Wycofanie nieopublikowanej aplikacji - często zadawane pytania

Nieopublikowana aplikacja była aplikacją publiczną, która mogła zostać zainstalowana przez jednego lub kilku sprzedawców. Nieopublikowane aplikacje miały te same funkcjonalności co inne aplikacje publiczne, ale nie musiały być sprawdzane i zatwierdzane przez Shopify w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa. Nieopublikowanych aplikacji nie można tworzyć od 9 grudnia 2019 r.

Dlaczego Shopify usuwa nieopublikowane aplikacje?

Z myślą o bezpieczeństwie sprzedawców oraz ich zaufaniu wymagamy, aby wszystkie nieopublikowane aplikacje zostały sprawdzone przez zespół ds. weryfikacji Shopify App Store i zaktualizowane, tak aby spełniały wymagania dotyczące aplikacji publicznych lub niestandardowych. Aplikacje Shopify, które spełniają wymagania dotyczące aplikacji publicznych zapewniają optymalne doświadczenia w całym cyklu życia aplikacji w takich aspektach jak branding, instalacja, wdrażanie, funkcjonalność i jakość.

Jakie kroki podjęto do tej pory?

Nieopublikowanym aplikacjom bez instalacji w aktywnych sklepach odebrano dostęp do API. Jeśli chcesz przetestować swoją aplikację, możesz utworzyć nową aplikację do przetestowania w sklepie w fazie rozwoju. Aplikacje w sklepach w fazie rozwoju wyświetlają się jako instalacje sprzedawców na Pulpicie Partnerów. Pracujemy nad tym, aby to oznaczenie było zrozumiałe.

Nie można już instalować nieopublikowanych aplikacji zainstalowanych w jednym aktywnym sklepie lub w wielu sklepach w jednej organizacji. Nieopublikowane aplikacje, które zainstalowano w aktywnych sklepach w co najmniej dwóch organizacjach, muszą zostać przesłane do weryfikacji lub wycofane. Na służbowy adres e-mail powiązany z Twoim kontem otrzymasz wiadomość e-mail, która przedstawia kolejne kroki, w tym termin przesyłania aplikacji do sprawdzenia. Jeśli w tym terminie nie zostaną podjęte żadne działania, otrzymasz 60-dniowe powiadomienie o tym, że dostęp do API Twojej aplikacji zostanie odebrany, a Twoje aplikacje zostaną odinstalowane ze sklepów sprzedawców. Shopify zapewni dodatkowe wsparcie, aby zminimalizować wpływ tych działań na partnerów i sprzedawców.

Jeśli uważasz, że dana czynność została wykonana omyłkowo, lub masz inne wątpliwości, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify, korzystając z Pulpitu Partnerów Shopify.

Ile mam czasu na przesłanie mojej aplikacji do sprawdzenia?

Aplikacje zainstalowane w sklepach w co najmniej dwóch organizacjach muszą być przesłane do sprawdzenia lub sprawdzenia. Na służbowy adres e-mail powiązany z Twoim kontem otrzymasz wiadomość e-mail, która przedstawia kolejne kroki, w tym termin przesłania aplikacji do sprawdzenia. Jeśli w tym terminie nie zostaną podjęte żadne działania, z 60-wyprzedzeniem otrzymasz powiadomienie o tym, że dostęp do API Twojej aplikacji zostanie odebrany, a Twoje aplikacje zostaną odinstalowane ze sklepów sprzedawców. Shopify zapewni dodatkowe wsparcie, aby zminimalizować wpływ tych działań na partnerów i sprzedawców.

Czy wpłynie to na istniejących sprzedawców, którzy zainstalowali moją aplikację?

Przesłanie aplikacji nie wpłynie bezpośrednio na działalność sprzedawców, którzy ją zainstalowali. Jednakże aplikacje, które są zainstalowane w sklepach w co najmniej dwóch organizacjach i nie zostaną przesłane do sprawdzenia lub wycofane w wymaganym terminie, stracą dostęp do API i zostaną odinstalowane ze wszystkich sklepów sprzedawców. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem. Shopify zapewni również dodatkowe wsparcie w celu zminimalizowania wpływu na działalność partnerów i sprzedawców.

Co mogę zrobić, aby zapobiec zakłóceniom działalności sprzedawców, którzy zainstalowali moją aplikację?

Utwórz ofertę aplikacji i prześlij swoją aplikację do sprawdzenia. Możesz ustawić swoją aplikację publiczną jako widoczną w ofercie lub ukrytą w ofercie.

Czy sprzedawcy muszą podjąć jakieś działania, gdy moja aplikacja stanie się publiczna?

Nie, sprzedawcy nie będą musieli ponownie instalować aplikacji ani ponownie akceptować uprawnień OAuth po weryfikacji i zatwierdzeniu aplikacji.

Jak ta zmiana wpłynie na nieopublikowane aplikacje, których deweloperzy używają jako środowiska przejściowego?

Nieopublikowane aplikacje wykorzystywane jako środowiska przejściowe, które nie są zainstalowane w aktywnym sklepie, muszą zostać przebudowane jako wersje robocze aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z najlepszymi praktykami dotyczącymi testowania aplikacji.

Czy moja aplikacja musi być możliwa do wyszukania w Shopify App Store?

Możesz w każdej chwili ukryć swoją aplikację na liście, zmieniając widoczność aplikacji w Shopify App Store.

Sterowanie dostępem do aplikacji różni się w zależności od wybranego typu aplikacji. Możesz na przykład ustawić widoczność swojej publicznej aplikacji w taki sposób, aby była ukryta w ofercie. Wówczas wybrani sprzedawcy będą mogli zainstalować Twoją aplikację, a dla pozostałych będzie niewidoczna.

Czy mogę wycofać własną aplikację?

Tak, o ile proces ten zostanie rozpoczęty przed naszą weryfikacją. Aby uzyskać informacje na temat najlepszych praktyk, zapoznaj się z zasadami wycofywania aplikacji.

Mój pulpit pokazuje, że mam instalacje sprzedawcy. Dlaczego moja aplikacja została wycofana?

Nasz Pulpit Partnerów uwzględnia sklepy partnerskie i testowe w liczbie instalacji sprzedawców. Jest to obecnie weryfikowane i zostanie naprawione w przyszłej aktualizacji. Aplikacje, które zostały wycofane, nie miały aktywnych instalacji sprzedawców.

Jakie przydatne zasoby są dostępne dla programistów aplikacji, którzy wprowadzają taką zmianę?

Jeśli chcesz zmienić status Twojej nieopublikowanej aplikacji na opublikowaną, możesz skorzystać z następujących zasobów: