Veelgestelde vragen over de afschaffing van niet-gepubliceerde apps

Een niet-gepubliceerde app was een soort openbare app dat door meerdere merchants kon worden geïnstalleerd. Niet-gepubliceerde apps hadden dezelfde functionaliteit als andere openbare apps, maar hoefden niet te worden beoordeeld en goedgekeurd door Shopify om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Niet-gepubliceerde apps konden vanaf 9 december 2019 al niet meer worden aangemaakt.

Waarom gaat Shopify niet-gepubliceerde apps afschaffen?

In het belang van het vertrouwen en de veiligheid van verkopers, vereisen we dat alle niet-gepubliceerde apps worden beoordeeld door het Shopify App Store-beoordelingsteam en worden bijgewerkt om te voldoen aan de vereisten voor openbare of gepersonaliseerde apps. De app-vereisten voor openbare apps zorgen ervoor dat Shopify-apps de beste ervaring bieden gedurende de hele levenscyclus van de app, onder meer op het gebied van branding, installatie, onboarding, functionaliteit en kwaliteit.

Welke stappen zijn tot nu toe ondernomen?

Voor niet-gepubliceerde apps zonder installaties in actieve winkels is de API-toegang ingetrokken. Als je je app wil testen, kun je een nieuwe app aanmaken om te testen in een development store. Apps in development stores worden weergegeven als merchant-installaties op het partnerdashboard. We werken eraan om deze badge duidelijk te maken.

Niet-gepubliceerde apps die zijn geïnstalleerd in één actieve winkel of meerdere winkels in één organisatie, kun je niet meer installeren. Dien niet-gepubliceerde apps die in actieve winkels in twee of meer organisaties zijn geïnstalleerd, in ter controle of faseer ze uit. Je ontvangt een e-mail op het zakelijke e-mailadres dat aan je account is gekoppeld, met een overzicht van de volgende stappen, inclusief de deadline om je app(s) ter controle in te dienen. Als je vóór die datum niets doet, krijg je 60 dagen van tevoren een melding dat de API-toegang van de app wordt ingetrokken en dat de app uit merchantwinkels wordt verwijderd. Shopify biedt extra ondersteuning om de gevolgen voor Partners en merchants tot een minimum te beperken.

Als je van mening bent dat er een fout is opgetreden of als je andere bezwaren hebt, neem dan rechtstreeks contact op met Shopify Support via het Shopify Partner Dashboard.

Hoeveel tijd krijg ik om mijn app ter beoordeling in te dienen?

Dien apps die in winkels in twee of meer organisaties zijn geïnstalleerd, in ter controle of faseer ze uit. Je ontvangt een e-mail op het zakelijke e-mailadres dat is gekoppeld aan je account met een overzicht van de volgende stappen, inclusief de deadline om je app(s) ter controle in te dienen. Als je vóór die datum niets doet, krijg je 60 dagen van tevoren een melding dat de API-toegang van de app wordt ingetrokken en dat de app uit merchantwinkels wordt verwijderd. Shopify biedt extra ondersteuning om de gevolgen voor Partners en merchants tot een minimum te beperken.

Heeft dit gevolgen voor merchants die mijn app al hebben geïnstalleerd?

Voor merchants die je app al hebben geïnstalleerd, heeft dit niet meteen gevolgen. Voor apps die zijn geïnstalleerd in winkels van twee of meer organisaties en die op de vereiste datum nog niet ter beoordeling zijn ingediend of zijn uitgefaseerd, wordt de API-toegang ingetrokken. Deze apps worden ook uit alle merchantwinkels verwijderd. Shopify zal je minstens 60 dagen voordat de wijzigingen worden doorgevoerd op de hoogte stellen en extra ondersteuning bieden om de gevolgen voor Partners en merchants tot een minimum te beperken.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat er geen onderbrekingen zijn voor merchants die mijn app hebben geïnstalleerd?

Maak een app-vermelding aan en dien je app in ter beoordeling. Je kunt de zichtbaarheid van je openbare app instellen op vermeld of niet-vermeld.

Moeten bestaande merchants actie ondernemen nadat mijn app openbaar is geworden?

Nee, merchants hoeven niet opnieuw OAuth-machtigingen te installeren of te accepteren nadat je app is beoordeeld en goedgekeurd.

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor niet-gepubliceerde apps die ontwikkelaars gebruiken als staging-omgeving?

Bouw niet-gepubliceerde apps die als staging-omgeving worden gebruikt en niet zijn geïnstalleerd in een actieve winkel om tot concept-apps. Lees de best practice voor het testen van je app voor meer informatie.

Moet mijn app vindbaar zijn in de Shopify App Store?

Je kunt er op elk moment voor kiezen om je app 'niet-vermeld' te maken door de zichtbaarheid van je app in de Shopify App Store te wijzigen.

Het beheren van toegang tot je app varieert afhankelijk van het app-type dat je kiest. Je kunt bijvoorbeeld de zichtbaarheid van je openbare app instellen op 'niet-vermeld', zodat bepaalde merchants je app kunnen installeren en dat deze voor anderen niet vindbaar is.

Kan ik mijn eigen app uitfaseren?

Ja, zolang je het proces vóór onze beoordeling hebt gestart. Zie Je apps laten verlopen voor meer informatie over de best practices.

In het dashboard zie ik dat ik installaties voor merchants heb. Waarom is mijn app uitgefaseerd?

Op het partnerdashboard zijn affiliates en testwinkels meegeteld bij de installaties voor merchants. Dit wordt momenteel herzien en in een toekomstige update opgelost. Apps die zijn uitgefaseerd, hadden nul actieve installaties voor merchants.

Welke bronnen zijn beschikbaar voor app-ontwikkelaars om deze transitie te ondersteunen?

De volgende bronnen kunnen je helpen een niet-gepubliceerde app over te zetten naar een gepubliceerde app: