Håndhævelse af politikkerne for Shopifys partnerprogram

Vi prioriterer at bevare tillid mellem shopejere og vores partnere i Shopify. Når shopejere bruger apps fra Shopify App Store eller ansætter partnere, stoler de på, at de håndterer kritiske opgaver for deres virksomhed. Vi håndhæver retningslinjer for appudviklere og partnere for at sikre høje standarder og overholdelse af politikker. Hvis en partner eller en app ikke opfylder disse standarder, kan vi træffe foranstaltninger for at beskytte Shopify-shopejerne.

Partnerprogramaftale og krav

Som partner er det vigtigt at have en forståelse af partnerprogramaftalen og de tilknyttede krav. Betegnelsen "Partner" omfatter henvisningspartnere, udviklere, temapartnere, Plus-partnere og andre partnere, der er beskrevet i aftalen. Alle partnere skal overholde vilkårene i partnerprogramaftalen, Licens og servicevilkår for Shopify API, Politik for acceptabel brug og eventuelle yderligere vilkår, der er indarbejdet som reference.

Som app-udvikler skal du opfylde app-kravene, før du kan udgive en app i Shopify App Store. Det er partnerens ansvar løbende at vedligeholde sine apps, så de opfylder de nye krav, der måtte opstå. Udviklere forventes at lære og overholde disse standarder gennem hele processen med at bygge og vedligeholde deres apps. Hvis du ikke opfylder disse krav, betragtes det som en overtrædelse af partnerprogramaftalen og kan resultere i begrænsninger i din brug af Shopifys tjenester.

Tiltag i forbindelse med overtrædelser

Når en partner eller app overtræder Shopifys vilkår, tager vi passende skridt til at løse problemet. Handlingerne varierer afhængigt af den specifikke politik, der er blevet overtrådt. Vores mål er at give uddannelse og en klar vej til overholdelse, hvor det er muligt, så vi anvender restriktioner, der er kalibreret til at adskille fejl fra bevidste overtrædelser.

Apps

For apps kan vi foretage følgende handlinger:

 • Redigere eller annullere udgivelsen af anmeldelser.
 • Fjern din app fra kampagneflader.
 • Fjerne din app fra en shopejers butik.
 • Fjerne din mulighed for at oprette tilpassede apps.
 • Tilbagekalde din apps adgang til Shopifys API'er.
 • Begrænse, hvordan din app vises i søgeresultater i Shopify App Store.
 • Fjerne din app midlertidigt eller permanent fra Shopify App Store, og blokere din app fra at blive installeret i Shopify App Store.
 • Midlertidigt suspendere din mulighed for at sende apps til gennemgang.

Temaer

For temaer kan vi midlertidigt eller permanent fjerne dit tema fra Shopify Theme Store og blokere dit tema fra at blive installeret fra Shopify Theme Store.

Partner Directory

I Partner Directory kan vi foretage følgende handlinger:

 • Redigere eller annullere udgivelsen af anmeldelser.
 • Fjerne din profil midlertidigt eller permanent fra Partner Directory.

Andre handlinger, som Shopify kan udføre

Vi kan også udføre følgende andre handlinger:

 • Justere indtægtsandelen til nul for individuelle henvisninger.
 • Bloker dig fra at kontakte Shopify Support, hvis du er voldelig over for Shopify-medarbejdere.
 • Sætte udbetalinger på pause til og fra din partnerkonto.
 • Fjerne din partnerkonto fra fællesskabskanaler.
 • Deaktivere din partnerkonto midlertidigt.
 • Bring din partnerkonto til ophør.

Indvirkning på appens synlighed og partnerprogrammer

For at sikre, at Shopify-shopejere har adgang til nyttige og troværdige apps, vurderer vi nøje, om appen overholder reglerne. Hvis en app ikke overholder Shopifys vilkår, kan vi justere dens synlighed på Shopifys flader. I nogle tilfælde kan vi sætte promoveringen af en app på pause.

Selv efter at problemet er løst, kan synligheden af en app stadig blive påvirket. Alvorlige eller hyppige overtrædelser kan påvirke din berettigelse til visse partnerprogrammer, såsom Built for Shopify.

Kommunikation af overtrædelser

Når en partner ikke overholder Shopifys vilkår, giver vi dem besked ved at sende dem en mail til den virksomhedsmail, der er knyttet til deres partnerkonto. Disse mails kan komme fra forskellige teams i Shopify.

For at kommunikere meddelelser om kontogennemgang og potentiel fjernelse vil mailen blive sendt fra legal@legal-mailer.shopify.com. Denne mailadresse er specifikt beregnet til juridisk kommunikation og overvåges ikke aktivt.

Svar på eventuelle anmodninger ved at svare direkte på den mail, som Shopify har sendt, og som vil indeholde et unikt sagsnummer til reference.

For at sikre, at du modtager vigtige meddelelser fra Shopify, er det vigtigt at holde din virksomheds mail opdateret i dine partnerindstillinger. Dette sikrer, at du modtager rettidige meddelelser og holder dig informeret om eventuelle kontoanmeldelser eller potentielle flytninger. Få mere at vide om, hvordan du opdaterer din virksomheds mailadresse i dine partnerindstillinger.

Fortrolighed i anmeldelser

Shopify forstår, at partnere kan ønske specifikke detaljer om en undersøgelse. Men for at beskytte vores forhandleres og partneres privatliv og sikkerhed kan vi ikke dele specifikke oplysninger om en undersøgelse, medmindre det er påkrævet ved lov. Vi sætter pris på din forståelse i denne sag.

Indvirkning på nuværende brugere

Hvis en app fjernes på grund af en overtrædelse, kan de shopejere, der i øjeblikket har appen installeret, fortsætte med at bruge den indtil fjernelsesdatoen. Hvis de ikke har afinstalleret appen inden fjernelsesdatoen, vil Shopify afinstallere den på deres vegne.

Vi giver typisk mindst 30 dages varsel til shopejere med appen installeret i live-butikker. Men afhængigt af, hvor alvorlig overtrædelsen er, kan nogle app-fjernelser have en kortere opsigelsesperiode.

Meddelelse om opsigelse og konsekvenser

Når du har modtaget en opsigelse fra Shopify Partner Governance-teamet, vil du blive informeret om ikrafttrædelsesdatoen for fjernelsen ("opsigelsen"). Her er, hvad du skal vide:

 • Supportforpligtelser: Hvis det er en fjernelse af en partnerkonto, skal du indtil fjernelsesdatoen fortsætte med at yde support til brugere af din berørte app eller alle dine apps og temaer. Dette omfatter teknisk support som beskrevet i aftalen for partnerprogrammet.
 • Opsigelse af partnerkonto: På fjernelsesdatoen vil din partnerkonto blive opsagt, hvilket resulterer i tab af adgang til din konto. Det betyder, at du ikke længere har adgang til tilknyttede funktioner, værktøjer og ressourcer, der leveres via din partnerkonto.
 • Sanktioner for uacceptabel adfærd: Hvis opsigelsen er et resultat af svigagtig eller anden uacceptabel adfærd, kan der gælde yderligere sanktioner. Dette kan omfatte forbud mod at oprette nye partnerkonti, apps eller tjenester på Shopify-platformen.

Klager over kontobegrænsninger

Hvis din konto er begrænset på grund af en overtrædelse af vilkårene, giver Shopify dig besked via mail. Hvis du mener, at der er sket en fejl, kan du appellere denne beslutning ved at følge vejledningen i meddelelsen. Vi overvejer de oplysninger, du har angivet, og kan kontakte dig for at få yderligere oplysninger eller dokumentation. Shopify giver dig derefter besked om resultatet af din klage via mail, uanset om den er godkendt eller afvist.