Handhaving van het Beleid voor het Shopify-partnerprogramma

Wanneer Shopify-merchants apps uit het Shopify-ecosysteem gebruiken, vertrouwen ze kritieke taken bij het runnen van hun bedrijf toe aan ontwikkelaars. Daarom is het een van de belangrijkste prioriteiten om een betrouwbare app-marktplaats te onderhouden.

We moeten ervoor zorgen dat elke app en ontwikkelaar aan onze hoge standaarden voldoet. Waar mogelijk bieden we trainingen en een duidelijk traject voor naleving die door Partners en apps kunnen worden gebruikt. Soms moet ons team echter actie ondernemen om het huidige risico in ons ecosysteem te verminderen. Als een Partner of app niet aan deze standaarden kan voldoen, moeten we soms de moeilijke beslissing nemen om de app van een partner uit de Shopify App Store te verwijderen. In sommige gevallen moeten we mogelijk ook een Partner van ons platform verwijderen.

Hieronder staan enkele veelgestelde vragen om onze Partners te informeren over wat er gebeurt wanneer een ontwikkelaar zich niet aan onze algemene voorwaarden houdt.

Welke voorwaarden gelden voor ontwikkelaars?

Voor ontwikkelaars gelden de voorwaarden van onze Overeenkomst voor het partnerprogramma en de Shopify API-licentie en -gebruiksvoorwaarden, alsook de voorwaarden waar in deze overeenkomsten naar wordt verwezen.

Elke app in de Shopify App Store wordt pas beschikbaar gesteld aan merchants als deze aan een lijst met vereisten voldoet. Het is aan de ontwikkelaars om hun app continu te onderhouden om aan eventuele nieuwe vereisten te voldoen.

Als ontwikkelaar wordt van je verwacht dat je bekend bent met deze standaarden en bij elke stap voor het bouwen en onderhouden van je app aan deze standaarden voldoet. Als je niet aan deze vereisten voldoet, ben je in overtreding van onze voorwaarden, wat ertoe kan leiden dat diensten worden beperkt.

Wat gebeurt er wanneer apps niet aan onze voorwaarden voldoen?

Wanneer een ontwikkelaar niet aan onze voorwaarden voldoet en niet de acties kan ondernemen die nodig zijn om het probleem op te lossen, verwijdert ons Partner Governance-team de app uit de Shopify App Store. Bij herhaaldelijke problemen of ernstigere overtredingen, kan ons Partner Governance-team het Partner-account beëindigen.

Waar mogelijk geven we ontwikkelaars de mogelijkheid om het probleem op te lossen. Echter, bij zwaardere overtredingen is een oplossing misschien niet mogelijk.

Wanneer er is besloten om een app of Partner-account van ons platform te verwijderen, is de beslissing definitief.

Hoe communiceert Shopify over overtredingen?

Wanneer een ontwikkelaar niet aan onze voorwaarden voldoet, zal Shopify de ontwikkelaar op de hoogte stellen door een bericht te sturen naar het zakelijke e-mailadres dat is gekoppeld aan hun Partner-account. Deze e-mails kunnen vanuit verschillende teams binnen Shopify worden verzonden.

Bij communicatie over accountbeoordeling en potentiële accountverwijdering is de afzender van de e-mail legal@legal-mailer.shopify.com. In de onderwerpregel staat een tekst zoals 'Belangrijk: status van je Shopify-partneraccount' of 'Belangrijk: je account wordt beoordeeld'.

legal@legal-mailer.shopify.com is een adres vanaf waar e-mails alleen worden verstuurd en wordt daarom niet gelezen. Beantwoord de e-mail die je van Shopify hebt ontvangen met een ticketnummer om op eventuele aanvragen te reageren.

Zorg er altijd voor dat het zakelijke e-mailadres dat is gekoppeld aan je Partner-account actueel is, zodat je geen belangrijke berichten van Shopify mist. Meer informatie over het bijwerken van je zakelijke e-mailadres in de Partnerinstellingen.

Waarom kan Partner Governance geen specifieke gegevens van onderzoeken delen?

Helaas kunnen we vaak geen specifieke gegevens van een overtreding delen zonder het onderzoek in gevaar te brengen. We begrijpen dat dit frustrerend kan zijn, maar we mogen de veiligheid van de merchants of onze marktplaatsen niet riskeren.

Als mijn app wordt verwijderd, hebben huidige gebruikers dan toegang tot mijn app?

Alle Merchants die de app momenteel hebben geïnstalleerd, kunnen de app gebruiken tot de verwijderingsdatum. Als ze de app nog niet hebben verwijderd op de verwijderingsdatum, doet Shopify dit.

Shopify geeft merchants ruimschoots de tijd om een app te verwijderen die daarvoor gepland staat. Gewoonlijk geeft Shopify ten minste 60 dagen van tevoren een kennisgeving aan alle merchants die de app in livewinkels hebben geïnstalleerd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de termijn van kennisgeving voor sommige app-verwijderingen korter zijn.

Wat gebeurt er nadat ik een bericht van beëindiging heb ontvangen?

Partner Governance zal je adviseren wanneer de verwijderingsdatum ('beëindiging') ingaat. Nadat je een melding hebt ontvangen dat je app of partneraccount van het platform wordt verwijderd, ben je er tot aan de verwijderingsdatum nog steeds toe verplicht gebruikers van de betreffende app, of, indien een partneraccount wordt verwijderd, gebruikers van al je apps en thema's te ondersteunen. Dit omvat het bieden van technische ondersteuning, zoals beschreven in de Overeenkomst voor het partnerprogramma.

Op de verwijderingsdatum wordt je Partner-account uitgeschakeld en heb je geen toegang meer. Als je een bericht van beëindiging hebt ontvangen als gevolg van frauduleus of ander onaanvaardbaar gedrag, kunnen we je, naast andere sancties, verbieden om nieuwe Partner-accounts, apps of services aan te maken op het Shopify-platform.