Wycofanie nieopublikowanej aplikacji - często zadawane pytania

Nieopublikowana aplikacja była aplikacją publiczną, która mogła zostać zainstalowana przez jednego lub kilku sprzedawców. Nieopublikowane aplikacje miały te same funkcjonalności co inne aplikacje publiczne, ale nie musiały być sprawdzane i zatwierdzane przez Shopify w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa. Nieopublikowanych aplikacji nie można tworzyć od 9 grudnia 2019 r.

Dlaczego Shopify usuwa nieopublikowane aplikacje?

Z myślą o bezpieczeństwie sprzedawców oraz ich zaufaniu wymagamy, aby wszystkie nieopublikowane aplikacje zostały sprawdzone przez zespół ds. weryfikacji Shopify App Store i zaktualizowane, tak aby spełniały wymagania dotyczące aplikacji publicznych lub niestandardowych. Aplikacje Shopify, które spełniają wymagania dotyczące aplikacji publicznych zapewniają optymalne doświadczenia w całym cyklu życia aplikacji w takich aspektach jak branding, instalacja, wdrażanie, funkcjonalność i jakość.

Jakie kroki podjęto do tej pory?

W dniu 18 października 2023 roku specjaliści Shopify rozpoczęli weryfikację nieopublikowanych aplikacji i podjęli następujące kroki w celu zapewnienia sprzedawcom bezpiecznego, prostego i spersonalizowanego środowiska aplikacji:

  • Aplikacjom bez instalacji w aktywnym sklepie odebrano dostęp do API. Możesz jednak utworzyć nowe aplikacje do testowania w sklepach w fazie rozwoju. Aplikacje testowe w sklepach w fazie rozwoju pojawiają się jako instalacje sprzedawców na Pulpicie Partnerów. Pracujemy nad tym, aby to oznaczenie było bardziej zrozumiałe. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek działania zostały podjęte pomyłkowo, możesz skontaktować się bezpośrednio z Pomocą techniczną Shopify poprzez Pulpit Partnerów.
  • Nie można już instalować aplikacji zainstalowanych w jednym aktywnym sklepie lub w wielu sklepach w jednej organizacji. W ciągu najbliższych miesięcy otrzymasz powiadomienie dotyczące konwersji nieopublikowanych aplikacji na aplikacje niestandardowe. Nie będzie to miało wpływu na istniejące instalacje.
  • Aplikacje zainstalowane w aktywnych sklepach w co najmniej dwóch organizacjach muszą zostać przesłane do weryfikacji lub wycofane. Jeśli do 15 stycznia 2024 r. nie podejmiesz żadnych działań, otrzymasz powiadomienie o usunięciu dostępu do API oraz odinstalowaniu aplikacji ze sklepów sprzedawców w ciągu 30 dni. Shopify zapewni dodatkowe wsparcie, aby zminimalizować wpływ na partnerów i sprzedawców.

Jeśli uważasz, że dana czynność została wykonana omyłkowo, lub masz inne wątpliwości, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify, korzystając z Pulpitu Partnerów Shopify.

Ile mam czasu na przesłanie mojej aplikacji do sprawdzenia?

Aplikacje zainstalowane w sklepach w dwóch lub więcej organizacjach muszą zostać przesłane do weryfikacji albo wycofane. Jeśli do 15 stycznia 2024 r. nie zostaną podjęte żadne działania, otrzymasz powiadomienie, że za 30 dni dostęp do API aplikacji zostanie cofnięty i zostanie ona odinstalowana ze sklepów sprzedawców. Shopify zapewni dodatkowe wsparcie, aby zminimalizować wpływ na partnerów i sprzedawców.

Czy wpłynie to na istniejących sprzedawców, którzy zainstalowali moją aplikację?

Przesłanie aplikacji nie wpłynie bezpośrednio na działalność sprzedawców, którzy ją zainstalowali. Jednakże aplikacje, które są zainstalowane w sklepach w co najmniej dwóch organizacjach i nie zostaną przesłane do sprawdzenia lub wycofane do 15 stycznia 2024 roku, stracą dostęp do API i zostaną odinstalowane ze wszystkich sklepów sprzedawców. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię z 30-dniowym wyprzedzeniem. Shopify zapewni również dodatkowe wsparcie w celu zminimalizowania wpływu na działalność partnerów i sprzedawców.

Co mogę zrobić, aby zapobiec zakłóceniom działalności sprzedawców, którzy zainstalowali moją aplikację?

Utwórz ofertę aplikacji i prześlij swoją aplikację do sprawdzenia. Możesz ustawić swoją aplikację publiczną jako widoczną w ofercie lub ukrytą w ofercie.

Czy sprzedawcy muszą podjąć jakieś działania, gdy moja aplikacja stanie się publiczna?

Nie, sprzedawcy nie będą musieli ponownie instalować aplikacji ani ponownie akceptować uprawnień OAuth po weryfikacji i zatwierdzeniu aplikacji.

Przesłano mi wiadomość e-mail, że moja nieopublikowana aplikacja jest wycofywana, a ona została już przeze mnie usunięta.

Niektórzy programiści mogli otrzymać powiadomienia dotyczące aplikacji, które już wcześniej usunęli. Jeśli Twoja aplikacja została już usunięta, nie musisz podejmować żadnych czynności.

Otrzymałem wiadomość e-mail, że moja nieopublikowana aplikacja nie spełnia wymogów, ale nazwa aplikacji nie została wymieniona.

Być może wysłano do Ciebie wiadomość zawierającą Unknown App Name lub Unnamed App. Powodem jest to, że dane aplikacje nie miały identyfikatora tytułu podczas ich tworzenia.

Na Pulpicie Partnerów w sekcji Aplikacje możesz sprawdzić, które aplikacje nie zostały opublikowane. Jeśli potrzebujesz pomocy w potwierdzeniu, których z Twoich aplikacji dotyczą zmiany, skontaktuj się z Pomocą techniczną dla partnerów.

Jak ta zmiana wpłynie na nieopublikowane aplikacje, których deweloperzy używają jako środowiska przejściowego?

Nieopublikowane aplikacje wykorzystywane jako środowiska przejściowe, które nie są zainstalowane w aktywnym sklepie, muszą zostać przebudowane jako wersje robocze aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z najlepszymi praktykami dotyczącymi testowania aplikacji.

Czy moja aplikacja musi być możliwa do wyszukania w Shopify App Store?

Możesz w każdej chwili ukryć swoją aplikację na liście, zmieniając widoczność aplikacji w Shopify App Store.

Sterowanie dostępem do aplikacji różni się w zależności od wybranego typu aplikacji. Możesz na przykład ustawić widoczność swojej publicznej aplikacji w taki sposób, aby była ukryta w ofercie. Wówczas wybrani sprzedawcy będą mogli zainstalować Twoją aplikację, a dla pozostałych będzie niewidoczna.

Czy mogę wycofać własną aplikację?

Tak, o ile proces ten zostanie rozpoczęty przed naszą weryfikacją. Aby uzyskać informacje na temat najlepszych praktyk, zapoznaj się z zasadami wycofywania aplikacji.

Mój pulpit pokazuje, że mam instalacje sprzedawcy. Dlaczego moja aplikacja jest nieaktualna?

Nasz Pulpit Partnerów uwzględnia sklepy partnerskie i testowe w liczbie instalacji sprzedawców. Jest to obecnie weryfikowane i zostanie naprawione w przyszłej aktualizacji. Aplikacje, które są nieaktualne, nie mają aktywnych instalacji sprzedawców.

Jakie przydatne zasoby są dostępne dla programistów aplikacji, którzy wprowadzają taką zmianę?

Jeśli chcesz zmienić status Twojej nieopublikowanej aplikacji na opublikowaną, możesz skorzystać z następujących zasobów: