Áp dụng cho Chương trình Đối tác Shopify Plus

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến việc tham gia Chương trình Đối tác Shopify Plus. Trước khi đăng ký, đảm bảo bạn đã xem xét điều kiện tiên quyết của chương trình để xác định liệu doanh nghiệp của bạn có đáp ứng các tiêu chí cần thiết cho mối quan hệ đối tác hay không.

Nếu cho rằng doanh nghiệp của mình phù hợp với Chương trình Đối tác Shopify Plus, bạn có thể đăng ký tại đây:

Sau khi gửi đơn đăng ký, đội ngũ Đối tác Shopify Plus sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn. Bạn sẽ chỉ được liên hệ trực tiếp nếu đã được chấp nhận có điều kiện tham gia cuộc họp tiếp theo để thảo luận về việc hợp thức hóa quan hệ đối tác với Shopify Plus.

Lưu ý: Nếu đã là Đối tác của Shopify, bạn vẫn có thể giới thiệu khách hàng đến Shopify Plus và hợp tác với thương nhân dùng Shopify Plus, bất kể trạng thái chương trình đối tác hiện tại của bạn.