Vanliga frågor om uppdateringar i vårt partnerprogramavtal

Torsdagen den 5 januari 2023 skickade Shopify en sammanfattning av kommande uppdateringar gällande vårt partnerprogramavtal ("PPA") och vår API-licens och användarvillkor. Dessa uppdateringar kommer att träda i kraft den 6 februari 2023 och innehåller ändringar som förtydligar partnerns ansvar att omgående vidta vissa åtgärder, inklusive vid behov för att lösa misslyckade krav eller överträdelser av våra villkor, samt andra viktiga uppdateringar.

Följande är några vanliga frågor relaterade till dessa ändringar och hur de påverkar partners och utvecklare.

Varför inför Shopify nya villkor?

Vi uppdaterar vårt partnerprogramavtal och vår API-licens och användarvillkor för att stödja tillväxten av Shopify Partners och utvecklare samtidigt som vi bibehåller säkerheten och integriteten för produkter och tjänster som erbjuds på eller via vår plattform.

Partneråtgärdskrav vid misslyckade krav för appbutik eller policyöverträdelser

Hur kommer Shopify att meddela partners avseende misslyckade appbutikskrav eller policyöverträdelser?

När en partner behöver vidta vissa åtgärder, inklusive bland annat åtgärder vid behov för att lösa ett problem med sin app eller andra ytor som är relaterade till partnerkontot, meddelar Shopify Partners via olika kanaler. Dessa kanaler inkluderar, men är inte begränsade till, den företags-e-postadress som är kopplad till partnerkontot. Om en partner behöver genomföra en kritisk åtgärd för en app kommer Shopify också att skicka ett meddelande till e-postadressen för nödsituationsutvecklare.

Dessa e-postmeddelanden kommer från olika Shopify-team som hjälper till att upprätthålla krav inom hela vårt ekosystem. Alla e-postmeddelanden som kräver en åtgärd kommer att tydligt kommunicera den förändring som partnern behöver genomföra och inom vilken tidsram. Dessa e-postmeddelanden kommer ha en ämnesrad med nyckelord såsom "Viktigt", "Åtgärd krävs", "Kritisk" eller "Slutmeddelande" och innehålla tydliga uppmaningar till handling om hur en partner behöver lösa en utestående förfrågan från Shopify.

Vad händer när partners inte uppfyller våra villkor?

Det är högsta prioritet att upprätthålla en tillförlitlig och pålitlig marknadsplats för appar, och varje app och partner i vårt ekosystem måste uppfylla våra höga standarder. Om en partner inte svarar på förfrågningar från Shopify inklusive, bland annat, förfrågningar om ett brott mot våra regler och villkor eller vid kränkning av våra krav för appbutiken, kan vi vidta en rad åtgärder upp till och inklusive det svåra beslutet att ta bort en partners app från Shopifys appbutik. I vissa fall kan vi också behöva ta bort en partner från vår plattform.

För mer information, se vanliga frågor om tillämpning av Shopifys policyer för partnerprogram.

JS API-integrationskrav för kundsekretess

Vilka appar och teman förväntas integreras med JS-API för kundsekretess?

Alla appar, teman, apptillägg eller tematillägg (sammantaget "appar och teman") som samlar in cookie-samtycke eller sätter in en cookie i en handlares skyltfönster måste integreras med Shopifys JS-API för kundsekretess. Till exempel ska en app eller ett tema använda API för att avgöra om en cookie-banner ska visas, avgöra vilket samtycke som ska samlas in och skicka tillbaka det insamlade samtycket med hjälp av API, eller använda cookies eller spårningsskript för att spåra användarmedgivande för analys- och marknadsföringsdata.

Är jag skyldig att implementera insamling av samtycke för alla handlare som använder min app eller mitt tema?

Sekretessregler varierar beroende på geografiskt område. Shopify kräver dock att alla appar och teman är kompatibla med denna nya policy oavsett var appen eller temat utvecklas eller var handlaren som använder appen eller temat befinner sig.

Vad är skillnaden mellan en nödvändig och icke-nödvändig cookie?

Nödvändiga cookies är cookies som är strikt nödvändiga för att underlätta dataöverföring och göra en webbplats fungerande. Dessa placeras automatiskt på en användares dator eller enhet när du besöker en webbplats eller vidtar vissa åtgärder.

Icke-nödvändiga cookies är alla andra typer av cookies som inte omfattas av definitionen av en nödvändig cookie.

Krav för ordersynkronisering för appar

Vilka API:er ska jag använda för att uppdatera ordrar?

De viktigaste API:er som utvecklare kan använda för att uppdatera ordrar är order-API, API för orderdistribution och orderredigerings-API.Mutationer som fokuserar på andra resurser kan dock också påverka resursen Order.Du bör granska alla fall där din app interagerar med ordrar för att säkerställa att data automatiskt synkroniseras med Shopify.

Hur ska jag som partner hantera ordrar som är stängda eller slutförda?

Om ändringar inträffar i ett orderfält i din integration bör du omedelbart uppdatera motsvarande data i Shopify för att se till att Shopify och alla andra system som ansluter till den ordern är synkroniserade.

Om en order är stängd kan du fortfarande uppdatera fälten i den ordern med hjälp av Shopifys API för orderredigering.

Observera att ordrar som är i ett arkiverat tillstånd i Shopify eller som lagts innan den 1 januari 2019 inte kan uppdateras.

Vad händer om min integration har fler orderspecifika fält jämfört med vad som finns tillgängligt i Shopify?

Varje app och tjänst är unik och kan ha en egen uppsättning fält eller datauppsättningar som inte kartlägger direkt till orderfälten i Shopify. Du bör använda gott omdöme för att försäkra dig om att data som synkroniseras med Shopify är konsekventa och kontinuerliga.

Hur ofta ska jag synkronisera orderfält?

Partnerbyggda appar ska automatiskt synkronisera orderfält närhelst det sker en ändring som gjorts av en handlare eller ett annat system till de ursprungliga orderfälten från Shopify.

Till exempel: En handlares kund begär att leveransadressen ska uppdateras för en order. Om den adressändringen sker i ditt system bör din app uppdatera ordern i Shopify för att återspegla denna ändring innan du skapar en distribution.

Min app synkroniserar för närvarande inte orderdata automatiskt, är jag kompatibel?

Eftersom detta är ett krav i Shopifys API-licens och användarvillkor måste du se till att din integration synkroniserar orderdata senast den 6 februari 2023.