Handhaving van het Beleid voor het Shopify-partnerprogramma

Bij Shopify geven we prioriteit aan het behoud van het vertrouwen tussen merchants en Partners. Wanneer merchants apps uit de Shopify App Store gebruiken of Partners inhuren, vertrouwen zij op hen om kritieke taken voor hun bedrijf af te handelen. We handhaven richtlijnen voor app-ontwikkelaars en Partners om hoge standaarden en naleving van het beleid te waarborgen. Als een Partner of app niet aan deze standaarden voldoet, kunnen we corrigerende maatregelen ondernemen om Shopify-merchants te beschermen.

Overeenkomst voor het partnerprogramma en vereisten

Als Partner is het belangrijk dat je de Overeenkomst voor het partnerprogramma en de bijbehorende vereisten begrijpt. De term 'Partner' omvat referralpartners, ontwikkelaars, themapartners, Plus-partners en andere partners die in de overeenkomst worden beschreven. Voor alle Partners gelden de voorwaarden van de Overeenkomst voor het partnerprogramma, de Shopify API-licentie en -gebruiksvoorwaarden, het Beleid voor aanvaardbaar gebruik en eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar wordt verwezen.

App-ontwikkelaars kunnen een app pas publiceren in de Shopify App Store als ze voldoen aan de app-vereisten. Het is de verantwoordelijkheid van een Partner om apps te onderhouden zodat ze voldoen aan eventuele nieuwe vereisten. Van ontwikkelaars wordt verwacht dat ze weten wat deze standaarden zijn en zich eraan houden gedurende het hele proces van het bouwen en onderhouden van apps. Als je niet aan deze vereisten voldoet, ben je in overtreding van de Overeenkomst voor het partnerprogramma en kan dit leiden tot beperkingen voor het gebruik van de diensten van Shopify.

Acties die worden ondernomen bij overtredingen

Wanneer een Partner of app de voorwaarden van Shopify schendt, ondernemen we de juiste acties om het probleem aan te pakken. De acties variëren afhankelijk van het specifieke beleid dat is geschonden. De doelstelling is om waar mogelijk voorlichting en een duidelijk pad naar naleving te bieden, dus we passen beperkingen toe die zijn afgestemd op het scheiden van fouten en opzettelijke overtredingen.

Apps

Voor apps kunnen we de volgende acties ondernemen:

 • Recensies bewerken of verwijderen.
 • De app uit promotionele ruimten verwijderen.
 • De app uit de winkel van een merchant verwijderen.
 • De mogelijkheid verwijderen om gepersonaliseerde apps te maken.
 • De toegang van een app tot de API's van Shopify intrekken .
 • Beperken hoe een app wordt weergegeven in zoekresultaten in de Shopify App Store.
 • Een app tijdelijk of permanent uit de Shopify App Store verwijderen en installatie van de app vanuit de Shopify App Store blokkeren.
 • De mogelijkheid om apps ter beoordeling in te dienen, tijdelijk opschorten.

Thema's

We kunnen een thema tijdelijk of permanent verwijderen uit de Shopify Theme Store en de installatie van het thema vanuit de Shopify Theme Store blokkeren.

Partnermap

In de Partner Directory kunnen we de volgende acties ondernemen:

 • Recensies bewerken of verwijderen.
 • Je profiel tijdelijk of permanent verwijderen uit de Partner Directory.

Andere acties die Shopify kan ondernemen

We kunnen ook de volgende andere acties ondernemen:

 • Het omzetdeel aanpassen naar nul voor individuele referrals.
 • Blokkeren dat je contact opneemt met Shopify Support als je grof bent tegen Shopify-medewerkers.
 • Uitbetalingen van en naar je partneraccount pauzeren.
 • Je partneraccount verwijderen uit communitykanalen.
 • Je partneraccount tijdelijk deactiveren.
 • Je partneraccount beëindigen.

Impact op de zichtbaarheid van apps en partnerprogramma's

We evalueren de naleving van apps zorgvuldig zodat Shopify-merchants toegang hebben tot handige en betrouwbare apps. Als een app niet voldoet aan de voorwaarden van Shopify, kunnen we de zichtbaarheid op Shopify-oppervlakken aanpassen. In sommige gevallen kunnen we de uitgelichte promotie van een app pauzeren.

Zelfs nadat je het probleem hebt opgelost, kan de zichtbaarheid van een app nog steeds worden beïnvloed. Zware of veel voorkomende overtredingen kunnen een impact hebben op je geschiktheid voor bepaalde partnerprogramma's, zoals Built for Shopify.

Communicatie van overtredingen

Wanneer een Partner niet aan de voorwaarden van Shopify voldoet, stellen we diegene op de hoogte door een e-mail te sturen naar het zakelijke e-mailadres dat is gekoppeld aan hun partneraccount. Deze e-mails kunnen afkomstig zijn vanuit verschillende teams binnen Shopify.

Bij communicatie over accountbeoordeling en potentiële accountverwijdering, wordt de e-mail verzonden door de mailer legal@legal-mailer.shopify.com. Dit e-mailadres is specifiek bedoeld voor juridische communicatie en wordt niet actief gecontroleerd.

Reageer op aanvragen door rechtstreeks te antwoorden op de e-mail die door Shopify is verzonden. Deze bevat een uniek ticketnummer ter referentie.

Het is belangrijk om je zakelijke e-mailadres up-to-date te houden in je partnerinstellingen, zodat je belangrijke berichten van Shopify ontvangt. Zo ontvang je tijdig meldingen en blijf je op de hoogte van eventuele accountbeoordelingen of potentiële verwijderingen. Hier vind je meer informatie over het bijwerken van je zakelijke e-mailadres in de partnerinstellingen.

Vertrouwelijkheid van beoordelingen

Shopify begrijpt dat Partners mogelijk specifieke gegevens van een onderzoek willen. We kunnen echter geen specifieke informatie over een onderzoek delen, tenzij wettelijk vereist. Dit om de privacy en veiligheid van merchants en Partners te beschermen. We waarderen je begrip.

Impact op huidige gebruikers

Als een app wordt verwijderd vanwege een overtreding, kunnen merchants die de app momenteel hebben geïnstalleerd deze blijven gebruiken tot de verwijderingsdatum. Als ze de app nog niet hebben verwijderd op de verwijderingsdatum, doet Shopify dit in hun plaats.

We geven gewoonlijk ten minste 30 dagen van tevoren kennisgeving aan merchants die de app in livewinkels hebben geïnstalleerd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de termijn van kennisgeving voor sommige app-verwijderingen korter zijn.

Kennisgeving van beëindiging en gevolgen

Nadat je een bericht van beëindiging hebt ontvangen van het Shopify-partnerbeheerteam, word je op de hoogte gebracht van de ingangsdatum van verwijdering ('beëindiging'). Dit moet je weten:

 • Ondersteuningsverplichtingen: Als het een verwijdering van een partneraccount is, ben je er tot aan de verwijderingsdatum toe verplicht om door te gaan met het ondersteunen van gebruikers van de betreffende app of al je apps en thema's. Dit omvat het bieden van technische ondersteuning, zoals beschreven in de Overeenkomst voor het partnerprogramma.
 • Beëindiging partneraccount: Je partneraccount wordt op de datum van verwijdering beëindigd, hetgeen resulteert in het verlies van toegang tot je account. Dit betekent dat je geen toegang meer hebt tot de bijbehorende functies, tools en bronnen die worden verstrekt via je partneraccount.
 • Sancties voor onaanvaardbaar gedrag: Als het bericht van beëindiging een gevolg is van frauduleus of ander onaanvaardbaar gedrag, kunnen er extra sancties van toepassing zijn. Dit kan inhouden dat we je verbieden om nieuwe partneraccounts, apps of services aan te maken op het Shopify-platform.

Bezwaar maken tegen accountbeperkingen

Als je account is beperkt vanwege een schending van de voorwaarden, stelt Shopify je hiervan op de hoogte via e-mail. Als je denkt dat er een fout is gemaakt, kun je een bezwaar indienen door de instructies in de kennisgeving te volgen. We nemen de informatie die je verstrekt in overweging en kunnen contact met je opnemen voor aanvullende gegevens of documentatie. Shopify laat je vervolgens per e-mail weten wat de uitkomst van je bezwaar is, of dit nu is goedgekeurd of afgewezen.