Chính sách về đánh giá trên Cửa hàng ứng dụng Shopify và Cửa hàng chủ đề Shopify

Khi thương nhân Shopify dùng ứng dụng và chủ đề trong hệ sinh thái Shopify, họ đang giao phó các tác vụ quan trọng cho những nhà phát triển để điều hành doanh nghiệp. Đánh giá ứng dụng và chủ đề là một trong những cách quan trọng nhất để thương nhân nhận định xem ứng dụng hoặc chủ đề họ chọn có phù hợp với doanh nghiệp hay không, đồng thời cung cấp ý kiến đóng góp bổ ích cho cộng đồng nhà phát triển ứng dụng của chúng tôi.

Nếu Đối tác hoặc thương nhân để lại đánh giá không tuân thủ chính sách đánh giá của chúng tôi thì Shopify có thể sẽ xóa đánh giá hoặc thực hiện thêm hành động khác trong trường hợp vi phạm nhiều lần.

Chính sách về đánh giá của Shopify

Các đánh giá trên Cửa hàng ứng dụng Shopify và Cửa hàng chủ đề Shopify phải khách quan, hữu ích và đáng tin cậy.

Đối tác không được lôi kéo hoặc dung túng cho các loại đánh giá sau:

  • Đánh giá gian dối, không chính xác, không liên quan hoặc gây hiểu lầm.
  • Đánh giá nhằm mục đích lợi dụng để trục lợi thương mại.
  • Đánh giá được đăng để đổi lấy lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác.
  • Đánh giá được đăng nhiều lần từ cùng một tài khoản hoặc nhiều tài khoản.
  • Đánh giá gây hiểu lầm về danh tính của người đánh giá hoặc mối liên kết của họ với ứng dụng được đánh giá.
  • Đánh giá có chứa hoặc liên kết đến nội dung bị cấm hoặc phi pháp.

Tìm hiểu thêm về các hành vi bị cấm liên quan đến đánh giá ứng dụng.

Cách Shopify xác định đánh giá không tuân thủ

Chúng tôi có một số phương thức phát hiện bằng thuật toán, một số phương thức thủ công và một số phương thức dẫn nguồn từ cộng đồng, ví dụ như gửi biểu mẫu Báo cáo vi phạm của đối tác.

Các vi phạm đối với chính sách đánh giá

Nếu vi phạm chính sách đánh giá của chúng tôi, các đánh giá không tuân thủ sẽ bị xóa.

Trong trường hợp vấn đề tái diễn hoặc tình trạng lạm dụng tràn lan, ứng dụng hoặc chủ đề của bạn có thể bị giảm thứ hạng, bị xóa khỏi các nền tảng quảng cáo hoặc hủy phát hành khỏi Cửa hàng ứng dụng Shopify hoặc Cửa hàng chủ đề Shopify.

Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sẽ cho nhà phát triển cơ hội để khắc phục vấn đề. Tuy nhiên, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn mà chúng tôi có bằng chứng chắc chắn, có khả năng chúng tôi sẽ không thể giải quyết và đội ngũ Quản lý đối tác sẽ phải buộc lòng chấm dứt Tài khoản đối tác. Tìm hiểu thêm về phương thức thực thi chính sách trong Chương trình đối tác của Shopify.

Là một nhà phát triển, tôi làm thế nào để biết đánh giá có bị xóa hay không?

Khi đánh giá đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí của chúng tôi, Shopify sẽ thông báo cho nhà phát triển bất cứ khi nào có thể. Shopify sẽ gửi tin nhắn đến email doanh nghiệp liên kết với Tổ chức đối tác và tối đa ba chủ sở hữu Tổ chức đối tác dựa vào tài khoản chủ sở hữu được đăng nhập gần đây nhất. Bạn cần đảm bảo rằng địa chỉ email doanh nghiệp của Tổ chức đối tác và tất cả địa chỉ email của chủ sở hữu đều được cập nhật mới nhất.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến các đánh giá hiện tại hay chỉ những đánh giá mới?

Chúng tôi sẽ xem tất cả các đánh giá về hồ sơ ứng dụng và chủ đề, bất kể xếp hạng sao hoặc thời điểm đăng đánh giá.

Tôi nên làm gì nếu cho rằng một trong các đánh giá của tôi bị xóa do nhầm lẫn?

Nếu bạn cho rằng một hoặc nhiều đánh giá của mình đã bị xóa do nhầm lẫn, bạn có thể phản hồi trực tiếp vào email thông báo mình nhận được, kèm theo mô tả chi tiết về lý do bạn cho rằng việc xóa là nhầm lẫn. Bao gồm mọi bằng chứng hoặc tài liệu hỗ trợ mà bạn có.

Nếu phát hiện đây là nhầm lẫn của chúng tôi thì một thành viên trong đội ngũ Quản lý đối tác sẽ thông báo cho bạn và đánh giá sẽ được đăng lại. Tuy nhiên, đội ngũ Quản lý đối tác sẽ chỉ phản hồi nếu bằng chứng đã được cung cấp và chấp nhận dựa vào các tiêu chí trên. Chúng tôi không có khung thời gian cố định cho việc thực hiện quá trình này.

Làm thế nào để báo cáo đánh giá khả nghi?

Nếu bạn gặp một Đối tác của Shopify và cho rằng họ đang không tuân thủ Thỏa thuận Chương trình đối tác hoặc Giấy phép và Điều khoản sử dụng của API, bạn có thể báo cáo trực tiếp bằng cách điền biểu mẫu Báo cáo vi phạm của đối tác.