นโยบายการรีวิวแอปและร้านค้าธีมของ Shopify

เมื่อผู้ขายของ Shopify ใช้แอปและธีมจากระบบนิเวศ Shopify หมายความว่าพวกเขาได้มอบหมายงานสำคัญให้นักพัฒนาจัดการเพื่อดำเนินธุรกิจของตน การรีวิวแอปและธีมช่วยให้ผู้ขายสามารถประเมินได้ว่าแอปและธีมที่กำลังพิจารณานำมาใช้นั้นเหมาะกับธุรกิจของตนหรือไม่ นอกจากนี้ การรีวิวยังเป็นการให้ความคิดเห็นที่มีคุณค่าต่อชุมชนผู้พัฒนาแอปของเราอีกด้วย

เพื่อให้แน่ใจว่าการรีวิวแอปและธีมจะเป็นกลาง มีประโยชน์ และน่าเชื่อถือ คุณจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงของ Partner Program หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข Shopify อาจดำเนินการตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงและจํานวนครั้งของการละเมิด โดยการดำเนินการนั้นอาจรวมถึงการลบรีวิวออก แต่ก็อาจมีการดำเนินการเพิ่มเติมด้วยในกรณีที่เป็นการละเมิดซ้ำ

หากคุณพบการรีวิวปลอม ชวนให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ คุณสามารถรายงานการละเมิดได้

นโยบายของ Shopify ในการรีวิว

รีวิวบน Shopify App Store และร้านค้าธีมของ Shopify มีเจตนาเป็นกลาง มีประโยชน์ และน่าเชื่อถือ

เพื่อปกป้องความถูกต้องของรีวิว Shopify จะบล็อกหรือลบรีวิวที่ขัดต่อนโยบายของเราดังต่อไปนี้:

 • รีวิวปลอม ไม่ถูกต้อง ไม่ส่งผลดี หรือสร้างความเข้าใจผิด
 • รีวิวที่ใช้อย่างไม่เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
 • รีวิวที่โพสต์เพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางการเงินหรืออื่นๆ
 • รีวิวที่มีการโพสต์หลายครั้งจากบัญชีเดียวกันหรือมากกว่าหนึ่งบัญชี
 • รีวิวที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของผู้วิจารณ์หรือการเชื่อมโยงกับแอปที่ทำให้เข้าใจผิด
 • รีวิวที่มีหรือลิงก์ไปยังเนื้อหาต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแอป

การระบุรีวิวที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ

Shopify ใช้วิธีการและแหล่งที่มาหลากหลายแบบเพื่อตรวจหาการรีวิวที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ เช่น อัลกอริทึม การค้นหาด้วยตนเอง และการเปิดโอกาสให้ชุมชนส่งแบบฟอร์มรายงานการละเมิดของพาร์ทเนอร์ได้

เหตุใด Shopify จึงชะลอการโพสต์รีวิวไปยัง Shopify App Store

จะมีความล่าช้าเล็กน้อยระหว่างเวลาที่ส่งรีวิวและเวลาที่รีวิวปรากฏในหน้ารายการแอป ความล่าช้านี้ช่วยให้ Shopify สามารถตรวจหาและบล็อกรีวิวที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบได้

ตรวจสอบการละเมิดนโยบาย

หากพาร์ทเนอร์มีส่วนร่วมกับพฤติกรรมใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายการรีวิว Shopify ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่เราเห็นควรว่าจําเป็น ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ลบรีวิวที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ
 • แก้ไขรีวิวที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ Shopify จะไม่แก้ไขรีวิวหากการแก้ไขดังกล่าวจะเป็นการเปลี่ยนข้อความโดยรวมที่ต้องการสื่อ Shopify จะลบเฉพาะ PII หรือสิ่งที่ขัดต่อนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา หรือยกเลิกการเผยแพร่รีวิวเท่านั้น
 • ลดอันดับของแอปหรือธีมในร้านค้า
 • ลบแอปหรือธีมออกจากพื้นที่ส่งเสริมการขาย
 • ยกเลิกการเผยแพร่แอปหรือธีมใน Shopify App Store หรือร้านค้าธีมของ Shopify

Shopify ให้โอกาสผู้พัฒนาได้แก้ไขปัญหาเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถแก้ไขได้ในกรณีของการละเมิดที่รุนแรงกว่านั้นและมีหลักฐานที่เด่นชัด และทีมกำกับดูแล Shopify Partner อาจตัดสินใจยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบังคับใช้นโยบาย Partner Program ของ Shopify

ในฐานะผู้พัฒนา ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ารีวิวถูกลบออกหรือไม่

เมื่อรีวิวถูกปักธง ผู้พัฒนาจะได้รับการแจ้งเตือนแบบ one-time รีวิวในอนาคตที่ระบุว่าไม่ปฏิบัติตามกฎอาจถูกลบออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ น่าเสียดายที่ Shopify ไม่สามารถแชร์รายละเอียดเฉพาะเจาะจงว่ารีวิวใดถูกลบออก หรือวิธีการที่ใช้ในการระบุรีวิวเหล่านี้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของเรา โดยไม่กระทบต่ออัลกอริทึมการตรวจจับของเรา เราขอขอบคุณสำหรับความอดทนและความร่วมมือของพันธมิตรของเราในขณะที่เราทำงานเพื่อรักษาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการแชร์ข้อมูลกับความเป็นส่วนตัวและความสมบูรณ์ของผู้ขายใน Shopify และ Shopify App Store

Shopify จะติดต่อธุรกิจโดยใช้อีเมลธุรกิจที่เชื่อมโยงกับองค์กรของพาร์ทเนอร์ ตลอดจนเจ้าของสูงสุด 3 ราย โดยพิจารณาจากผู้ที่เข้าสู่ระบบล่าสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลธุรกิจขององค์กรพาร์ทเนอร์และอีเมลเจ้าของทั้งหมดเป็นปัจจุบัน

ขอบเขตการรีวิวที่ Shopify จะตรวจสอบคืออะไร

Shopify ตรวจสอบการตรวจสอบรายการแอปและธีมทั้งหมดว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ โดยไม่คำนึงถึงการให้ดาวหรือเมื่อการรีวิวสิ้นสุดลง

ฉันควรทำอย่างไรหากคิดว่ารีวิวของฉันถูกลบอย่างไม่ถูกต้อง

หากคุณคิดว่ารีวิวถูกลบออกโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ตอบกลับอีเมลแจ้งเตือนการลบโดยตรง โปรดใส่คำอธิบายโดยละเอียดว่าเหตุใดจึงควรได้รับอนุญาตให้โพสต์รีวิว พร้อมด้วยหลักฐานหรือเอกสารประกอบที่คุณมี

หาก Shopify พิจารณาแล้วว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จากทีมการกำกับดูแลพาร์ทเนอร์ของเราจะตอบกลับพร้อมขั้นตอนถัดไป ทีมกํากับดูแลพาร์ทเนอร์จะตอบกลับเฉพาะอีเมลที่แสดงหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดจริงเท่านั้น ทั้งนี้ไม่มีการระบุไว้ว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาเท่าใด

ฉันจะรายงานการตรวจสอบที่น่าสงสัยได้อย่างไร

หากคุณพบการรีวิวปลอม ชวนให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ คุณสามารถรายงานการละเมิดได้