker van te zijn dat gegevens automatisch met Shopify worden gesynchroniseerd.

Hoe moet ik als Partner omgaan met bestellingen die zijn gesloten of voltooid?

Als er wijzigingen optreden in een bestelveld in je integratie, moet je de bijbehorende gegevens onmiddellijk bijwerken in Shopify om ervoor te zorgen dat Shopify en alle andere systemen die verbinding maken met die bestelling, gesynchroniseerd zijn.

Als een bestelling is gesloten, kun je de velden van die bestelling nog steeds bijwerken met behulp van de API voor het bewerken van bestellingen van Shopify.

Het is niet mogelijk om bestellingen die de status Gearchiveerd hebben in Shopify of die vóór 1 januari 2019 zijn geplaatst, bij te werken.

Wat moet ik doen als mijn integratie meer specifieke velden voor een bestelling heeft dan wat er beschikbaar is in Shopify?

Elke app en service is uniek en kan over eigen velden of gegevenssets beschikken die niet rechtstreeks naar de bestelvelden in Shopify verwijzen. Ga af op je eigen oordeel om ervoor te zorgen dat er consistentie en continuïteit bestaat tussen de gegevens die met Shopify zijn gesynchroniseerd.

Hoe vaak moet ik bestelvelden synchroniseren?

Door partners gebouwde apps moeten bestelvelden automatisch synchroniseren als er een wijziging is aangebracht door een merchant of een ander systeem in de bestelvelden van Shopify.

Bijvoorbeeld: een klant van een merchant vraagt het bezorgadres voor een bestelling te wijzigen. Als die adreswijziging in je systeem wordt aangebracht, moet je app de bestelling in Shopify bijwerken om deze wijziging op te nemen voordat je een fulfilment aanmaakt.

Mijn app synchroniseert momenteel niet automatisch bestelgegevens, voldoe ik aan de vereisten?

Aangezien dit een vereiste is van onze Shopify API-licentie en gebruiksvoorwaarden, moet je ervoor zorgen dat je integratie bestelgegevens synchroniseert voor 6 februari 2023.