Ofte stillede spørgsmål om udfasning af ikke-udgivne apps

En ikke-udgivet app var en type offentlig app, der kunne installeres af én eller flere shopejere. Ikke-udgivne apps havde samme funktionalitet som andre offentlige apps, men der var intet krav om, at Shopify skulle gennemgå og godkende dem af hensyn til kvalitet og sikkerhed. Ikke-udgivne apps kunne ikke oprettes fra og med den 9. december 2019.

Hvorfor fraråder Shopify ikke-angivne apps?

Af hensyn til shopejerens tillid og sikkerhed kræver vi, at alle ikke-udgivne apps gennemgås af Shopify App Store-gennemgangsteamet og opdateres, så de overholder kravene til enten offentlige eller tilpassede apps. Krav til offentlige apps sikrer, at Shopify-apps giver den bedste oplevelse på tværs af appens livscyklus, herunder branding, installation, registrering, funktionalitet og kvalitet.

Hvilke skridt er der taget indtil videre?

Den 18. oktober 2023 begyndte Shopify at gennemgå ikke-udgivne apps og tage følgende trin for at sikre, at shopejere fortsat har en sikker, enkel og personlig appoplevelse:

  • Apps med nul installationer i en aktiv butik har fået tilbagekaldt deres API-adgang. I stedet kan du oprette nye apps til test i udviklingsbutikker. Testapps i udviklingsbutikker vises som shopejerinstallationer i partnerkontrolpanelet. Vi arbejder på at gøre denne identificering med badge mere tydelig. Hvis du mener, at der er foretaget en fejl, skal du kontakte Shopify Support direkte ved hjælp af dit partnerkontrolpanel.
  • Apps, der er installeret i én aktiv butik eller flere butikker i en enkelt organisation, kan ikke længere installeres. Du får besked i de kommende måneder om, hvordan du konverterer ikke-udgivne apps til tilpassede apps. Eksisterende installationer vil ikke blive påvirket.
  • Apps, der installeres i aktive butikker i to eller flere organisationer, skal indsendes til gennemgang eller udfases. Hvis der ikke foretages en handling inden den 15. januar 2024, vil du modtage en meddelelse om, at API-adgang fjernes, og at apps bliver afinstalleret fra alle shopejerbutikker inden for 30 dage. Shopify giver yderligere support for at minimere påvirkningen på partnere og shopejere.

Hvis du mener, at alle handlinger er foretaget ved en fejl, eller hvis du har yderligere bekymringer, kan du kontakte Shopify Support direkte ved hjælp af dit Shopify-partnerkontrolpanel.

Hvor land tid har jeg til at indsende min app til gennemgang?

Apps, der installeres i butikker i to organisationer eller mere, skal indsendes til gennemgang eller udfases. Hvis der ikke er foretaget en handling senest d. 15. januar 2024, modtager du en 30-dages varsel om, at appens API-adgang tilbagekaldes, og den afinstalleres i shopejerbutikkerne. Shopify giver yderligere support for at minimere påvirkningen på partnere og shopejere.

Vil eksisterende shopejere med min installerede app blive påvirket?

Eksisterende shopejere, der har installeret din app, vil ikke blive påvirket med det samme. Apps, der er installeret i butikker i to organisationer eller mere, og som ikke er blevet sendt til gennemgang eller udfaset senest d. 15. januar 2024, vil dog begynde at få deres API-adgang tilbagekaldt og blive afinstalleret i alle shopejerbutikker. Du får besked 30 dage, inden eventuelle ændringer foretages, og Shopify yder yderligere support for at minimere påvirkningen på partnere og shopejere.

Hvad kan jeg gøre for at sikre, at der ikke sker afbrydelser for shopejere, som har installeret min app?

Opret et appopslag, og send din app til gennemgang. Du kan angive synligheden af din offentlige app til vist eller skjult.

Er der noget, eksisterende shopejere skal gøre, når min app bliver offentlig?

Nej. Shopejere behøver ikke at geninstallere eller acceptere OAuth-tilladelser igen, når din app er blevet gennemgået og godkendt.

Jeg har modtaget en mail om, at min ikke-udgivne app udfases, men jeg har allerede slettet den pågældende app.

Nogle udviklere er muligvis blevet kontaktet om tidligere slettede apps. Du skal ikke gøre noget yderligere, hvis din app allerede er blevet slettet.

Jeg har modtaget en mail om, at min ikke-udgivne app ikke overholder kravene, men appnavnet er ikke angivet.

Du har muligvis modtaget en kommunikation, der omfatter Unknown App Name eller Unnamed App. Dette skyldes, at den eller de pågældende apps ikke havde et titel-id, da de oprindeligt blev oprettet.

I dit partnerkontrolpanel i Apps kan du se, hvilke apps der ikke er udgivet. Hvis du har brug for hjælp til at bekræfte, hvilke af dine apps der påvirkes, skal du kontakte partnersupport.

Hvordan påvirker denne ændring ikke-udgivne apps, som udviklere bruger som et opsætningsmiljø?

Ikke-udgivne apps, der bruges som opsætningsmiljøer, og som ikke er installeret i en aktiv butik, skal udvikles igen som udkast til apps. Få mere at vide i de bedste fremgangsmåder til test af din app.

Skal min app være synlig i Shopify App Store?

Du kan når som helst vælge at gøre din app skjult ved at ændre din apps synlighed i Shopify App Store.

Kontrol af adgangen til din app varierer afhængigt af den apptype, du vælger. Du kan f.eks. angive synligheden af din offentlige app til skjult, så kun udvalgte shopejere kan installere din app, uden at den kan findes af andre.

Kan jeg udfase min egen app?

Ja, så længe dette er startet, før vores gennemgang. Få mere at vide om de bedste fremgangsmåder for udfasning af dine apps.

Mit kontrolpanel viser, at jeg har shopejerinstallationer. Hvorfor udfases min app?

Vores partnerpanel omfatter affiliate- og testbutikker i antallet af shopejerinstallationer. Der arbejdes i øjeblikket på at ændre dette, og det vil blive rettet i en fremtidig opdatering. Apps, der udfases, har nul aktive shopejerinstallationer.

Hvilke ressourcer er tilgængelige for appudviklere, der kan understøtte denne overgang?

Følgende ressourcer kan hjælpe dig med overgangen fra en ikke-udgivet app til udgivet: