Chính sách đánh giá của Shopify

Khi thương nhân Shopify dùng ứng dụng và chủ đề hoặc thuê Đối tác từ hệ sinh thái Shopify, họ sẽ giao phó các tác vụ quan trọng cho những Đối tác đó để giúp họ điều hành doanh nghiệp. Đánh giá sẽ giúp thương nhân nhận định xem ứng dụng, chủ đề hoặc dịch vụ họ đang cân nhắc có phù hợp với doanh nghiệp của mình hay không. Đánh giá cũng cung cấp ý kiến đóng góp bổ ích cho cộng đồng Đối tác của chúng tôi.

Để đảm bảo các đánh giá trong Shopify Partner Directory, Shopify App StoreShopify Theme Store luôn khách quan, hữu ích và đáng tin cậy, chúng tôi đã xây dựng một số điều khoản được nêu trong Thỏa thuận Chương trình đối tác. Nếu bạn không tuân thủ những điều khoản và điều kiện này, Shopify có thể sẽ thực hiện hành động bao gồm gỡ bỏ một hoặc nhiều đánh giá. Hành động bổ sung có thể được thực hiện tùy theo mức độ nghiêm trọng và số lần tái phạm.

Nếu bạn bắt gặp đánh giá giả, bị mua chuộc hoặc không tuân thủ thì hãy báo cáo vi phạm.

Chính sách đánh giá của Shopify

Các đánh giá trong Shopify Partner Directory, Shopify App StoreShopify Theme Store phải khách quan, hữu ích và đáng tin cậy.

Để bảo vệ tính trong sạch của các đánh giá, Shopify sẽ chặn hoặc gỡ các đánh giá vi phạm chính sách của chúng tôi, bao gồm các đánh giá:

 • Giả hoặc gây hiểu lầm
 • Nhằm mục đích lợi dụng để trục lợi thương mại
 • Đăng để đổi lấy lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác
 • Đăng nhiều lần từ cùng một tài khoản hoặc nhiều tài khoản
 • Gây hiểu lầm về danh tính của người đánh giá hoặc mối liên kết của họ với ứng dụng được đánh giá
 • Chứa hoặc liên kết đến nội dung bị cấm hoặc phi pháp

Tìm hiểu thêm về quản lý đánh giá ứng dụng.

Xác định đánh giá không tuân thủ

Shopify sử dụng nhiều phương thức và nguồn lực để phát hiện các đánh giá không tuân thủ, bao gồm thuật toán, tìm kiếm thủ công và lượt gửi biểu mẫu vi phạm của chúng tôi từ cộng đồng.

Tại sao Shopify trì hoãn việc đăng đánh giá?

Sẽ xảy ra chút chậm trễ trong khoảng thời gian từ khi gửi đánh giá đến khi đánh giá xuất hiện trên trang hồ sơ liên quan. Khoảng thời gian chậm trễ này giúp Shopify phát hiện và chặn mọi đánh giá không tuân thủ.

Các vi phạm đối với chính sách đánh giá

Nếu Đối tác tham gia vào bất kỳ hành vi nào vi phạm chính sách đánh giá của chúng tôi, Shopify có quyền thực hiện một số hành động cần thiết, bao gồm:

 • Xóa các đánh giá không tuân thủ.
 • Chỉnh sửa các đánh giá không tuân thủ (Shopify không bao giờ chỉnh sửa đánh giá nếu điều đó làm thay đổi thông điệp tổng thể và sẽ chỉ xóa Thông tin định danh cá nhân [PII] hoặc bất kỳ nội dung nào vi phạm Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được [AUP]).
 • Giáng thứ hạng của ứng dụng hoặc chủ đề trong Shopify App Store hoặc Theme Store.
 • Gỡ hồ sơ ứng dụng, chủ đề hoặc Partner Directory khỏi các nền tảng quảng cáo.
 • Hủy đăng ứng dụng hoặc chủ đề trong Shopify App Store hoặc Theme Store.
 • Gỡ hồ sơ khỏi Shopify Partner Directory.

Bất cứ khi nào có thể, Shopify đều sẽ cho Đối tác cơ hội để khắc phục vấn đề. Tuy nhiên, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng với bằng chứng chắc chắn, có khả năng chúng tôi sẽ không thể giải quyết và đội ngũ Quản lý đối tác của Shopify có thể sẽ quyết định chấm dứt tài khoản Đối tác. Tìm hiểu thêm về việc thực thi chính sách trong Chương trình đối tác của Shopify.

Là một Đối tác, tôi làm thế nào để biết đánh giá có bị xóa hay không?

Khi đánh giá bị gắn cờ, Đối tác sẽ nhận được thông báo một lần. Các đánh giá trong tương lai được xác định là không tuân thủ có thể bị xóa mà không cần thông báo. Để đảm bảo tính bảo mật của thuật toán phát hiện, Shopify sẽ không chia sẻ chi tiết cụ thể về việc đánh giá nào đã bị xóa hoặc phương thức nào được sử dụng để xác định đánh giá không tuân thủ. Chúng tôi trân trọng sự kiên nhẫn và hợp tác của các Đối tác trong khi luôn nỗ lực duy trì sự cân bằng hợp lý giữa tính minh bạch và việc bảo toàn quyền riêng tư của thương nhân Shopify với tính trong sạch của Shopify App Store, Theme Store và Partner Directory.

Shopify sẽ liên hệ với bạn qua email doanh nghiệp liên kết với tài khoản Đối tác cùng tối đa ba chủ sở hữu dựa vào người đăng nhập gần đây nhất. Đảm bảo rằng email doanh nghiệp của tài khoản Đối tác và tất cả email của chủ sở hữu đều được cập nhật mới nhất.

Shopify sẽ điều tra những loại đánh giá nào?

Shopify sẽ kiểm tra tất cả các đánh giá trong hồ sơ ứng dụng, chủ đề và Partner Directory về sự tuân thủ, bất kể xếp hạng sao hoặc thời điểm đăng đánh giá.

Tôi nên làm gì nếu cho rằng một trong các đánh giá của tôi bị gỡ bỏ do nhầm lẫn?

Nếu bạn cho rằng đánh giá đã bị xóa do hiểu lầm, hãy phản hồi trực tiếp email thông báo về việc xóa. Thêm mô tả chi tiết về lý do nên cho phép đánh giá cùng mọi bằng chứng hoặc tài liệu hỗ trợ.

Nếu Shopify xác định rằng đây là sự hiểu lầm, một người trong đội ngũ Quản lý đối tác của chúng tôi sẽ phản hồi và nêu các bước tiếp theo. Quản lý đối tác sẽ chỉ phản hồi các email có cung cấp bằng chứng chứng minh đây là sự hiểu lầm. Không có khung thời gian cố định cho việc thực hiện quá trình này.

Làm thế nào để báo cáo đánh giá khả nghi?

Nếu bạn bắt gặp đánh giá giả, bị mua chuộc hoặc không tuân thủ thì hãy báo cáo vi phạm. Cảm ơn bạn đã góp phần duy trì hệ sinh thái của chúng tôi trên đẳng cấp thế giới!