Ofte stillede spørgsmål om udfasning af ikke-udgivne apps

En ikke-udgivet app var en type offentlig app, der kunne installeres af én eller flere shopejere. Ikke-udgivne apps havde samme funktionalitet som andre offentlige apps, men der var intet krav om, at Shopify skulle gennemgå og godkende dem af hensyn til kvalitet og sikkerhed. Ikke-udgivne apps kunne ikke oprettes fra og med den 9. december 2019.

Hvorfor fraråder Shopify ikke-angivne apps?

Af hensyn til shopejerens tillid og sikkerhed kræver vi, at alle ikke-udgivne apps gennemgås af Shopify App Store-gennemgangsteamet og opdateres, så de overholder kravene til enten offentlige eller tilpassede apps. Krav til offentlige apps sikrer, at Shopify-apps giver den bedste oplevelse på tværs af appens livscyklus, herunder branding, installation, registrering, funktionalitet og kvalitet.

Hvilke skridt er der taget indtil videre?

Ikke-udgivne apps med nul installationer i aktive butikker har fået tilbagekaldt deres API-adgang. Hvis du vil teste din app, kan du oprette en ny app for at teste den i en udviklingsbutik. Apps i udviklingsbutikker vises som shopejerinstallationer i partnerkontrolpanelet. Vi arbejder på at gøre denne identificering med badge mere tydelig.

Ikke-udgivne apps, der er installeret i én aktiv butik eller i flere butikker i én organisation, kan ikke længere installeres. Ikke-udgivne apps, der er installeret i aktive butikker i to eller flere organisationer skal indsendes til gennemgang eller udfases. Du modtager en mail på den arbejdsrelaterede mailadresse, der er knyttet til din konto. Denne mail indeholder de næste trin, herunder deadlinen for indsendelse af dine apps til gennemgang. Hvis du ikke har foretaget dig noget inden denne dato, modtager du en 60-dages varsel om, at appens API-adgang tilbagekaldes, og dine apps vil blive afinstalleret i shopejerbutikker. Shopify yder yderligere support for at minimere påvirkningen for partnere og shopejere.

Hvis du mener, at alle handlinger er foretaget ved en fejl, eller hvis du har yderligere bekymringer, kan du kontakte Shopify Support direkte ved hjælp af dit Shopify-partnerkontrolpanel.

Hvor lang tid har jeg til at indsende min app til gennemgang?

Apps, der er installeret i butikker i to eller flere organisationer, skal indsendes til gennemgang eller udfases. Du modtager en mail på den arbejdsrelaterede mailadresse, der er knyttet til din konto. Denne mail indeholder de næste trin, herunder deadlinen for indsendelse af dine apps til gennemgang. Hvis du ikke har foretaget dig noget inden denne dato, modtager du en 60-dages varsel om, at appens API-adgang tilbagekaldes, og dine apps vil blive afinstalleret i shopejerbutikker. Shopify yder yderligere support for at minimere påvirkningen for partnere og shopejere.

Vil eksisterende shopejere med min installerede app blive påvirket?

Eksisterende shopejere, der har installeret din app, vil ikke blive påvirket med det samme. Apps, der er installeret i butikker i to organisationer eller mere, og som ikke er blevet sendt til gennemgang eller udfaset inden den påkrævede dato, vil få tilbagekaldt deres API-adgang og blive afinstalleret i alle shopejerbutikker. Du får besked mindst 60 dage inden eventuelle ændringer foretages, og Shopify yder yderligere support for at minimere påvirkningen for partnere og shopejere.

Hvad kan jeg gøre for at sikre, at der ikke sker afbrydelser for shopejere, som har installeret min app?

Opret en appside, og send din app til gennemgang. Du kan angive synligheden for din offentlige app til vist eller skjult.

Er der noget, eksisterende shopejere skal gøre, når min app bliver offentlig?

Nej. Shopejere behøver ikke at geninstallere eller acceptere OAuth-tilladelser igen, når din app er blevet gennemgået og godkendt.

Hvordan påvirker denne ændring ikke-udgivne apps, som udviklere bruger som et opsætningsmiljø?

Ikke-udgivne apps, der bruges som opsætningsmiljøer, og som ikke er installeret i en aktiv butik, skal udvikles igen som udkast til apps. Få mere at vide i de bedste fremgangsmåder for test af din app.

Skal min app være synlig i Shopify App Store?

Du kan når som helst vælge at gøre din app skjult ved at ændre din apps synlighed i Shopify App Store.

Kontrol af adgangen til din app varierer afhængigt af den apptype, du vælger. Du kan f.eks. angive synligheden af din offentlige app til skjult, så kun udvalgte shopejere kan installere din app, uden at den kan findes af andre.

Kan jeg udfase min egen app?

Ja, så længe dette er startet, før vores gennemgang. Få mere at vide om de bedste fremgangsmåder for udfasning af dine apps.

Mit kontrolpanel viser, at jeg har shopejerinstallationer. Hvorfor er min app blevet udfaset?

Vores partnerkontrolpanel inkluderer affiliate- og testbutikker i antallet af shopejerinstallationer. Der arbejdes i øjeblikket på at ændre dette, og det vil blive rettet i en fremtidig opdatering. Apps, der er blevet udfaset, havde nul aktive shopejerinstallationer.

Hvilke ressourcer er tilgængelige for appudviklere, der kan understøtte denne overgang?

Følgende ressourcer kan hjælpe dig med overgangen fra en ikke-udgivet app til udgivet: