Chính sách đánh giá Ứng dụng và Cửa hàng chủ đề Shopify

Khi thương nhân Shopify dùng ứng dụng và chủ đề trong hệ sinh thái Shopify, họ đang giao phó các tác vụ quan trọng cho những nhà phát triển để điều hành doanh nghiệp. Đánh giá ứng dụng và chủ đề sẽ giúp thương nhân nhận định ứng dụng hoặc chủ đề họ đang cân nhắc có phù hợp với doanh nghiệp của mình hay không. Đánh giá cũng cung cấp ý kiến đóng góp bổ ích cho cộng đồng nhà phát triển ứng dụng của chúng tôi.

Để đảm bảo đánh giá ứng dụng và chủ đề luôn là nguồn thông tin khách quan, hữu ích và đáng tin cậy, bạn cần tuân thủ các điều khoản được nêu trong Thỏa thuận Chương trình đối tác. Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện, Shopify có thể thực hiện hành động hợp lý tùy theo mức độ nghiêm trọng và số lượng vi phạm. Hành động đó có thể là xóa đánh giá, nhưng chúng tôi có thể thực hiện hành động bổ sung trong trường hợp vi phạm nhiều lần.

Nếu bạn bắt gặp đánh giá giả, bị mua chuộc hoặc không tuân thủ, bạn có thể báo cáo vi phạm.

Chính sách về đánh giá của Shopify

Các đánh giá trên Shopify App Store và Cửa hàng chủ đề Shopify phải khách quan, hữu ích và đáng tin cậy.

Để bảo vệ tính trong sạch của các đánh giá, Shopify sẽ chặn hoặc xóa các đánh giá vi phạm chính sách của chúng tôi, ví dụ như:

 • Đánh giá gian dối, không chính xác, không liên quan hoặc gây hiểu lầm.
 • Đánh giá nhằm mục đích lợi dụng để trục lợi thương mại.
 • Đánh giá được đăng để đổi lấy lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác.
 • Đánh giá được đăng nhiều lần từ cùng một tài khoản hoặc nhiều tài khoản.
 • Đánh giá gây hiểu lầm về danh tính của người đánh giá hoặc mối liên kết của họ với ứng dụng được đánh giá.
 • Đánh giá có chứa hoặc liên kết đến nội dung bị cấm hoặc phi pháp.

Tìm hiểu thêm về các hành vi bị cấm liên quan đến đánh giá ứng dụng.

Xác định đánh giá không tuân thủ

Để phát hiện đánh giá không tuân thủ, Shopify sử dụng nhiều phương thức và nguồn như thuật toán, dữ liệu tìm kiếm thủ công và nội dung các biểu mẫu Báo cáo vi phạm của đối tác mà cộng đồng gửi.

Tại sao Shopify trì hoãn việc đăng đánh giá lên Shopify App Store?

Sẽ có một khoảng trễ ngắn từ khi gửi đánh giá đến khi đánh giá xuất hiện trên trang hồ sơ ứng dụng. Khoảng trễ này cho phép Shopify phát hiện và chặn mọi đánh giá không tuân thủ.

Các vi phạm đối với chính sách đánh giá

Nếu Đối tác tham gia vào bất kỳ hành vi nào vi phạm chính sách đánh giá, Shopify có quyền thực hiện một số hành động cần thiết, bao gồm quyền thực hiện những hành động sau:

 • Xóa các đánh giá không tuân thủ.
 • Chỉnh sửa các đánh giá không tuân thủ. Shopify không bao giờ chỉnh sửa đánh giá nếu điều đó làm thay đổi thông điệp tổng thể. Shopify sẽ chỉ xóa PII hoặc bất kỳ nội dung nào vi phạm Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được (AUP) của chúng tôi, hoặc hủy đăng đánh giá.
 • Giáng thứ hạng của ứng dụng hoặc chủ đề trong cửa hàng.
 • Xóa ứng dụng hoặc chủ đề khỏi các giao diện quảng bá.
 • Hủy đăng ứng dụng hoặc chủ đề trong Shopify App Store hoặc Cửa hàng chủ đề Shopify.

Bất cứ khi nào có thể, Shopify sẽ cho nhà phát triển cơ hội để khắc phục vấn đề. Tuy nhiên, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn và có bằng chứng chắc chắn, có khả năng chúng tôi sẽ không thể giải quyết và đội ngũ Quản lý đối tác của Shopify có thể sẽ quyết định chấm dứt tài khoản Đối tác. Tìm hiểu thêm về phương thức thực thi chính sách trong Chương trình đối tác của Shopify.

Là một nhà phát triển, tôi làm thế nào để biết đánh giá có bị xóa hay không?

Khi đánh giá bị gắn cờ, nhà phát triển sẽ nhận được thông báo một lần. Các đánh giá trong tương lai được xác định là không tuân thủ có thể bị xóa mà không cần thông báo. Đáng tiếc, Shopify không thể chia sẻ chi tiết cụ thể về việc đánh giá nào đã bị xóa hoặc phương thức nào đã được sử dụng để xác định những đánh giá không tuân thủ chính sách của chúng tôi mà không làm ảnh hưởng đến thuật toán phát hiện. Chúng tôi trân trọng sự kiên nhẫn và hợp tác của các đối tác trong khi luôn nỗ lực duy trì sự cân bằng hợp lý giữa việc chia sẻ thông tin với quyền riêng tư và tính trong sạch của thương nhân Shopify và Shopify App Store.

Shopify sẽ liên hệ qua email doanh nghiệp liên kết với Tổ chức đối tác cùng tối đa ba chủ sở hữu dựa vào người đăng nhập gần đây nhất. Đảm bảo rằng email doanh nghiệp của Tổ chức đối tác và tất cả email của chủ sở hữu đều được cập nhật mới nhất.

Phạm vi đánh giá mà Shopify sẽ điều tra là gì?

Shopify kiểm tra tất cả các đánh giá trong hồ sơ ứng dụng và chủ đề về sự tuân thủ, bất kể xếp hạng sao hoặc thời điểm đăng đánh giá.

Tôi nên làm gì nếu cho rằng một trong các đánh giá của tôi bị xóa do nhầm lẫn?

Nếu bạn cho rằng đánh giá đã bị xóa do hiểu lầm, hãy phản hồi trực tiếp email thông báo về việc xóa. Vui lòng thêm mô tả chi tiết về lý do nên cho phép đăng đánh giá cùng mọi bằng chứng hoặc tài liệu hỗ trợ mà bạn có.

Nếu Shopify xác định rằng đây là sự hiểu lầm, một người trong đội ngũ Quản lý đối tác của chúng tôi sẽ phản hồi và nêu các bước tiếp theo. Quản lý đối tác sẽ chỉ phản hồi các email có cung cấp bằng chứng chứng minh đây là sự hiểu lầm. Không có khung thời gian cố định cho việc thực hiện quá trình này.

Làm thế nào để báo cáo đánh giá khả nghi?

Nếu bạn bắt gặp đánh giá giả, bị mua chuộc hoặc không tuân thủ, bạn có thể báo cáo vi phạm.