วิธีการเข้าโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

ก่อนส่งใบสมัครในนามของธุรกิจของคุณ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณตรงมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นทั้งหมด

ข้อกำหนดเบื้องต้นเหล่านี้ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการตรวจสอบใบสมัครใหม่สำหรับโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทของข้อเสนอในการให้บริการ และปัจจัยทางธุรกิจอื่นๆ แม้จะมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นเหล่านี้ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับการยอมรับในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

  • ธุรกิจของคุณมีประสบการณ์ที่พิสูจน์มาแล้วจากการทำงานกับผู้ขายที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
  • ธุรกิจของคุณถือเป็นผู้นำในด้านการค้าและมีการระบุไว้ในตลาดสาธารณะเช่น
  • ธุรกิจของคุณมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความรู้ด้านการค้าเชิงพาณิชย์ที่จำเป็นในการสร้างโซลูชันระดับโลกบน Shopify Plus
  • ธุรกิจของคุณสามารถให้บริการครบวงจรและมีแบนด์วิดท์เพื่อรองรับโซลูชันที่ซับซ้อนหลายประเภท
  • ธุรกิจของคุณมีพอร์ตฟอลิโอของผู้ขายที่ขายสินค้าเป็นจำนวนมากและมีภาพรวมผลงานด้านความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์อยู่แล้ว
  • ธุรกิจของคุณได้ทำการแนะนำสำเร็จสามครั้งขึ้นไปในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีอย่างสม่ำเสมอ

จะมีการตรวจสอบองค์กรที่ได้รับการยอมรับในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปดังนี้:

  • ความคิดเห็นเชิงบวกจากผู้ขาย Shopify Plus ที่มีอยู่
  • การให้คะแนนที่ยอดเยี่ยมในร้านค้าจะสร้างประสิทธิภาพ ความเร็ว และรายงานการเข้าถึง
  • การยึดมั่นตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Shopify Plus ในระหว่างการเปิดตัวและการพัฒนา
  • การมีส่วนร่วมในชุมชนของ Shopify และความเป็นผู้นำด้านความคิด