Ofte stillede spørgsmål om fjernelse af app og partnerkonto

Når Shopify-shoppartnere bruger apps fra Shopifys økosystem, overlader de kritiske opgaver til udviklere for at drive deres virksomheder. Derfor er det vores højeste prioritet at opretholde en pålidelig og troværdig markedsplads for apps.

Vi er nødt til at sørge for, at alle apps og udviklere opfylder vores høje standarder. Hvis de ikke gør det, er vi nogle gange nødt til at træffe de svære beslutninger om at fjerne en partners app fra Shopify App Store. I nogle tilfælde er vi muligvis også nødt til at fjerne en partner fra vores platform.

Herunder kan du finde nogle af de oftest stillede spørgsmål, som kan hjælpe med at fortælle vores partnere, hvad der sker, når en udvikler ikke overholder vores vilkår og betingelser.

Hvad er de vilkår, som udviklere skal overholde?

Udviklere skal overholde vilkårene i vores Aftale for Partnerprogrammet samt Licens og vilkår for brug for Shopify APIsamt de vilkår, der er indeholdt i disse aftaler.

Alle apps i Shopify App Store skal overholde en liste over krav, før de kan gøres tilgængelige for shopejere, og udviklere skal løbende vedligeholde deres app for at opfylde eventuelle nye krav.

Det forventes, at du som udvikler er bekendt med disse standarder og opfylder dem i alle trin i opbygningen og vedligeholdelsen af din app.

Hvad sker der, når apps ikke overholder vores vilkår?

Hvis en udvikler ikke opfylder vores vilkår og ikke kan udføre de handlinger, der kræves for at løse problemet, fjerner vores Partner Governance-team appen fra Shopify App Store. I tilfælde af problemer med partneren eller mere krænkende overtrædelser kan vores Partner Parter-team bringe partnerkontoen til ophør.

Vi giver udviklere mulighed for at løse problemet, når det er muligt. I tilfælde af mere strenge overtrædelser er det muligvis ikke muligt at finde en løsning.

Når der er truffet en beslutning om at fjerne en app eller en partnerkonto fra vores platform, er beslutningen endelig.

Hvordan kommunikerer Partner Governance?

Hvis en udvikler ikke opfylder vores vilkår, giver vores Partner Governance-team besked til udvikleren ved at sende en besked til den virksomheds-e-mail, der er knyttet til dennes partnerkonto. E-mailen sendes fra legal@legal-mailer.shopify.com. Emnelinjen kan se ud som >>[VIGTIGT] – vedrørende status for din Shopify-partnerkonto<< eller >>[VIGTIGT] Din konto er under gennemgang<<.

legal@legal-mailer.shopify.com er en mailer og overvåges derfor ikke. Besvar billetnummeret direkte for at besvare eventuelle anmodninger.

For at sikre, at du ikke går glip af vigtige meddelelser fra Shopify, skal du altid sikre dig, at den virksomheds-e-mail, der er knyttet til din partnerkonto, er opdateret.Få mere at vide om, hvordan du opdaterer din virksomheds mailadresse i dine partnerindstillinger.

Hvorfor kan Partner Governance ikke dele specifikke detaljer om undersøgelser?

Vi kan desværre ofte ikke dele specifikke detaljer om en overtrædelse uden at bringe en undersøgelse i fare. Vi er klar over, at det kan være en risiko, men vi kan ikke risikere vores shopejere eller vores markedspladsers sikkerhed.

Vil de nuværende brugere få adgang til min app, hvis min app fjernes?

Alle shopejere, der har installeret appen på nuværende tidspunkt, kan bruge appen indtil dens fjernelsesdato. Hvis de ikke har afinstalleret appen inden fjernelsesdatoen, afinstallerer Shopify appen på denne dato.

Shopify giver shopejerne besked i god tid om at afinstallere en app, der skal fjernes. Shopify giver normalt mindst 60 dages forudgående varsel til alle shopejere, der har installeret appen i aktive webshops. Men afhængigt af hvor alvorlig overtrædelsen er, kan nogle af fjernelserne af apps have et kortere varsel.

Hvad sker der, når jeg har modtaget en ophørsmeddelelse?

Partner Governance vil rådgive dig, når fjernelsesdatoen (>>ophørsdatoen<<) er gældende. Når du har modtaget en meddelelse om, at din app eller partnerkonto fjernes fra platformen, og indtil fjernelsesdatoen, er du stadig forpligtet til at understøtte brugere af din berørte app eller, i tilfælde af fjernelse af en partnerkonto, alle dine apps og temaer. Dette omfatter levering af teknisk support som beskrevet i Aftalen for Partnerprogrammet.

Din partnerkonto deaktiveres fra og med fjernelsesdatoen, og du har ikke længere adgang. Hvis du modtager en meddelelse om ophør som følge af svigagtig eller anden uacceptabel adfærd, kan du bl.a. blive forbudt at oprette nye partnerkonti, apps eller tjenester på Shopify-platformen.