Vanliga frågor om uppdateringar i vårt partnerprogramavtal – augusti 2023

Torsdagen den 27 juli 2023 skickade Shopify en sammanfattning av kommande uppdateringar till vårt partnerprogramavtal ("PPA") och vår API-licens och användarvillkor. Dessa uppdateringar kommer att träda i kraft måndagen den 28 augusti 2023 och innehåller ändringar som förtydligar partnerns ansvar att synkronisera orderdata när någon typ av data tas bort från Shopify och underlättar en order, samt andra viktiga uppdateringar.

Följande är några vanliga frågor relaterade till dessa ändringar och hur de påverkar partners och utvecklare.

Varför inför Shopify nya villkor?

Vi uppdaterar vårt partnerprogramavtal och vår API-licens och användarvillkor för att stödja tillväxten av Shopify Partners och utvecklare samtidigt som vi bibehåller säkerheten och integriteten för produkter och tjänster som erbjuds på eller via vår plattform.

Partneråtgärdskrav för synkronisering av orderdata

När behöver jag synkronisera orderdata med Shopify-admin?

Appar som synkroniserar data från Shopify för att underlätta en order på en annan plattform eller marknadsplats måste synkronisera all relevant orderdata och tillämpliga kunddata relaterade till en order enligt avsnitt 2.2.23 i API-licens och användarvillkor.

Om din app överför data till en annan plattform men inte i syfte att underlätta en ordertransaktion, är det inte nödvändigt att synkronisera orderdata medShopify-admin. För tydlighetens skull skulle detta sträcka sig till appar som uppfyller en order men som inte underlättar själva ordertransaktionen.

Vilka API:er behöver jag använda för att synkronisera tillbaka orderdata?

Du måste använda order-API för att synkronisera restordrar och data om köpare. Mutationer som fokuserar på andra resurser kan också påverka orderresursen. Du bör granska alla fall där din app interagerar med ordrar för att säkerställa att lämpliga data automatiskt synkroniseras med Shopify.

Behöver jag säljarens samtycke för att synkronisera denna data med Shopify?

Ja, partners måste erhålla effektivt samtycke innan de överför oberoende insamlad data om handlare till Shopify.

Krav för sökordskampanjer

När måste jag lägga till "Shopify" som ett negativt sökord?

I vissa fall kan reklamkampanjer, som använder betala per klick-sökord eller marknadsförs via en sökmotor, innehålla fraser som gör att du bryter mot Shopifys förbud mot att köpa betala per klick-sökord som innehåller Shopifys varumärken. I sådana fall måste du lägga till "Shopify" som ett negativt eller begränsat sökord för att förbli i överensstämmelse med partnerprogramavtalet.

När kan jag använda Shopify-varumärken i annonsering?

Du kan använda Shopify-varumärkena i reklam om du har fått skriftligt tillstånd av Shopify innan varje användning.

Kontointegritets- och verifieringskrav

Jag har personalkonton som inte har riktiga juridiska namn. Vad ska jag göra?

Utför följande steg för att ändra för- och efternamn på ditt Shopify-konto:

  1. Logga in på Partnerinstrumentpanelen.
  2. Klicka på ditt användarnamn och din kontobild i navigeringsfältet.
  3. Välj Din profil.
  4. Uppdatera ditt för- och efternamn för att matcha ditt riktiga juridiska namn.
  5. Klicka på Spara.

Varför måste jag aktivera multifaktorautentisering på mina identitetskonton?

Multifaktorautentisering ger en säkrare inloggningsprocess och extra säkerhet om någon annan än du försöker logga in på din Shopify-administratör med ditt konto.Shopify rekommenderar att du aktiverar multifaktorautentisering för ditt konto som bästa säkerhetspraxis.

Borttagande av privata appar

Jag brukade ha privata appar. Påverkar den här förändringen mig?

Alla appar som tidigare skapades som en privat app konverterades automatiskt till en anpassad app i Shopify-admin den 19 januari 2023. Ändringen påverkar inte appens funktionalitet och ingen ytterligare åtgärd krävs.