Vanliga frågor om borttagande av opublicerade appar

En opublicerad app var en typ av offentlig app som kunde installeras av en eller flera handlare. Opublicerade appar hade samma funktionalitet som andra offentliga appar men det var inte nödvändigt att de granskades och godkändes av Shopify för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Opublicerade appar kan sedan den 9 december 2019 inte skapas.

Varför tar Shopify bort opublicerade appar?

Med intresse för handlarens förtroende och säkerhet kräver vi att alla opublicerade appar granskas av granskningsteamet för Shopifys appbutik och att de uppdateras för att uppfylla kraven för antingen offentliga eller anpassade appar. Krav för offentliga appar säkerställer att Shopify-appar ger bästa möjliga upplevelse i appens livscykel, inklusive varumärkeshantering, installation, introduktion, funktionalitet och kvalitet.

Vilka åtgärder har vidtagits hittills?

Den 18 oktober 2023 började Shopify granska opublicerade appar och vidta följande åtgärder för att säkerställa att handlare fortsätter att ha en säker, enkel och personlig appupplevelse:

  • Appar utan installationer i en aktiv butik får API-åtkomst återkallad. Istället kan du skapa nya appar för testning i utvecklingsbutiker. Testappar i utvecklingsbutiker visas som handlarinstallationer i partner-kontrollpanelen. Vi arbetar på att göra denna märkning mer tydlig. Kontakta Shopify-supporten direkt genom att använda din partner-kontrollpanel om du anser att någon åtgärd har vidtagits av misstag.
  • Appar som är installerade i en aktiv butik eller flera butiker i en enda organisation kan inte längre installeras. Du kommer att bli underrättad under de kommande månaderna om att konvertera opublicerade appar till anpassade appar. Befintliga installationer kommer inte att påverkas.
  • Appar som är installerade i aktiva butiker i två eller fler organisationer måste skickas in för granskning eller avvecklas. Om ingen åtgärd vidtas senast den 15 januari 2024 kommer du att få ett meddelande om att API-åtkomst kommer att tas bort och att apparna kommer att avinstalleras från alla handlarbutiker inom 30 dagar. Shopify kommer ge ytterligare support för att minimera påverkan från partner och handlare.

Kontakta Shopify-supporten direkt genom att använda din Shopify partnerkontrollpanel om du anser att någon åtgärd har vidtagits av misstag eller har ytterligare problem.

Hur länge behöver jag skicka in min app för granskning?

Appar som är installerade i butiker i två eller fler organisationer måste skickas in för granskning eller avvecklas. Om ingen åtgärd vidtas före 15 januari 2024 får du ett meddelande om att appens API-åtkomst upphävs och appen avinstalleras från handlarbutiker om 30 dagar. Shopify kommer att erbjuda ytterligare stöd för att minimera påverkan för partner och handlare.

Kommer befintliga handlare med min installerade app att påverkas?

Befintliga handlare med din app installerad kommer inte omedelbart att påverkas. Appar som är installerade i butiker i två organisationer eller fler och som inte har skickats in för granskning eller avvecklats den 15 januari 2024 kommer dock börja få sin API-åtkomst upphävd och avinstalleras från alla handlarbutiker. Du kommer att meddelas 30 dagar innan några ändringar görs och Shopify ger ytterligare support för att minimera påverkan för partner och handlare.

Vad kan jag göra för att säkerställa att det inte uppstår några avbrott för handlare som har min app installerad?

Skapa en applistning och skicka in din app för granskning. Du kan ställa in synligheten för din offentliga app till listad eller olistad.

Måste befintliga handlare vidta några åtgärder efter det att min app har blivit offentlig?

Nej, handlare behöver inte installera om eller acceptera OAuth-behörigheter igen efter att din app har granskats och godkänts.

Jag har fått ett e-postmeddelande om att min opublicerade app håller på att tas bort, men jag har redan raderat den appen.

Vissa utvecklare kan ha kontaktats om tidigare raderade appar. Ingen ytterligare åtgärd krävs om din app redan har raderats.

Jag fick ett e-postmeddelande om att min opublicerade app inte är kompatibel, men appnamnet är inte listat.

Du kan ha fått ett meddelande som inkluderar Unknown App Name eller Unnamed App. Detta beror på att appen eller apparna i fråga inte hade en titelidentifierare vid det ursprungliga skapandet.

På partner-kontrollpanelen i Appar kan du se vilka appar som inte är publicerade. Kontakta partnersupport om du behöver hjälp med att bekräfta vilka av dina appar som påverkas.

Hur påverkar denna förändring opublicerade appar som utvecklare använder som en iscensättningsmiljö?

Opublicerade appar som används som iscensättningsmiljöer som inte är installerade i en aktiv butik måste byggas om som utkast-appar. Se bästa praxis för att testa din app för mer information.

Är det nödvändigt att min app kan upptäckas i Shopifys appbutik?

Du kan när som helst välja att ta bort din app från listan genom att ändra appens synlighet i Shopifys appbutik.

Kontroll av åtkomsten till din app varierar beroende på vilken apptyp du väljer. Du kan till exempel ställa in synligheten för din offentliga app till olistad, så att utvalda handlare kan installera din app utan att andra kan upptäcka den.

Kan jag avveckla min egen app?

Ja, så länge som detta börjar innan vår granskning. Om du vill ha information om bästa praxis, se hur du använder appar.

Min kontrollpanel visar att jag har installationer för handlare. Varför blir min app inaktuell?

I vår partnerinstrumentpanel räknas affiliate- och testbutiker med i antalet installationer för handlare. Detta granskas för närvarande och kommer att åtgärdas i en framtida uppdatering. Appar som avvecklas har 0 aktiva handlarinstallationer.

Vilka resurser finns tillgängliga för apputvecklare för att stödja denna övergång?

Följande resurser kan hjälpa dig att föra över en opublicerad app till publicerad: