Yayınlanmamış uygulamaların kullanımdan kaldırılması hakkında sıkça sorulan sorular

Yayınlanmamış bir uygulama, bir veya daha fazla satıcı tarafından yüklenebilen, herkese açık bir uygulama türüydü. Yayınlanmamış uygulamalar, diğer herkese açık uygulamalarla aynı işlevlere sahipti ancak kalite ve güvenlik sağlamak için Shopify tarafından incelenmesi ve onaylanması gerekmiyordu. Yayınlanmamış uygulamalar, 9 Aralık 2019'dan beri oluşturulamamaktadır.

Shopify, yayınlanmamış uygulamaları neden kullanımdan kaldırıyor?

Satıcıların güveni ve güvenliği açısından, yayınlanmamış tüm uygulamaların Shopify App Store değerlendirme ekibi tarafından incelenmelerini ve herkese açık veya özel uygulamalara yönelik gereklilikleri karşılayacak şekilde güncellenmelerini gerekli kılıyoruz. Herkese açık uygulama gereklilikleri, Shopify uygulamalarının marka öğeleri, yükleme, ilk katılım, işlevsellik ve kalite dahil olmak üzere, uygulama yaşam döngüsü boyunca en iyi deneyimi sağlamasına yöneliktir.

Şu ana kadar hangi adımlar atıldı?

Yayınlanmamış ve etkin mağazalarda yüklemesi olmayan uygulamaların API erişimi iptal edildi. Uygulamanızı test etmek istemiyorsanız bir geliştirme mağazasında test etmek üzere yeni bir uygulama oluşturabilirsiniz. Geliştirme mağazalarındaki uygulamalar, İş Ortağı Kontrol Paneli'nde satıcı yüklemeleri olarak gösterilir. Bu gösterim şeklini netleştirmeye çalışıyoruz.

Tek bir etkin mağazada veya tek bir kuruluştaki birden fazla mağazada yüklü olan yayınlanmamış uygulamalar bundan sonra yüklenemeyecektir. İki veya daha fazla kuruluşun etkin mağazalarında yüklü olan yayınlanmamış uygulamaların inceleme için gönderilmesi veya kullanımdan kaldırılması gerekir. Hesabınızla ilişkili işletme e-posta adresine, sonraki adımların özetlendiği ve uygulamalarınızı incelemeye göndermek için son tarihi de içeren bir e-posta gönderilecektir. Bu tarihe kadar herhangi bir işlem yapılmazsa uygulamanızın API erişiminin iptal edileceği ve uygulamanızın tüm satıcı mağazalarından kaldırılacağına dair, 60 gün önceden bir bildirim alırsınız . Shopify, bu durumun İş Ortaklarına ve satıcılara etkisini minimuma indirmek için ek destek sağlayacaktır.

Herhangi bir işlemin hata sonucu yapıldığını düşünüyorsanız veya başka endişeleriniz varsa doğrudan Shopify İş Ortağı Kontrol Panelini kullanarak Shopify Destek ekibine ulaşabilirsiniz.

Uygulamamı ne zamana kadar inceleme için göndermem gerekir?

İki veya daha fazla kuruluşun mağazalarına yüklenmiş olan uygulamaların inceleme için gönderilmesi veya kullanımdan kaldırılması gerekir. Hesabınızla ilişkili işletme e-posta adresine, sonraki adımların özetlendiği ve uygulamalarınızı incelemeye göndermek için son tarihi de içeren bir e-posta gönderilecektir. Bu tarihe kadar herhangi bir işlem yapılmazsa uygulamanızın API erişiminin iptal edileceği ve uygulamanızın satıcı mağazalarından kaldırılacağına dair, 60 gün önceden bir bildirim alırsınız . Shopify, bu durumun İş Ortaklarına ve satıcılara etkisini minimuma indirmek için ek destek sağlayacaktır.

Uygulamamı yüklemiş mevcut satıcılar bu durumdan etkilenir mi?

Uygulamanızı yüklemiş olan mevcut satıcılar bu durumdan hemen etkilenmez. Bununla birlikte, iki veya daha fazla kuruluşun mağazalarında yüklü olan ve gerekli kılınan tarihe kadar inceleme için gönderilmemiş veya kullanımdan kaldırılmamış uygulamaların API erişimleri iptal edilecek ve bunlar, tüm satıcı mağazalarından kaldırılacaktır. Değişiklikler yapılmadan en az 60 gün önce size bildirim gönderilecek ve Shopify, bu durumun İş Ortaklarına ve satıcılara etkisini minimuma indirmek için ek destek sağlayacaktır.

Uygulamamı yüklemiş olan satıcıların işlerinin aksamaması için ne yapabilirim?

Bir uygulama listesi ve uygulamanızı inceleme için gönderin. Herkese açık uygulamanızın görünürlüğünü listelenen veya listelenmeyen olarak ayarlayabilirsiniz.

Uygulamam Herkese Açık hale geldikten sonra mevcut satıcıların herhangi bir şey yapması gerekir mi?

Hayır, uygulamanız incelendikten ve onaylandıktan sonra satıcıların uygulamayı yeniden yüklemesi veya OAuth izinlerini yeniden kabul etmesi gerekmez.

Bu değişiklik, geliştiricilerin bir aşamalandırma ortamı olarak kullandığı yayınlanmamış uygulamaları nasıl etkiler?

Etkin bir mağazada yüklü olmayan ve aşamalandırma ortamı olarak kullanılan yayınlanmamış uygulamaların, taslak uygulamalar olarak yeniden oluşturulması gerekir. Daha fazla bilgi için, uygulamanızı test etme ile ilgili en iyi uygulamalara bakın.

Uygulamamın Shopify App Store'da bulunabilir olmasa gerekir mi?

Shopify App Store'da uygulamanızın görünürlüğünü değiştirerek uygulamanızı, dilediğiniz zaman listelenmeyen bir uygulama haline getirebilirsiniz.

Uygulamanıza erişimi kontrol etme yöntemi, seçtiğiniz uygulama türüne göre değişir. Örneğin, seçili satıcıların uygulamayı başkaları tarafından bulunabilir olmadan yüklemesine olanak sağlamak için, herkese açık uygulamanın görünürlüğünü listelenmeyen olarak ayarlayabilirsiniz.

Kendi uygulamamı kullanımdan kaldırabilir miyim?

Evet, süreci incelememizden önce başlattığınız sürece bunu yapabilirsiniz. En iyi uygulama hakkında bilgi edinmek için uygulamalarınızı kullanımdan kaldırma bölümüne bakın.

Kontrol panelimde satıcı yüklemelerim olduğu görünüyor. Uygulamam neden kullanımdan kaldırıldı?

İş Ortağı Kontrol Panelimizdeki satıcı yükleme sayısı, satış ortağı ve test mağazalarını da içerir. Bu durum şu anda gözden geçirilmektedir ve gelecekteki bir güncellemeyle düzeltilecektir. Kullanımdan kaldırılan uygulamalar sıfır etkin satıcı yüklemesine sahiptir.

Uygulama geliştiricilerinin bu geçişi desteklemek üzere kullanabilecekleri kaynaklar nelerdir?

Aşağıdaki kaynaklar, yayınlanmamış bir uygulamadan yayınlanmış uygulamaya geçiş yapmanıza yardımcı olabilir: