Tillämpning av Shopifys policyer för partnerprogram

När Shopify-handlare använder appar från Shopifys ekosystem förser de utvecklare med viktiga uppgifter för att kunna driva sina företag. Därför är det vår högsta prioritet att upprätthålla en pålitlig och pålitlig appmarknadsplats.

Vi måste se till att varje app och utvecklare håller vår höga standard. När det är möjligt tillhandahåller vi utbildning och en tydlig väg till efterlevnad för partners och appar. Men ibland måste vårt team vidta åtgärder för att mildra nuvarande risk i vårt ekosystem. Om en partner eller app inte kan uppfylla dessa standarder måste vi ibland fatta det svåra beslutet att ta bort en partners app från Shopifys appbutik. I vissa fall kan vi också behöva ta bort en partner från vår plattform.

Nedan följer några vanliga frågor för att hjälpa till att informera våra partner om vad som händer när en utvecklare inte följer våra regler och villkor.

Vilka villkor måste utvecklare följa?

Utvecklare måste följa villkoren i vårt Partnerprogramavtal och Shopifys API-licens och användarvillkor, samt de villkor som införlivas genom referens inom dessa avtal.

Varje app i Shopifys appbutik måste uppfylla en lista med krav innan den kan göras tillgänglig för handlare och utvecklare måste kontinuerligt upprätthålla sina appar för att uppfylla nya krav.

Som utvecklare förväntas du känna till dessa standarder och uppfylla dem i varje steg i att bygga och hantera din app. Underlåtenhet att upprätthålla dessa krav betraktas som en brott mot våra villkor och har potential att leda till begränsning av tjänster.

Vad händer när appar inte uppfyller våra villkor?

När en utvecklare inte uppfyller våra villkor och inte kan vidta de åtgärder som krävs för att lösa problemet kommer vårt partnerstyrningsteam ta bort appen från Shopifys appbutik. Om det gäller upprepade problem eller allvarliga brott mot regelöverträdelser kan vårt partnerstyrningsteam säga upp partnerkontot.

När så är möjligt ger vi utvecklarna möjlighet att åtgärda problemet. Vid mer omfattande överträdelser kan det dock hända att en lösning inte är möjlig.

När beslut har tagits om att ta bort ett app eller partnerkonto från vår plattform är beslutet slutgiltigt.

Hur kommunicerar Shopify överträdelser?

När en utvecklare inte uppfyller våra villkor meddelar Shopify utvecklaren genom att skicka ett meddelande till företagets e-postadress som är kopplad till deras partnerkonto. Dessa e-postmeddelanden kan skickas från olika team inom Shopify.

För att meddelanden om kontogranskning och eventuell borttagning av konto kommer e-postmeddelandet att vara från legal@legal-mailer.shopify.com. Ämnesraden kan se ut som "Viktigt – Angående statusen på ditt Shopify Partner-konto" eller "Viktigt – Ditt konto är under granskning".

legal@legal-mailer.shopify.com är en postare och kontrolleras därför inte. Svara direkt på e-postmeddelandet som Shopify skickade till dig med ett ärendenummer för att svara på eventuella förfrågningar.

För att se till att du inte missar viktiga meddelanden från Shopify måste du alltid se till att ditt företags e-postadress som är kopplad till ditt partnerkonto hålls aktuell. Läs om hur du uppdaterar ditt företags e-postadress i dina partnerinställningar.

Varför kan partnerstyrningsteamet inte dela specifik information om utredningar?

Tyvärr kan vi ofta inte dela specifika uppgifter om ett brott utan att äventyra en utredning. Vi förstår att detta kan vara frustrerande, men vi kan inte riskera säkerheten för handlare eller våra marknadsplatser.

Kommer nuvarande användare kunna komma åt min app om min app tas bort?

Alla handlare som för närvarande har appen installerad kan använda appen fram till dess borttagningsdatum. Om de inte har avinstallerat appen senast på borttagningsdatumet kommer Shopify att avinstallera appen på det datumet.

Shopify ger handlare tillräcklig förvarning om att avinstallera en app som kommer tas bort. Vanligtvis tillhandahåller Shopify minst 60 dagars förvarning till alla handlare som har appen installerad i sina livebutiker. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är kan det hända att vissa appar tas bort med en kortare förvarning.

Vad händer efter det att jag har fått ett meddelande om uppsägning?

Partnerstyrningsteamet meddelar dig när borttagandet ("uppsägningen") börjar gälla. När du har fått ett meddelande om att din app eller ditt partnerkonto kommer tas bort från plattformen och fram till borttagningsdatumet är du fortfarande skyldig att stödja användare av din påverkade app, eller, om ett partnerkonto tas bort, alla dina appar och teman. Detta inkluderar att tillhandahålla teknisk support såsom beskrivs i Partnerprogramavtalet.

Från och med borttagningsdatumet kommer ditt partnerkonto inaktiveras och du har inte längre åtkomst. Om du har fått ett meddelande om uppsägning som ett resultat av bedrägligt eller annat oacceptabelt beteende kan du bland annat bli förbjuden att skapa nya Partnerkonton, appar eller tjänster på Shopify-plattformen.