นำไปใช้กับโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus ก่อนที่คุณจะใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่าน ข้อกำหนดเบื้องต้นของโปรแกรม เพื่อตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณตรงตามเกณฑ์ที่จำเป็นเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นพาร์ทเนอร์หรือไม่

หากคุณคิดว่าธุรกิจของคุณอาจมีความเหมาะสมกับโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus คุณสามารถสมัครได้ที่นี่:

หลังจากที่ส่งใบสมัครของคุณแล้วทีม Shopify Plus จะตรวจสอบใบสมัครของคุณ และคุณจะได้รับการติดต่อไปก็ต่อเมื่อคุณได้รับการตอบรับตามเงื่อนไขสำหรับเข้าร่วมการประชุมติดตามผลเพื่อพูดคุยเรื่องการเป็นหุ้นส่วนกับ Shopify Plus

หมายเหตุ: หากคุณเป็นพาร์ทเนอร์ของ Shopify แล้ว คุณยังสามารถ แนะนำลูกค้าไปยัง Shopify plus และทำงานร่วมกับผู้ขาย Shopify plus ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานะโปรแกรมพาร์ทเนอร์ปัจจุบันของคุณ