Handhaving van het Beleid voor het Shopify-partnerprogramma

Wanneer Shopify-merchants apps uit het Shopify-ecosysteem gebruiken, vertrouwen ze kritieke taken bij het runnen van hun bedrijf toe aan ontwikkelaars. Daarom is het een van de belangrijkste prioriteiten om een betrouwbare app-marktplaats te onderhouden.

Het is de verantwoordelijkheid van Shopify om ervoor te zorgen dat elke app en elke ontwikkelaar aan hoge standaarden voldoet. Waar mogelijk biedt Shopify trainingen en een duidelijk traject voor naleving die door Partners en apps kunnen worden gebruikt. Soms moet Shopify echter actie ondernemen om een bestaand risico in het Shopify-ecosysteem te beperken. Als een Partner of app niet aan deze standaarden kan voldoen, moet Shopify soms de moeilijke beslissing nemen om de app van een partner uit de Shopify App Store te verwijderen. In sommige gevallen moet Shopify mogelijk ook een Partner van het Shopify-platform verwijderen.

Op deze pagina vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen van onze Partners om hen te informeren over wat er gebeurt wanneer een ontwikkelaar zich niet aan de voorwaarden van Shopify houdt.

Welke Shopify-voorwaarden gelden voor ontwikkelaars?

Voor ontwikkelaars gelden de voorwaarden van onze Overeenkomst voor het Partner-programma en de Shopify API-licentie en -gebruiksvoorwaarden, alsook de voorwaarden waar in deze overeenkomsten naar wordt verwezen.

Elke app in de Shopify App Store wordt pas beschikbaar gesteld aan merchants als deze aan een lijst met vereisten voldoet. Het is aan de ontwikkelaars om hun app continu te onderhouden om aan eventuele nieuwe vereisten te voldoen.

Als ontwikkelaar verwachten we dat je bekend bent met deze standaarden en dat je er bij elke stap van de bouw en het onderhoud van de app aan voldoet. Als je niet aan deze vereisten voldoet, ben je in overtreding van onze voorwaarden, wat ertoe kan leiden dat diensten worden beperkt.

Wat gebeurt er wanneer apps niet aan de Shopify-voorwaarden voldoen?

Als een ontwikkelaar de voorwaarden van Shopify door zijn of haar gedrag overtreedt, behoudt Shopify zich het recht voor maatregelen te nemen die het nodig acht, met inbegrip van het recht om het volgende te doen:

  • De app uit de Shopify App Store verwijderen.
  • De app uit promotionele ruimten verwijderen.
  • Het Partner-account beëindigen.

Shopify geeft ontwikkelaars waar mogelijk de kans om het probleem op te lossen. Bij zwaardere overtredingen is een oplossing echter misschien niet mogelijk.

Wanneer er is besloten om een app of een Partner-account van het Shopify-platform te verwijderen, is de beslissing definitief.

Waarom wordt mijn app niet meer gepromoot in Shopify-ruimten?

Het is de bedoeling dat apps die aan Shopify-merchants worden aanbevolen nuttig en betrouwbaar zijn. Als je de voorwaarden van Shopify niet naleeft, behoudt Shopify zich het recht voor bepaalde noodzakelijke maatregelen te nemen, waaronder het wijzigen van de zichtbaarheid van een app en de promotie in Shopify-ruimten. In sommige gevallen kan Shopify beslissen de uitgelichte promotie van een app te pauzeren.

Wanneer een probleem is opgelost, is het mogelijk dat de zichtbaarheid en promotiemogelijkheden van een app nog steeds gepauzeerd zijn, afhankelijk van de ernst en frequentie van het probleem. Als gevolg hiervan kan het zijn dat je niet meer in aanmerking komt voor bepaalde Partner-programma's van Shopify, zoals Built for Shopify. Zo kunnen wij waarborgen dat alleen hoogwaardige en vertrouwde apps worden aanbevolen aan Shopify-merchants.

Hoe communiceert Shopify over overtredingen?

Wanneer een ontwikkelaar niet aan de voorwaarden van Shopify voldoet, zal Shopify de ontwikkelaar op de hoogte stellen door een bericht te sturen naar het zakelijke e-mailadres dat is gekoppeld aan hun Partner-account. Deze e-mails kunnen vanuit verschillende teams binnen Shopify worden verzonden.

Mededelingen over de beoordeling en eventuele verwijdering van je account ontvang je in een e-mail van de mailer legal@legal-mailer.shopify.com. De onderwerpregel van een dergelijke e-mail kan bijvoorbeeld luiden: 'Belangrijk - Betreft de status van je Shopify Partner-account' of 'Belangrijk - Je account wordt onderzocht'.

Aangezien legal@legal-mailer.shopify.com een mailer is, wordt deze niet gemonitord. Als je op vragen wilt reageren, beantwoord dan rechtstreeks de e-mail die door Shopify is verzonden waarin een ticketnummer wordt vermeld.

Zorg er altijd voor dat het zakelijke e-mailadres dat is gekoppeld aan je Partner-account actueel is, zodat je geen belangrijke berichten van Shopify mist. Meer informatie over het bijwerken van je zakelijke e-mailadres in de Partnerinstellingen.

Waarom kan het Shopify Partner Governance-team geen specifieke details over onderzoeken delen?

Helaas kan Shopify vaak geen specifieke gegevens van een overtreding delen zonder het onderzoek in gevaar te brengen. We begrijpen dat dit frustrerend kan zijn, maar we mogen de veiligheid van de merchants of Shopify-marktplaatsen niet in gevaar brengen.

Als mijn app wordt verwijderd, welke gevolgen heeft dit dan voor de huidige gebruikers?

Alle Merchants die de app momenteel hebben geïnstalleerd, kunnen de app gebruiken tot de verwijderingsdatum. Als ze de app nog niet hebben verwijderd op de verwijderingsdatum, doet Shopify dit.

Shopify geeft merchants ruimschoots de tijd om een app te verwijderen die voor verwijdering gepland staat. Gewoonlijk geeft Shopify ten minste 60 dagen van tevoren een kennisgeving aan alle merchants die de app in livewinkels hebben geïnstalleerd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de termijn van kennisgeving voor sommige app-verwijderingen korter zijn.

Wat gebeurt er nadat ik een bericht van beëindiging heb ontvangen?

Het Shopify Partner Governance-team zal je laten weten op welke datum de verwijdering ('beëindiging') ingaat. Nadat je een melding hebt ontvangen dat je app of Partner-account van het platform wordt verwijderd, ben je er tot aan de verwijderingsdatum nog steeds toe verplicht gebruikers van de betreffende app, of, indien een Partner-account wordt verwijderd, gebruikers van al je apps en thema's te ondersteunen. Dit houdt in het bieden van technische ondersteuning, zoals beschreven in de Overeenkomst voor het Partner-programma.

Je Partner-account wordt op de datum van verwijdering beëindigd en vanaf dat moment heb je geen toegang meer tot je account. Als je een bericht van beëindiging hebt ontvangen als gevolg van frauduleus of ander onaanvaardbaar gedrag, kunnen we je, naast andere sancties, verbieden om nieuwe Partner-accounts, apps of services aan te maken op het Shopify-platform.